REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Фінанси → Тести з курсу Державні фінанси

по податку на прибуток?

а) зменшення об'єкту оподаткування;

б) звільнення від оподаткування;

в) застосування понижених ставок;

г) всі вище перелічені.

5) 5. Право на призначення пенсії за віком мають особи:

a) після досягнення чоловіками 60 років;

b) після досягнення жінками 55 років;

c) наявності страхового стажу не менше п`яти років;

d) всі відповіді вірні.

15. Допомога по безробіттю нараховують з і виплачується у розмірі:

a) перші 90 днів – 100%;

b) наступні 90 днів – 80%;

c) останні 180 днів – 70%;

d) всі відповіді вірні.

25. Фінансовий механізм-сукупність методів, форм, інструментів:

a) розподілу коштів централізованих та децентралізованих фондів;

b) фінансового забезпечення соціально – економічного розвитку;

c) створення доходів та видатків бюджету;

d) створення та використання фондів грошових коштів.

35. Міністерство фінансів здійснює:

a) заходи з мобілізації коштів через бюджет та систему державного кредиту;

b) касове виконання бюджету;

c) облік платників податків та надходжень до бюджету;

d) емісію грошей.

45. Доходи бюджету не включають таке джерело:

a) доходи від операцій з капіталом;

b) кредитні надходження до бюджету;

c) трансферти.

d) всі відповіді не вірні

55. Бюджет як економічна категорія відбиває сукупність грошових відносин між:

a) державою та юридичними й фізичними особами;

b) працюючими та безробітними особами;

с) суб'єктами підприємницької діяльності державної та приватної форми власності

d) всі відповіді не вірні

65. Закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою України до:

a) 31 грудня року, що передує плановому;

b) 1 січня бюджетного року;

c) 1 грудня року, що передує плановому.

d) всі відповіді не вірні

75. Санаторно-курортна допомога (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації) фінансуються з:

a) бюджетів сіл, селищ, міст районного значення;

b) районних бюджетів міст республіканського Автономної республіки Крим і міст обласного значення;

c) бюджету Автономної республіки Крим та обласних бюджетів.

d) всі відповіді вірні.

85. Прийняття рішення щодо Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет вважається прийняттям проекту бюджету у:

a) першому читанні;

b) другому читанні;

c) третьому читанні.

d) бюджетному комітеті

95. У разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України щомісячні видатки Державного бюджету не можуть перевищувати:

a) 1/3 обсягу видатків попереднього бюджетного року;

b) 1/12обсягу видатків планового бюджетного року;

c) 1/12 обсягу видатків попереднього бюджетного року

d) всі відповіді не вірні

1.Вкажіть коефіцієнт, на базі якого визначається консолідований податок на прибуток:

a) питома вага валових доходів і витрат філії( та головного підприємства) у загальній сумі валових доходів, витрат та амортизації платника податку;

б) питома вага валових витрат та амортизаційних відрахувань філії( та головного підприємства) у загальній сумі валових витрат та амортизаційних відрахувань платника податку;

в) питома вага валових витрат філії ( та головного підприємства) у загальній сумі валових доходів та витрат платника податку;

г) всі відповіді невірні.

2.Вкажіть, від чого залежить розмір ставки податку з власників транспортних засобів на автомобілі:

a) вартість легкового автомобіля;

б) об'єм циліндра двигуна;

в) модель;

г) термін служби автомобіля.

3.Плата за землю диференціюється для:

a) земель сільськогосподарського призначення;

б) земель населених пунктів земель грошову оцінку яких встановлено ;

в) земель населених пунктів земель грошову оцінку яких не встановлено;

г)все вищеперераховане вірно.

4.Податок на додану вартість, що перераховується до бюджету визначається за наступною формулою:

a) ПДВ=База оподаткування х 20%

б) ПДВ=Податкове зобов'язання – Податковий кредит

в) ПДВ=бюджетне відшкодування.

г) всі відповіді не вірні.

5. Камеральна перевірка проводиться податковим інспектором у момент:

а) інвентаризації основних засобів підприємства;

б) відображення в бухгалтерському обліку результатів попередньої перевірки;

в) подання платіжних доручень на сплату податків установам банків;

г) всі відповіді не вірні.

6.В страховій діяльності податок на прибуток нараховується на:

а) прибуток від страхової діяльності за ставкою 25%;

б) валові доходи від страхової діяльності за ставкою 3%;

в) доходи страхових компаній за ставкою 13%;

c) всі відповіді вірні.

7.Об'єктом оподаткування доходів резидента є:

а) загальний місячний оподатковуваний дохід;

б) чистий річний оподатковуваний дохід;

в) іноземні доходи;

г) всі відповіді вірні.

8. Спрощена система оподаткування малого бізнесу не включає:

а) єдиний податок;

б) податок на промисел;

в) фіксований сільськогосподарський податок;

г) всі відповіді вірні.

9. Комунальний податок з підприємств визначається як добуток:

а) неоподаткований мінімум х чисельність працюючих х 10%;

б) мінімальна заробітна плата х чисельність працюючих х 10%;

в) середня заробітна плата по галузях економіки х чисельність працюючих х 3%;

г) всі відповіді не вірні.

10.До групи внутрішніх податків на товари і послуги в доходній частині державного бюджету не відносять:

а) податок на прибуток;

б) ПДВ;

в) акцизний збір;

г) всі відповіді вірні.


 
Загрузка...