REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

дозволяє підприємству самостійно визначити, що відносити до основних засобів, а що ні, виходячи з чого ніхто не забороняє підприємству прийняти рішення про зарахування до складу основних засобів саме тих видів МШП, котрі найбільш відповідають цому поняттю з економічної точки зору.

Як і будь-який актив, основний засіб відображається в Балансі при додержанні двох умов:

- існує імовірність одержання економічних вигод від його використання;

- оцінка основного засобу може бути достовірно визначена.

Матеріальні ресурси, готова продукція і товари, на які продажна ціна зменшилась, або якщо вони застаріли чи частково втратили первісну якість, відображаються в звітності на кінець звітного періоду за ціною можливої реалізації в тих випадках, коли вона нижче від їх вартості, коли вона нижче від їх вартості їх зарахування на баланс, з віднесенням таких втрат на зменшення товарних надбавок, фонду поповнення власних коштів та дооцінки товарно-матеріальн-матеріальних цінностей, а у разі недостатності таких джерел – на фінансові результати від позареалізаційних операцій.

Складання первинних документів про господарські операції та їх відображення в регістрах обліку підприємства й організації проводять у гривнях та копійках.

3. Традиційні підходи до вирішення таких задач.

Традиційно питання розв'язувалось методом послідовного обчислення зносу за квартал для кожного інвентарного обєкту, з наступним підрахуванням вартості на кінець кварталу. Пізніше підбивались вручну підсумовувались залишки по підрозділах та загальні підсумки. Результатом роботи є квартальний звіт в який переписувались всі наявні засоби підприємства , з іхніми вартісними показниками.

4. Технічні характеристики

Програмний комплекс реалізовано в СУБД FoxPro 2.6 (c) 1989-1994 Microsoft Corporation. Програма працює під управлінням DOS, і тому сумісна з переважною більшістю систем РС.

Основним елементом комплексу є інтерактивне меню – нащадок системного меню СУБД, функції якого полягають в виклику модулів, що безпосередньо виконують прикладні функції. При розробці модулів максимально пропрацьована їх незалежність від інших. Наявніьсть незалежного інтерактивного меню і ізольованих підпрограм дозволяє при некоректній роботі оператора з одною підпрограмою, без проблем запустити іншу, причому запуск кожної нової підпрограми передбачає закриття всіх відкритих баз і деактивацію вікон та меню, які залишились від невдалого закінчення роботи попередніх модулів.

Використання невеликої кількості схем колоьорів рекомендованих розробниками СУБД полегшує сприйняття даних та роботу з комплексом, а також виключає проблеми при роботі в монохромному режимі.

Для друку звітів необхідний широкоформатний принтер, який працює під управлінням DOS і коректно працює з ASCII кодуванням.

4.1 Файлова структура комплексу:

!ST BAT 58 09.04.00 11:23 !ST.BAT

!ST1 BAT 40 09.04.00 11:23 !ST1.BAT

AMORTIZ DBF 25 554 21.04.00 15:55 AMORTIZ.DBF

AMORTIZ1 PRG 2 431 21.04.00 11:52 AMORTIZ1.PRG

AMORTIZ1 FXP 1 986 21.04.00 12:06 AMORTIZ1.FXP

AMORTIZ1 BAK 2 699 13.04.00 10:58 AMORTIZ1.BAK

DOVVID DBF 938 21.04.00 13:50 DOVVID.DBF

DTOP FXP 625 21.04.00 13:28 DTOP.FXP

DTOP PRG 496 21.04.00 13:28 DTOP.PRG

DTOP BAK 484 21.04.00 11:53 DTOP.BAK

IDVID01 IDX 1 536 21.04.00 9:49 IDVID01.IDX

KVARTAL1 <ПАПКА> 10.04.00 8:19 KVARTAL1

KVARTAL2 <ПАПКА> 10.04.00 8:19 KVARTAL2

KVARTAL3 <ПАПКА> 10.04.00 8:19 KVARTAL3

KVARTAL4 <ПАПКА> 10.04.00 8:19 KVARTAL4

M1_11 PRG 3 947 21.04.00 11:58 M1_11.PRG

M1_11 FXP 3 939 21.04.00 13:49 M1_11.FXP

M1_12 FXP 3 361 21.04.00 12:59 M1_12.FXP

M1_12 PRG 3 096 21.04.00 12:00 M1_12.PRG

M1_12DV IDX 2 048 21.04.00 15:55 M1_12DV.IDX

M1_14 FXP 963 20.04.00 14:00 M1_14.FXP

M1_14 PRG 797 21.04.00 12:00 M1_14.PRG

M1_15 FXP 1 224 20.04.00 15:37 M1_15.FXP

M1_15 PRG 952 21.04.00 12:01 M1_15.PRG

M1_16 PRG 1 633 21.04.00 12:02 M1_16.PRG

M12M1IND IDX 1 536 21.04.00 15:42 M12M1IND.IDX

M12PROC PRG 4 018 21.04.00 11:54 M12PROC.PRG

M12PROC FXP 4 145 21.04.00 12:06 M12PROC.FXP

M12SUM IDX 2 560 21.04.00 12:07 M12SUM.IDX

M2_1 PRG 1 369 21.04.00 12:03 M2_1.PRG

NOWKVART PRG 1 604 21.04.00 12:05 NOWKVART.PRG

NOWKVART FXP 1 687 21.04.00 12:06 NOWKVART.FXP

PERERAH PRG 516 10.04.00 14:21 PERERAH.PRG

PERERAH FXP 674 19.04.00 14:09 PERERAH.FXP

PRINTZV FXP 3 246 19.04.00 14:11 PRINTZV.FXP

PRINTZV PRG 3 414 19.04.00 14:11 PRINTZV.PRG

PRM12 IDX 4 608 21.04.00 15:42 PRM12.IDX

PRSTAT DBF 543 19.04.00 14:12 PRSTAT.DBF

REZERV PRG 1 648 13.04.00 10:56 REZERV.PRG

REZERV FXP 1 571 17.04.00 10:43 REZERV.FXP

REZERV <ПАПКА> 10.04.00 8:19 rezerv

SUMATOR DBF 203 21.04.00 12:07 SUMATOR.DBF

VIXOD PRG 1 036 10.04.00 13:08 VIXOD.PRG

VIXOD FXP 978 17.04.00 10:45 VIXOD.FXP

ZAH DBF 413 21.04.00 15:55 ZAH.DBF

57 файлів 120 196 байт

4.2. Організація основних та службових даних.

Комплекс застосовує бази даних:

AMORTIZ DBF – основна база комплексу, містить поля:

Npp – порядковий номер

Data – дата прийому на облік

Invnom – інвентарний номер засобу

Grupa – група

Nrax – обліковий рахунок

Nazva – назва засобу

Balrax – первісна вартість

Cena – вартість на початок кварталу

Oper1 – квартальний знос

Amrt – вартість на кінець кварталу (замортизована= вартість на початок кварталу – квартальний знос)

Grp – код відділу

ZAH DBF – службова база, містити поля:

P1 – динамічна змінна, що містить текуче значення норми амортизації.

P2 – динамічна змінна, що містить текуче значення понижуючого коефіцієнту.

Zax – індикатор протікання сеансу роботи. При нормальному закінченні сеансу містить значення .Т. , при екстремальному закінченні сеансу – .F. .

Kvt – динамічна змінна що містить значення текучого кварталу.

G1p1 – змінна що містить значення норми амортизаціє для першої групи.

G1p2 – змінна що містить значення понижуючого коефіцієнту для першої групи.

G2p1 – змінна що містить значення норми амортизації для першої групи.

G2p2 – змінна що містить значення понижуючого коефіцієнту для першої групи.

G3p1 – змінна що містить значення норми амортизації для третьої групи.

G3p2 – змінна що містить значення понижуючого коефіцієнту для третьої групи.

DOVVID DBF – довідник відділів, база що містить поля:

KODV – код відділу

NAZVAV – назва відділу

PRSTAT DBF – службова база для організації звітування, містить поля:

Ngrp – номер групи для звіту

Nvid – код відділу для звіту

Bs,Pc,Ks,Sr1,Sr2,Sr3,Sr4,Sr5 – операнди та суми для


 
Загрузка...