REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Фінанси → Непрямі методи податкового контролю

Реферат на тему:

Непрямі методи податкового контролю

Перевірка достовірності нарахування податків може здійснюватися не тільки за даними бухгалтерського та податкового обліку чи за первинними документами. Можна також застосовувати непрямі методи контролю. Згідно з чинним законодавством непрямі методи — це сукупність прийомів і способів визначення сум податкових зобов'язань виходячи з витрат платника, приросту його активів, кількості найманих працівників та інших показників, що є елементами податкових баз. Комплекс заходів щодо застосування непрямих методів передбачає визначення:

  • кола платників, щодо яких будуть застосовуватись непрямі методи;

  • видів податків, які потребують непрямих методів контролю;

  • підстав, за яких можливе застосування непрямих методів;

  • джерел інформації для розрахунку податкових зобов'язань платника;

  • методики проведення розрахунків;

  • порядку застосування непрямих методів.

Щодо визначення кола платників для застосування непрямих методів контролю можливий єдиний або диференційований підхід. Згідно з чинним законодавством непрямі методи можуть застосовуватись до обмеженого кола платників, як це показано на рис. 34.

Непрямі методи податкового контролю

Виходячи з наведеної схеми не можна застосовувати непрямі методи до фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності. Стосовно ж фізичних осіб-підприємців непрямі методи не застосовуються до платників єдиного та фіксованого податку. Це підтверджується видами податків, стосовно яких згідно з чинним законодавством дозволяється застосування непрямих методів (рис. 35).

Непрямі методи податкового контролю

Отже, як видно з наведеної схеми, непрямі методи можуть застосовуватися до обмеженого переліку податків. Критерієм віднесення того чи іншого податку до цього складу є роль податку у формуванні доходів бюджету, а також рівень його стабільності, що визначає можливості ухилення від сплати. Слід зазначити, що при першій спробі введення непрямих методів контролю у 1998 р. вони поширювалися лише на податок на додану вартість. Відтепер перелік значно розширився й охоплює як загальнодержавні, так і місцеві податки.

Важливим моментом здійснення перевірки непрямими методами є дотримання підстав, за яких вони можуть застосовуватись (рис. 36).

Непрямі методи податкового контролю

Отже, застосування непрямих методів допускається, якщо контрольний орган не в змозі самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника у зв'язку з тим, що платник не подав в установлений термін податкової декларації. Разом з цим сам факт неподання не означає автоматичного застосування непрямих методів. Однією з умов є неспроможність установити фактичне місцезнаходження платника. Але в цьому випадку податковий орган має довести, що ним були вжиті достатні заходи з пошуку платника. Якщо ж місцезнаходження платника відоме, але він ухиляється від надання відповідних відомостей, необхідних для нарахування податків, то це дає підстави для застосування непрямих методів контролю. У всіх випадках, коли підставою для застосування непрямих методів служить відсутність окремих документів, вони можуть використовуватися для розрахунку лише тих елементів податкової бази, які пов'язані з відсутніми документами.

Як зазначалося вище, непрямі методи передбачають визначення суми податкового зобов'язання не за даними первинних документів або податкового та бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим виникає питання, що має служити джерелом інформації при проведенні відповідних розрахунків. Вони наведені у табл. 63. Виходячи з поданої схеми можна стверджувати, що все ж таки для отримання вихідної інформації використовуються первинні документи, але не самого платника, а його партнерів по господарських операціях, посередників, державних органів.

Аналіз приросту активівплатника проводиться для того, щоб визначити його реальні доходи та витрати. Як правило, з доходами пов'язане вибуття активів, а з втратами — їх придбання.

Витрати на оплату працімають визначатися, виходячи з установленої участі працівників у господарській діяльності або на підставі письмових пояснень працівників про одержані доходи. Але в даному випадку не зрозуміло, яким показником можна виміряти участь робітника в господарській діяльності. Крім того, пояснення працівників підприємства не містяться серед джерел інформації, розглянутих у табл. 63.

Органи управління та суб'єкти господарювання

Зміст інформації

Підприємства, організації, установи, фізичні особи — підприємці

Довідки, копії документів про одержані доходи, обсяги реалізованої продукції, видатки; відомості про рахунки в банках, виплачені фізичним особам — підприємцям доходи та ін.

Органи, уповноважені проводити державну реєстрацію та видавати спеціальні дозволи

Відомості про видачу дозволів, ліцензій, патентів

Органи статистики та охорони довкілля

Відомості про обсяги викидів, скидів і розміщення відходів

Органи лісового господарства

Відомості про фактичні обсяги заготовленої деревини, живиці, інших лісових матеріалів

Органи водного господарства

Відомості про фактичні обсяги забраної води

Органи геологічного контролю

Відомості про фактичні обсяги погашених у надрах балансових і позабалансових запасів, видобутих корисних копалин

Органи гірничого нагляду

Відомості про обсяги наданого у користування підземного простору надр

Органи рибного господарства

Відомості про фактичні обсяги вилучених водних живих ресурсів

Органи у сфері управління радіочастотного ресурсу

Відомості про використання радіочастотного ресурсу

Органи з питань земельних відносин

Відомості про площі земель, що перебувають у власності або в користуванні платника

Місцеві органи влади

Відомості про суми плати за оренду землі, комунального майна, дані про земельні ділянки з розташованими будинками і виділені під


 
Загрузка...