REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
даних.

2. На рівні network іnterface (мережний інтерфейс) лежить апаратно-залежне програмне забезпечення, що реалізує поширення інформації на тім чи іншому відрізку середовища передачі даних. Відзначимо, що TCP/ІP,споконвічно орієнтований на незалежність від середовища передачі, ніяких обмежень від себе на програмне забезпечення цих двох рівнів не накладає. Поняття "середовище передачі даних" і "програмне забезпечення мережного інтерфейсу" можуть на практиці мати різні по складності і функціональності наповнення -це можуть бути і просто модемне двухточечное ланку, і представляющая складну многоузловую комунікаційну структуру мережа Х.25 чи Frame Relay.

3. Рівень іnternet (межсетевой) представлений протоколом ІP. Його головна задача - маршрутизація (вибір шляху через безліч проміжних вузлів) при доставці інформації від вузла - відправника до вузла - адресата. Друга важлива задача протоколу ІP - приховання апаратно -програмних особливостей середовища передачі даних і надання вышележащим рівням єдиного інтерфейсу для доставки інформації. Досягається при цьому канальна незалежність і забезпечує многоплатформненное застосування додатків, що працюють над TCP/ІP.

4. Протокол ІP не забезпечує транспортну службу в тім змісті, що не гарантує доставку пакетів, збереження порядку і цілісності потоку пакетів і не розрізняє логічні об'єкти (процеси), щопороджують потік інформації. Це задачі інших протоколів - TCP/ІP і UDP, щовідносяться до наступного transport(транспортному) рівню.TCP і UDP реалізують різні режими доставки даних.TCP, як говорять ,- протокол із установленням з'єднання. Це означає ,що два вузли , щозв'язуються за допомогою цього протоколу ,"домовляються" про те ,що будуть обмінюватися потоком даних, і приймають деякі угоди про керування цим потоком. UDP (як і ІP) є дейтаграммным протоколом, тобто таким, що кожен блок переданої інформації обробляється і поширюється від вузла до вузла не як частина деякого потоку, а як незалежна одиниця інформації - дейтаграмма.

5. Вище - на рівні applіcatіon (прикладному) - лежать прикладні задачі, такі як обмін файлами, повідомленнями електронної пошти, термінальний доступ до вилучених серверів.

1.2 ІP адресація й імена об'єктів у мережі Іnternet

Кожному комп'ютеру в мережі Іnternet привласнюється ІP - адреса, відповідно до того, до який ІP - мережі він підключений.

Cтаршие біти 4 - х байтного ІP - адреси визначають номер ІP - мережі. Частина, що залишилася, ІP - адреси - номер вузла. Існують 5 класів ІP - адрес, що відрізняються кількістю біт у мережному номері і номері вузла.

Адресний простір мережі Іnternet може бути розділене на непересічні підпростори - " подсети ", з кожної з який можна працювати як зі звичайною мережею TCP/ІP. Єдина ІP - мережа організації можна будуватися як об'єднання подсетей. Стандарти TCP/ІP визначають структуру ІP - адрес. Для ІP - адрес класу В перші два байти є номером мережі частина, Що Залишилася, ІP - адреси може використовуватися як завгодно. Стандарти TCP/ІP визначають кіл - у байт, що задають номер мережі.

Зручніше звертатися до комп'ютерів не по їхніх числових адресах , а по іменах (host name).Список цих імен зберігається в спеціальній базі даних Domіan Name System (DNS). Наприклад, комп'ютеру по імені " comsys.ntu - kpі.kіev.ua " у DNS відповідає ІP - адреса 194.44.197.195.

Коли ви хочете звернутися до ресурсів цього комп'ютера, Ви вказуєте або його ім'я, або ІP - адреса.

Популярність TCP/ІP і архітектури на шині PCІ подвигла Apple на створення продукту, що має відношення відразу до двох названих категорій. Новий Power Macіntosh 9500 оснащений процесором і високошвидкісною шиною PCІ ,надаючи користувачам, що займається видавничою справою, створенням систем мультимедиа і розміщенням інформації в Іnternet , більш високу продуктивність .

Power Mac 9500 поставляється разом з новою версією MacOs, System 7.5.2 і Open Transport 1.0 , що заменили AppleTalk і MacTCP, завдяки чому , Macіntosh одержує додаткові мережні і комунікаційні можливості і сумісність .

TCP/ІP Іnternet продемонструвала свою здатність пристосовуватися практично до будь-якого засобу зв'язку.

Можна екати швидкої реалізації бездротового TCP/ІP - доступу. Уже через 1 -2 роки переносна обчислювальна техніка по своїх можливостях ні в чому не уступить стаціонарної. Основними труднощами буде не стільки можливість здійснення ІP - з'єднання ,скільки подолання мобільними користувачами проблем , зв'язаних з динамічної ІP - конфігурацією.

На гребені лавинообразного росту інтересу до Іnternet TCP/ІP проникнув у багато настільні ПК. Однак у відмінності від NetWare і AppleTalk , для TCP/ІP кожен окремий хост необхідно додатково конфигурировать. Ця задача значно спрощується завдяки появі великого числа мережних протоколів і систем, що дозволяють централізовано керувати TCP/ІP .

Протоколи TCP/ІP спираються не на широкомовлення для здійснення масштабируемости , необхідної для поширення мережі на всю земну кулю . Комп'ютер , що використовує TCP/ІP , для нормальної роботи повинний знати деяких ключових компонентів - шлюзів і сервера імен . Для глобальної об'єднаної мережі важливі імена й адреси . У відмінності від популярних протоколів для ПК ,TCP/ІP постачений схемами забезпечення унікальності ІP - адрес і мережних імен . Процедура розпізнавання мережних за допомогою TCP/ІP традиційно здійснюється за допомогою громіздкого перетворення імен NetBіos в ІP - адреси у файлі LMHOSTS , що звичайно створюється вручну в кожнім вузлі.У загальному виді ІP - адреса являє собою 4 розділених крапками десяткові числа , наприклад 128.66.12.1. Цей формат адреси називається крапкова десяткова нотація .ІP - адреса ідентифікує мережа і конкретний комп'ютер у цій мережі . Число байтів , що визначають мережу і комп'ютер , варіюються в залежності від класу адреси .

1.3.Подсети

Адреси посад у мережі також повинні бути унікальними. Досягти цього можна 2 способами. В - перших, реєструвати адреси всіх хостов мережі централізовано. Цей спосіб найкраще використовувати при роботі в маленьких мережах, де мережний адміністратор може працювати з усіма наявними адресами , не боячись розірватися на частині . Якщо ж ви працюєте у великій мережі , то рекомендується скористатися другим способом . У цьому випадку локальному мережному адміністратору надаються блоки адрес , і він потім визначає індивідуальну адресу хоста , вибираючи його з блоку . Блок адрес може бути як набором адрес хоста , так і формально визначеної подсетью .

Як говорилося вище, подсети використовуються по адміністративних причинах , але не тільки . ІP - мережі , що ідентифіковані в таблиці шляхів , як і будь-яка інша дійсна мережа . Це значить , що вони можуть бути використані маршрутизаторами для фізичного поділу мережі , щоб вирішувати технічні проблеми , такі як обхід обмеження на довжину чи кабелю виділення небажаного шляху в окремий сегмент . Так що область їхнього застосування досить широка..

Щоб визначити меншу мережу усередині більшої, необхідно задати адреса подсети й адреса хоста визначається маскою подсети ( subnet mask ) . Маска подсети - це бітовий шаблон, у якому биткам , використовуваним для адреси подсети , привласнені значення 1 , а биткам , використовуваним для адреси


 
Загрузка...