REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Товари та послуги → Товарознавство взуття

Реферат на тему:

Товарознавство взуття

План

 • Нормативно правова база розвитку торгівлі .

  2. Характеристика торгового підприємства і характеристика робочого місця.

  • За формою власності ;

  • За належністю стартового капіталу;

  • За метою і характером діяльності ;

  • Меблі торгового залу;

  • Організація робочого місця ;

  3. Приймання шкіряного взуття за кількістю і якістю .

  4. Підготовка шкіряного взуття до подачі на робоче місце.

  5. Розмічення і викладка взуття на робочому місці .

  6. Порівняльна характеристика асортименту жіночого шкіряного взуття ,

  виробники взуття .

  7. Маркування , умови зберігання , вимоги до якості .

  8. Продаж шкіряного взуття і обслуговування покупців.

  9. Рекламна діяльність в магазині .

  10. Висновки і пропозиції.

  1.Нормативно правова база розвитку торгівлі.

  Стаття 12. Право споживача на належну якість товарів( робіт, послуг)

  1. Споживач має право вимагати від продавця , щоб якість придбаного ним товару відповідала вимогам нормативних документів, умовам договорів , а також інформації про товар , яку надає продавець .

  2. Вимоги до товару (роботи , послуги ) що до його безпеки для життя , здоров`я і майна споживачів , а також навколишнього середовища встановлюються нормативними документами .

  Щодо окремих груп товарів вказані вимоги встановлюються законодавчими актами України

  Реалізація інтересів споживачів у встановлені вимог до якості товарів забезпечується правом участі об'єднань споживачів у розробці нормативних документів згідно з чинним законодавством.

  3. Продавець зобов'язаний передати споживачеві товар , який за якістю відповідає вимогам нормативних документів умовам договору, а також інформації про товар ,що надається продавцем .

  На товари, що завозяться на територію Україні ,повинен бути передбачений чинним законодавством документ ,який підтверджує їх належну якість.

  4. Виготівник зобов'язаний забезпечити можливість використання товару, за призначенням протягом терміну його служби, передбаченого нормативним документом або встановленого ним за домовленістю із споживачем ,а в разі відсутності таких термінів протягом 10 років.

  Виготівник зобов'язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт товару ,а також випуск і поставку для підприємств , що здійснюють технічне обслуговування та ремонт , в необхідних обсягах і асортименті запасних частин протягом усього терміну його виробництва, в разі відсутності такого терміну - протягом 10 років.

  Стаття 14 Права споживача вразі придбання ним товару не належної якості .

  1.Споживач при виявленні недоліків чи фальсифікації товару протягом гарантійного або інших термінів , установлених обов`язковими для сторін правилами чи договором, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виготівника :

  а) безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування

  витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою;

  б) заміни на аналогічний товар належної якості ;

  в) відповідного зменшення його купівельної ціни;

  г) заміни на такий же товар іншої моделі з відповідним

  перерахуванням купівельної ціни;

  д) розірвання договору та відшкодування збитків , яких

  він зазнав .

  Стосовно не продовольчих товарів , що були у використанні та реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, вимоги споживача , зазначені у цьому пункті , задовольняються за згодою продавця.

  2. Вимоги споживача , встановлені пунктом цієї статті , придявляються за вибором споживача продавцеві за місцем купівлі товару , виготівникові або підприємству , що виконує їх функції за місцем знаходження споживача.

  Продавець і Виготівник під час продажу товару зобов`язані інформувати споживача про підприємства , які виконують вимоги , встановлені пунктами 1і 2 цієї статті . Уразі ненадання такої інформації вони несуть відповідальність , встановлену статтею 18 цього закону .

  3. Продавець виготівник зобов`язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовільнити його вимоги.

  Доставка вилико габаритних товарів і товарів вагою понад п `ять кілограмів продавцю , виготівнику та їх повернення споживачеві здійснюється силами і засобами продавця , виготівника .

  У разі не виконанні цього зобов`язання , а також відсутності продавця

  у місцезнаходженні споживача доставка і повернення товарів можуть бути здійснені споживачем за їх рахунок.

  4. За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню , а в разі необхідності перевірки якості – протягом 14 днів або за домовленістю сторін .

  У разі відсутності товару вимога споживача про заміну підлягає задоволенню у двохмісячний термін з часу відповідної заяви.

  5. Під час заміни товару з недоліками на аналогічний товар належної якості, ціна на який змінилася , перерахунок вартості не проводиться.

  При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар проводяться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а у разі зниження ціні – виходячи з вартості товару на час купівлі.

  6. У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов'язаний замінити їх на якісні товари або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо вказані недоліки виявлені у межах терміну придатності.

  7. При придявленні споживачем вимоги про безплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом 14 днів за згодою сторін в інший термін.

  За кожний день затримки усунення недоліків понад установлений термін споживачеві виплачується неустойка в розмірі 1% вартості товару.

  При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу на які встановлено гарантійні терміни, гарантійний термін на новий комплектуючий виріб обчислюється від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

  8. Вимоги споживача розглядаються після придявлення споживачем квинтації, товарного чи касового чека, а щодо товарів на які встановлено гарантійні терміни – технічного паспорта чи іншого документа що його замінює.

  Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві квитанцію товарний чи касовий чек, що засвідчує факт купівлі.

  9. Виготівник зобов'язаний відшкодувати всі збитки продавця, який розглядає претензію споживача.

  10. Вимоги встановлені пунктом 1цієї статті щодо товарів, виготовлених за межами України або придбаних у посередників, задовольняються за рахунок продавця.

  У цьому разі продавець може вимагати відшкодування завданих йому збитків третіми особами.

  11. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виготівник доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

  Стаття 16. Право


 •  
  Загрузка...