REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

першій групі'

case b1=2

replace ngrp with 2

replace grupa with 'Звіт по другій групі'

case b1=3

replace ngrp with 3

replace grupa with 'Звіт по третій групі'

otherwise

replace ngrp with 0

replace grupa with 'Звіт по всіх групах'

endcase

deactivate popup mg01

RETURN

procedure prmd01

parameter nv

select b

go top

goto(nv)

x1kv=kodv

x2nv=nazvav

select c

replace nvid with x1kv

replace vid with x2nv

deactivate popup zmd01

return

procedure print02

parameter bbb

clear windows

do dtop

select a

set filter to

select b

go top

do while !eof()

replace c.nvid with b.kodv

replace c.vid with b.nazvav

select a

go top

set filter to grp=b.kodv

store 0 to x1,x2,x3,x4

do while !eof()

x1=x1+balrax

x2=x2+cena

x3=x3+oper1

x4=x4+amrt

define window i001 from 8,10 to 20,71 double shadow color scheme 4

ACTIVATE WINDOW I001

@ 0,20 say 'ІНДИКАТОР ПРОЦЕСУ'

@ 1,2 SAY 'Виводиться звіт для відділу '+b.nazvav

@ 2,2 say 'По балансовій вартості - '

@ 3,2 say 'По початковій вартості - '

@ 4,2 say 'Знос - '

@ 5,2 say 'По залишковій вартості - '

@ 2,30 say x1

@ 3,30 say x2

@ 4,30 say x3

@ 5,30 say x4

skip(1)

enddo

select c

replace c.sr1 with x1

replace c.sr2 with x2

replace c.sr3 with x3

replace c.sr4 with x4

select a

do p00p

select d

stor=stor+1

replace d.st with stor

select b

skip(1)

enddo

do pids

return

procedure print01

parameter b

set filter to

if c.ngrp!=0

select a

set filter to a.grupa=c.ngrp

else

endif

if c.nvid!=0

select a

set filter to a.grp=c.nvid

else

endif

define window i001 from 8,10 to 20,71 double shadow color scheme 4

ACTIVATE WINDOW I001

@ 0,20 say 'ІНДИКАТОР ПРОЦЕСУ'

@ 1,2 SAY 'Виводиться звіт для відділу '+b.nazvav

@ 2,2 say 'По балансовій вартості - '

@ 3,2 say 'По початковій вартості - '

@ 4,2 say 'Знос - '

@ 5,2 say 'По залишковій вартості - '

select a

go top

store 0 to x1,x2,x3,x4

do while !eof()

x1=x1+balrax

x2=x2+cena

x3=x3+oper1

x4=x4+amrt

@ 2,30 say x1

@ 3,30 say x2

@ 4,30 say x3

@ 5,30 say x4

skip(1)

enddo

clear windows

do dtop

select c

replace c.sr1 with x1

replace c.sr2 with x2

replace c.sr3 with x3

replace c.sr4 with x4

select a

do p00p

return

procedure p00p

parameter b

clear windows

do dtop

ps=.t.

do while ps

if printstatus()

ps=.f.

else

define window prer from 10,10 to 15,55 double shadow color scheme 7

activate window prer

@ 0,2 say 'ПРИНТЕР НЕ ГОТОВИЙ !'

@ 1,1 say 'Приведіть принтер до стану ON LINE !'

@ 3,3 PROMPT ' ПОВТОРИТИ '

@ 3,18 PROMPT ' ВІДМІНА '

MENU TO X

IF X=2

clear windows

do dtop

RETURN

ELSE

ENDIF

endif

enddo

report form f1 to printer

return

Лістінг модуля Rezerv.prg

use zah

do case

case zax=.t.

define window r1 from 10,10 to 17,69 double shadow color sCheme 5

activate window r1

r=0

@ 0,0 say ' РЕЗЕРВУВАННЯ ДАНИХ'

@ 0,0 say ' Попередній сеанс роботи закінчено коректно !'

@ 1,0 say ' Для створення резервно• копі• натіснить <ЗАРЕЗЕРВУВАТИ> '

@ 2,0 say ' В випадку відмови натисніть <ВІДМІНА>'

@ 4,10 prompt ' ЗАРЕЗЕРВУВАТИ ' shadow

@ 4,32 prompt ' ВІДМІНА ' shadow

menu to r

if r=1

erase c:amortizrezervamortiz.dbf

copy file c:amortizamortiz.dbf to c:amortizrezervamortiz.dbf

clear window r1

return

else

clear window w1

replace zax with .f.

close database

return

endif

return

case zax=.f.

define window er from 10,5 to 16,73 double shadow color scheme 7

activate window er

@ 0,0 say ' НЕВДАЛЕ ЗАКІНЧЕННЯ СЕАНСУ РОБОТИ !' @ 1,0 say ' Попередній сеанс роботи програми закінчився некоректно !'

@ 3,15 prompt ' Відновити базу ' message 'Дані внесені під час останнього сеансу будуть втрачені'

@ 3,35 prompt ' Не відновлювати ' message 'В випадку якщо база пошкоджена, програма не працюватиме'

menu to r

do case

case r=1

ERASE c:amortizamortiz.dbf

copy file c:amortizrezervamortiz.dbf to c:amortizamortiz.dbf

clear window ER

replace zax with .f.

close database

return

case r=2

clear window ER

replace zax with .f.

close database

return

endcase

endcase

replace zax with .f.

close database

return

Лістінг модуля Vixod.prg

CLOSE DATABASES

define popup vp01 from 1,50 shadow

define bar 1 of vp01 prompt 'Вийти з програми'

define bar 2 of vp01 prompt '-'

define bar 3 of vp01 prompt 'Командний режим'

define bar 4 of vp01 prompt 'Назад в програму'

on selection popup vp01 do p01 with bar() in vixod.prg

activate popup vp01

procedure p01

parameter bar

do case

case bar=1

DEFINE WINDOW EXITW FROM 10,30 TO 13,50 DOUBLE SHADOW COLOR SCHEME 7

ACTIVATE WINDOW EXITW

@ 0,0 SAY 'Вийти з програми ?'

@ 1,3 prompt ' ТАК ' SHADOW

@ 1,9 prompt ' НІ ' SHADOW

MENU TO X

do case

case X=1

USE ZAH

replace zax with .t.

close database

quit

case X=2

clear windows

do dtop

return

otherwise

return

endcase

deactivate popup vp01

case bar=3

clear windows

deactivate popup vp01

case bar=4

DEFINE WINDOW DTOP FROM 0,0 TO 24,79 COLOR SCHEME 1

ACTIVATE WINDOW DTOP

deactivate popup vp01

otherwise

return

endcase

return

RETURN


 
Загрузка...