REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Фінанси → Тести з курсу Державні фінанси

4) 4. Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії призначається:

a) один із цих видів пенсії за її вибором;

b) всі пенсії;

c) пенсія за віком;

d) відсутня вірна відповідь.

14. Максимальний розмір допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу:

a) 60 % до середньої заробітної плати особи;

b) 70 % до середньої заробітної плати особи;

c) 80 % до середньої заробітної плати особи;

d) мінімальна заробітна плата для працездатної особи.

24. Фінансовий вплив на соціально-економічний розвиток здійснення:

a) розподіл ВВП;

b) фінансову систему;

c) фінансовий механізм;

d) перерозподіл національного багатства

34. Управління фінансами включає:

a) органи управління;

b) форми управління;

c) методи управління;

d) всі відповіді вірні.

44. Принцип субсидіарності полягає у:

справедливому і неупередженому розподілі субсидій між місцевими бюджетами;

забезпеченні бюджетних видатків із максимально можливим наближенням наданнясуспільних послуг до їх безпосереднього споживача;

c) відсутня вірна відповідь

d) всі відповіді вірні

54. Закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою України до:

a) 31 грудня року, що передує плановому;

b) 1 січня бюджетного року;

c) 1 грудня року, що передує плановому

64. Стадіями бюджетного процесу визначаються:

a) складання, поквартальний розподіл доходів і видатків, розгляд, затвердження, виконання, підготовка звіту про виконання;

b) складання, розгляд, прийняття, виконання, затвердження звіту про виконання;

c) складання, читання, затвердження, підписання та виконання.

d ) всі відповіді не вірні

74. Внутрішнє фінансування дефіциту бюджету здійснюється за рахунок:

a) емісійних коштів Національного банку України;

b) позик Національного банку України та комерційних банків;

c) позики минулих років

d) всі відповіді вірні.

84. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів враховує такі параметри:

a) кількість споживачів соціальних послуг та індекс споживчих оптових цін;

b) кількість мешканців та фінансові нормативи бюджетної забезпеченості;

c) коефіцієнт вирівнювання та обсяг дотації за попередній бюджетний рік.

d) Всі відповіді не вірні

94. Складання проекту Державного бюджету України ґрунтується на:

a) аналізі виконання бюджету у поточному бюджетному періоді та бюджетних запитів на наступний бюджетний рік;

b) прогнозі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період;

c) відповіді а та b вірні.

d) відповіді а та b не вірні

1.Податки класифікуються на:

а) прямі і непрямі, окладні та розкладні; податки на доходи, майно і споживання;

б) ті, що сплачуються юридичними, фізичними особами, і юридичними і фізичнимми особами; в грошовій та в натуральній формі; з доходу, прибутку, йдуть на собівартість;

в) на загальнодержавні і місцеві;

г) всі вище перераховані.

2.Назвіть доходи, що не включаються до складу валових доходів при обчисленні прибутку до оподаткування підприємства:

а) доходи у вигляді дивідендів, які одержані на митній території України;

б) доходи від врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості;

в) штрафи, що надходять підприємству;

г) доходи від продажу товарів (робіт, послуг).

3.Вкажіть фактори (локальні), що впливають на суму сплаченого податку на землю:

а) функціонально-планувальні, інженерно-геологічні, інженерно- інфраструктурні, історико-культурні фактори, природно-ландшафтні, санітарно-гігієнічні;

б) функціонально-планувальні, інженерно-геологічні, інженерно- інфраструктурні, історико-культурні фактори, природно-ландшафтні, дендрологічні;

в) функціонально-планувальні, інженерно-геологічні, інженерно інфраструктурні, історико-культурні фактори, природно-ландшафтні, місцезнаходження земельної ділянки;

г) всі відповіді вірні.

4.Типи бюджетного відшкодування з бюджету:

a) експортне відшкодування;

б) по товарах, продаж яких здійснюється в Україні, що оподатковуються за ставкою 0%;

в) відшкодування по товарах, що оподатковуються на загальних підставах;

г) всі вищевказані.

5.Тематична перевірка податківцями:

а) проводиться за завданнями вищих за підпорядкуванням податкових органів;

б) може включати одне питання;

в) може включати кілька питань;

г) всі відповіді вірні.

6.Податковий кредит по ПДВ нараховується в зв'язку з:

а) продажем товарів, вартість яких включається до валових доходів підприємства;

б) придбанням товарів, що відносяться до основних фондів та нематеріальних активів, що підлягають амортизації;

в) передачею товарів у межах балансу платника податку для виробничого використання;

г) немає правильної відповіді.

7.Фактори, що не є визначальними для встановлення резиденства фізичної особи при оподаткуванні її доходів:

а) місце постійного проживання та центр життєвих інтересів в Україні;

б) перебування в Україні не менше 183 днів протягом року;

в) громадянство України;

г) відсутня вірна відповідь.

8.За рахунок яких податків здійснюється перерахування дотацій вирівнювання з з Державного бюджета до місцевих бюджетів:

а) податку на прибуток;

б) акцизного збору;

в) податку на додану вартість;

г) всі вище перелічені.

9.Місцеві податки і збори є обов'язковими для встановлення сільськими, селищними та міськими радами:

а) для всіх суб'єктів господарювання;

б) за наявності об'єктів оподаткування;

в) за наявності умов, з якими пов'язане запровадження цих податків і зборів;

г) для підприємств комунальної власності.

10.Яким чином надаються пільги


 
Загрузка...