REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Історія → Військове мистецтво козаків та армія Гетьманської держави

Міністерство Освіти України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра

Давньої та Нової

історії України

Реферат на тему:

"Військове мистецтво козаків та

армія Гетьманської держави"

Виконав:

студент IІ курсу

Муравський Олег

Львів 2001

План:

 • Захопленя Росією українських земель у XVIII ст.

 • Територіальний поділ України після скасування Гетьманщини.

 • Внутрішній устрій.

 • Суспільний лад під владою Російської імперії:

  • шляхетство;

  • селянство;

  • козацтво.

  5. південна Україна.

  Кінець XVIII ст. характеризується невпинним зростом могутності Російської імперії, що загарбала більшу частину українських земель під свою владу, втратою Україною автономних прав і перетворенням її на звичайну губернію Російської імперії. Величезне значення мала російсько-турецька війна 1769-1774 років, зв'язана з іншими подіями загальноєвропейського значення. Польща перебувала тоді в стані анархії. З початку XVIII ст. в її внутрішні справи постійно втручалися сусіди, головним чином Росія. Особливо гаряча боротьба розгорнулася в Польщі 1734 року,
  коли боролися там два кандидати на престол: Станіслав Лещинський
  та Август Саксонський, син померлого короля Августа II. Росій-
  ський уряд, ввівши на польські землі свої війська, вирішив питання
  на користь Августа III Саксонського, Його правління фактично було
  правлінням магнатів, "королят", які вели боротьбу між собою. Засі-
  дання парламенту зривалися, бо кожен із членів мав право своїм голо-
  сом накласти "вето" на таке чи інше рішення і вимагати перегляду
  справи. Протягом кількох років не можна було досягти згоди, бо завж-
  ди хтось накладав "вето". Велика, багата Польща не мала можливості налагодити свої фінанси, ввести нові податки, створити міцне військо. До того "Вічний
  мир" із Польщею року 1686 давав Москві, а потім Росії право втру-
  чатися у її внутрішні справи під претекстом оборони православної
  Церкви проти надуживань католицької держави. З XVII ст. час від
  часу виникали проекти знищення Польщі як держави і розподілу
  її території між сусідами. Вперше такий проект з'явився ще за
  Хмельницького. Року 1763, після смертп Августа III, Катерина II, ввівши війська
  до Польщі, посадила на королівський престіл польського магната
  Станіслава-Августа Понятовського. З того часу фактичним прави-
  телем Польщі став резидент Росії при польському дворі. Таке ста-
  новище, природно, викликало незадоволення польських патріотів.
  Війна 1768 року дала їм підстави сподіватися, що Росія зверне всю увагу на Туреччину, а тим часом Польща скористається з цього
  і звільниться від російських впливів. Росія домагалася, щоб Туреччина зреклася своєї зверхності над Молдавією та Кримом. На це не погоджувалися ні Туреччина, ні Австрія, яка хотіла оволодіти Молдавією. У такий критичний момент пруський король Фрідріх запропонував перший розподіл Поль-
  щі, за яким Росія мала б дістати білоруські землі, Прусія — Помо-
  р'я і частину Великої Польщі, Австрія — Галичину. Сейм і поль-
  ський уряд погодилися на цей розбір, і 1772 року, без спротиву, со-
  юзники окупували Польщу. Року 1774 Австрія захопила Буковину:
  Чернівці, Серет — переважно українські землі, та Сучаву — пере-
  важно румунські землі, що входили до складу Молдавії. Щасливе для Росії закінчення війни з Туреччиною і Кучук-Кайнарджійський мир відкрили для Російської імперії широкі перспективи. Вона дістала вихід до Чорного моря; невеликі смуги берега
  між гирлами Буга та Дніпра — на заході, між гирлами Берди та
  Міюса й Дону та Еї — на сході — давали можливість заснувати тут
  портові міста та розгорнути торгівлю; крім того Росія знову дістала
  право мати на Чорному морі війський флот. Величезне значення
  мало проголошення Туреччиною незалежності Кримського ханства,
  яке було васалом Туреччини. Крим перестав бути постійною загро-
  зою для України. Наслідком нових умов, що склалися на південному прикордонні
  Російської імперії було те, що Запоріжжя втратило своє значення як захист
  від татар та турків, і 4 червня 1774 року російські війська, які по-
  верталися з турецького фронту, оточили Січ і зайняли головні
  оселі Запорізьких вольностей. Запорізька Січ піддалася без спро-
  тиву. Величезна територія Запорізьких вольностей була включена
  в межі Російської імперії. Залишені на свої сили, кримські татари неспроможні були організувати тверду владу. В Криму розгорілась боротьба партій. Ро-
  сійський уряд почав втручатися у внутрішні справи Криму й роз-
  палювати незадоволення його людності. Під претекстом пересліду-
  вання християн 1778 року генерал О. Суворов, що командував ро-
  сійськими військами в Криму, дістав наказ вивести звідтіль хри-
  стиян. Для греків засновано місто Маріуполь в гирлі ріки Кальміуса,
  а для вірменів — місто Нахічеван у гирлі Дону. Вихід 32.000 християн, найбільш працездатної частини населення, переважно хліборобів, був тяжким ударом для Кримського ханства, що поставив Крим
  у залежність від Росії в економічному відношенні. Року 1783 Кримське ханство було приєднане до Російської імперії, а в адміністративному відношенні об'єднане з Катеринославським намісництвом, під управлінням князя Г. Потьомкіна-Таврійського.
  До Південної України приєднано величезну територію до ріки Кубані
  та Єгорлика — на сході і до Дністра — на заході. Після першого поділу Польщі в 1772 році, коли загарбання Російської імперії обмежилися білоруськими землями, в Польщі знайшлися люди, які зрозуміли, що рятувати польську державу можна
  тільки шляхом ґрунтовних реформ: обмеження шляхетських прав,
  поліпшення життя інших станів, заведення в країні ладу. Проте,
  плани ці викликали опозицію збоку магнатів та вищої шляхти, які
  в реформах бачили замах на їхні права та привілеї. Вони рішуче
  заперечували права православних та дисидентів. Це викликало втру-
  чання протестантської Прусії та православної Росії на захист їхніх
  одновірців. Не зважаючи на протести, прихильники реформ проголосили З
  травня 1791 року нову конституцію: скасовувалося право "вето"; всі
  справи в парламенті мали вирішуватися більшістю голосів; королів-
  ська влада мала бути спадковою; збільшувалася армія, упорядкову-
  валися фінанси, освіта. Але партія магнатів та великих панів про-
  голосила в Торговиці конфедерацію і звернулась по допомогу до Пе-
  тербургу. Прийшло російське військо, і слабі польські війська зали-
  шили Правобережну Україну. В 1793 році Росія змусила короля від-


 •  
  Загрузка...