REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Геологія → Гранулометричний склад грунтів

Національний університет "Києво-Могилянська Академія"

Реферат: гранулометричний склад грунтів.

Виконав студент ФПН2

Шестопал Руслан

Викладач Фіалко О.Й.

Київ -1999-04-04

План

 • Поняття про гранулометричний склад і властивості частинок грунту.

 • Класифікація грунтів по гранулометричному складу з з врахуванням їх пластичності.

 • Принципи визначення гранулометричного складу грунтів.

  • Поняття про гранулометричний склад і властивості частинок грунту

  Гранулометричним складом грунту називають віднсний по масі вміст груп частинок або фракцій грунту різноі велечини, вираженої у відсотках до загальної маси абсолютно сухого грунту. Для його визначення проводиться так званий гранулометричний аналіз, що складається з розділення наважки грунту на його складові фракції частинок та уламків та подальше визначення відсоткового вмісту кожного компоненту фракції до маси наважки.

  Гранулометричний склад є однією з найважливіших характеристик грунт, що має визначне значення для оцінки його фізикомеханічних властивостей при використанні йог в якості основи, середовища і матеріала для будівництва дорог.

  В дорожній класифікації грунтів, розподіляють їх частинки на гравійну, пісчану, пилову та глинисту фракції.

  Гравійні частинки (розмір 70-2 мм) являєть собою шліфовані уламки гірських порід, різних по мінеральному та хімічному складу. Водопровідність таких фракцій досить велика (більше 100мдобу), капілярність відсутня. Гравійні астинки при їх наявності в грунті більше 30% надають йому міцності та стійкості.

  Пісчані частинки (розміром 2-0,05мм) в більшості випадків є уламками кварцу, рідше польові шпати та інші мінерали, крейдопилові частинки звичайно складаються з кварца або аморфної кремневої кислоти.

  Пилоподібні частинки (розміром 0,05-0,001 мм)характеризуються вкрай поганою звязаністю, в воді не набухають, або набухають незначним чином. Мають здатність в короткий термін підіймати воду на висоту до 3 метрів. Відрізняються від пісчаноподібних частинок здатністю легко переходити до пливучого стану. Водопровідність такої фракції вкрай незначна.

  Глинисті частинки (менше 0,001 мм)є найбільш активною частиною грунту і являють собою сумвш мінералів каолініта, монтморилоніта, гілратів окислів заліза та марганця, кварца, а також тонких частинок гумусових речовин. Глинисті частинки практично водонепроникні, мають велику вологоємкість і сильно набухають у воді. На відміну від фракцій більших часток глиняні частки проявляють властивість звязності. Пластичність, липкість, набухання і водостримуюча властивості глинистих частинок дуже проявляються, так само як і коагуляція, під дією розчинів різних солей. Глинисті частинки мають здатність до поглинання (адсорбції)різних речовин із розчинів, також і коллоідних

  • Класифікація грунтів по гранулометричному складу з з врахуванням їх пластичності.

  Найбільш досконалими класифікаціями грунтів по гранулометричному складу є трьох- або чотирьохчленні, основані на врахувані співвідношень в їх складі трьох (пісчана, полова та глиняна) або чотирьох (гравіцна, пісчана, пилова, глиняна) фракцій.

  В данний час при проектувані та будівнийтві автомобільних доріг користуються гранулометричною класифікацією з розділенням незцементованих груп, без жорстких звзків між частинками, на крупнообломочних, пісчаних та глиняних.

  В залежності від велечини частинок, їх кількісного складу і властивостей вказані групи грунтів розділяють на види відповідно до даних табл. 1 і 2.

  Назва грунту

  Вміст частинок по розміру в% від сухог грунту

  Придатність грунтів для будівництва дороги

  При будывництв і земляного полотна

  При укріпленні вяжучими матеріалами

  Крупноуламков

  Маса каміння більше 200 мм більше 50%

  =========

  непридатний

  Грунт щебенистий

  Маса частинок більше 10 мм складає 50%

  Теж саме

  Частинки менше 50 мм використовують як гранулометричну домішку

  Пісок гравієстий

  Маса частинок більше 2 мм складає 25%

  """

  Пісок крупний

  Маса частинок більше 0,5 мм складає 50%

  придатний

  Досить придатний для укріплення цементом при різнозерновому складі частинок

  Пісок середньої величини

  Маса частинок більше 0,25 мм складає 50%

  придатний

  Менш придатний ніж крупний пісок

  Пилуватий пісок

  Маса частинок більше 0,1 мм складає 75%

  малопридатний

  Теж саме

  Крупноуламкові і піщані грунти характеризуються відсутністю зв'язаності. Вони сипучі в сухому стані і не мають пластичності при зволоженні. Число пластичності цих грунтів менше 1.

  Глинисті грунти діляться на різновиди. При за запропонованою автором класифікацією (див. Табл. 2) враховують чисельні значення двох показників; 1) вміст піщаних і гравійних частинок у даному грунті і 2) число пластичності.

  Крупноуламкові і піщані грунти характеризуються доброю водопроникністю, відсутністю або дуже малою капілярністю. Їх застосовують у якості дренуючого матеріала в підстилаючих шарах, як гранулометричні добавки або як наповнювачі в цементному або асфальтному бетоні ( якщо вони відповідають відповідним технічним вимогам).

  Назва грунту

  Число пластичності

  Вміст пісчаних частинок в% від маси сухого грунту

  Назва різновиду глиняних грунтів

  Придатність грунтів для дорожного будівництва

  При будівлі зеиляного полотна

  При укріпленні вяжущими матеріалами

  Супесь

  1-7

  1-7

  1-7

  1-7

  >50

  >50

  20-50

  <20

  Легка крупна

  Легка

  Пилова

  Важка пилова

  Дуже


   
  Загрузка...