REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

вибраної множини засобів

Vid – назва відділу для звіту

Grupa – назва групи для звіту

SUMATOR DBF – службова база, що містить поля

Sbalv, Scena, Soper, Samrt – підсумкові значення для звіту.

Індексні файли:

IDVID01 IDX 1 536 21.04.00 9:49 IDVID01.IDX

M1_12DV IDX 2 048 21.04.00 15:55 M1_12DV.IDX

M12M1IND IDX 1 536 21.04.00 15:42 M12M1IND.IDX

M12SUM IDX 2 560 21.04.00 12:07 M12SUM.IDX

PRM12 IDX 4 608 21.04.00 15:42 PRM12.IDX

5 файлов 12 288 байт

Програмні модулі комплексу:

AMORTIZ1 PRG 2 431 21.04.00 11:52 AMORTIZ1.PRG

DTOP PRG 496 21.04.00 13:28 DTOP.PRG

M1_11 PRG 3 947 21.04.00 11:58 M1_11.PRG

M1_12 PRG 3 096 21.04.00 12:00 M1_12.PRG

M1_14 PRG 797 21.04.00 12:00 M1_14.PRG

M1_15 PRG 952 21.04.00 12:01 M1_15.PRG

M1_16 PRG 1 633 21.04.00 12:02 M1_16.PRG

M12PROC PRG 4 018 21.04.00 11:54 M12PROC.PRG

M2_1 PRG 1 369 21.04.00 12:03 M2_1.PRG

NOWKVART PRG 1 604 21.04.00 12:05 NOWKVART.PRG

PERERAH PRG 516 10.04.00 14:21 PERERAH.PRG

PRINTZV PRG 3 414 19.04.00 14:11 PRINTZV.PRG

REZERV PRG 1 648 13.04.00 10:56 REZERV.PRG

VIXOD PRG 1 036 10.04.00 13:08 VIXOD.PRG

14 файлов 27 676 байт

4.3. Основні функциї, що реалізує програмний комплекс.

У відповідності до завдання розроблено програму, що в залежності від приналежності інвентарного об`єкту до певної групи основних фондів, з вартості на початок кварталу, застосовуючи коєфіцієнти для даноє групи, нараховує знос по формулі:

ДАвтоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод
е S – знос за квартал;

X – вартість на початок кварталу;

k1 – норма амортизації для даної групи;

k2 – понижуючий коефіцієнт;

Значення зносу округляється до двох знаків після коми. Програмою вираховується різниця між вартістю на початок кварталу і зносом результатом якої є вартість на кінець кварталу.

Також програмою здійснюються функції:

 • Резервування даних;

 • Перевірка настання (ненастання) нового кварталу;

 • Оперування з довідником відділів:

  - створення відділу;

  - перейменування відділу;

  - видалення відділу:

  - з переносом ОЗ в інший відділ;

  - з списанням ОЗ відділу;

 • Внесення ОЗ в відділ;

 • Списання ОЗ та корекция даних з підбиттям контрольних сум;

  • вибір відділу

  • відбір по назві

  • відбір по інв. номеру

  • відбір по даті придбання

  • відбір по первісній ціні

  • відбір по залишку на поч. кв.

 • Контрольний перерахунок (видалення помилок в результатах нарахування, що випадково виникають при корекції даних оператором, а також перерахунок при зміні коефіцієнтів);

 • Зміна коефіцієнтів для кожної з груп;

 • Автоматизований перехід на новий квартал (з запрошенням переходу при настанні нового, або по вибору оператора), з резервуванням минулого кварталу.

 • Вивід загального звіту по всіх групах і відділах з підсумками;

 • Вивід звіту по вибраній групі з підсумками;

 • Вивід по вибраному відділу з підсумками;

 • Комбінації пунктів 10 та 11.

  4.4. Захист інформації від несанкціонованого доступу.

  Для захисту інформації від несанкціонованого доступу інсталяційний пакет захищено паролем. Дана опція є стандартним методом захисту архівів програми архівації даних RAR 2.05 32-bit console version. Після інсталяції комплексу, при кожному запуску програми викликається модуль Z1. Даний модуль робить запит паролю від користувача, по внутрішній формулі обчислює службовий ключ, і звіряє його з ключами, що містяться в службовій базі даних.

  Таким чином забезпечується ідентифікація користувачів, організовується протоколювання роботи користувача з програмою.

  4.5. Інсталяція комплексу.

  Інсталяційний пакет організовано в вигляді SFX архіву після запуску якого програма розархівовується в папку AMORTIZ на жорсткий диск компютера.

  4.6. Необхідні для роботи ресурси дискової та оперативної пам'яті.

  Оскільки програма написана на FoxPro 2.0 вона не вимагає великих ресурсів оперативної пам'яті, на 4 Мb Озу програма працює цілком задовільно.

  Програма займає 720 Кбайт об'єму пам'яті жорсткого диску.

  4.7. Часові характеристики робочого циклу програми.

  Загрузка програми – 4с.

  Резервування – 0,5с.

  Процедури сумування – 3,5с.

  Фільтрування даних – 1,5с.

  4.8. Можливість модернізації.

  Дана програма легко піддається модернізації, оскільки структура даних для кожного модуля незалежна, також самі модулі пропрацьовані як незалежні обєкти при запуску яких передається максимум один необхідний параметр. Використання інтерактивного меню дозволяє дописати до головного модуля AMORTIZ.PRG опис деякого нового його пункту, та назву нового модуля що буде опрацьовувати його, в подальшому можна не переживати про сумісну роботу програми й нової підпрограми, а сміливо писати програмний модуль. Можна не переживати навіть про те, щоб, по закінченні роботи нового модуля, закрити файли й дати доступ до даних іншим підпрограмам, оскільки кожен модуль комплексу "чистить" пам'ять і закриває всі відкриті файли, для забезпечення гарантії нормальної роботи і запобігання конфліктів в майбутньому.

  4.9. Адаптація до мережевого використання.

  Адаптація програми до мережевого використання вимагатиме суттєвого ускладнення програмного коду у повному обємі комплексу.

  Затверджено

  Ф.ФФ.57071-01 93 01-1-ЛУ

  Автоматизація господарської діяльності

  ВАТ "Коломийський сирзавод".

  Опис програми

  Ф.ФФ.57106-01 13 01-1

  Аркушів 29

  2000

  Анотація

  Опис пргорами містить інформацію про функціональне призначення програми, опис її логічної структури.

  Опис логічної структури алгоритму

  Початковий модуль AMORTIZ.PRG в якому визначається і активується основне меню програми, що є нащадком від інтерактивного системного меню Foxpro.

  При запуску модуля здійснюється виклик кількох підпрограм:

  - rezerv.prg – здійснює резервне копіювання бази даних;

  - nowkvart.prg – здійснює контроль настання /ненастання/ наступного кварталу;

  - dtop.prg – активує фонове вікно програми.

  Основною функцією модуля є визначення і активізація основного меню програми. Пункти цього меню викликають наступні підпрограми.

  Модуль DTOP.PRG – створює фонове вікно програми, розроблений для того, щоб вивести інформацію про розробника ПЗ, замовника, текучої дати, а також для того, щоб приховати інколи не деактивовані вікна та меню програми.

  Модуль REZERV.PRG – опрацьовує змінну-індикатор робочого циклу програми zax з допоміжної бази ZAH.DBF. В залежності від значення змінноє видає повідомлення про


 •  
  Загрузка...