REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

нормальне закінчення роботи програми, та пропонує створити резервну копію бази (Малюнок 1).

Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

Малюнок 1.

В випадку ненормального переривання робочого циклу при наступному запуску програми видаєтся попередження про імовірнисть пошкодження структури даних в базі і пропонує відновити базу з копії створеної до невдалого сеансу роботи (Малюнок 2.):

Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

Малюнок 2.

Вихід з програми та індикація вдалого закінчення сеансу.

Третім і останнім пунктом головного меню програми є пункт "Вихід" при виборі якого ініціюється меню з пунктами зображеними на малюнку 3:

Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

Малюнок 3.

При виборі пункту "Вийти з програми " здійснюється вихід з індикацією нормального завершення сеансу роботи. Два наступних пункти здійснюють доступ до системного командного вікна Foxpro – "Command", та приховують його. Це створено для того, щоб дати змогу програмісту мати додатковий канал для впливу на протікання роботи програми.

Перший пункт головного меню програми "РОБОТА З ДАНИМИ" містить підменю зображене на ілюстрації 4:

Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

Малюнок 4.

Створення відділу.

Перший пункт підменю "СТВОРИТИ НОВИЙ ВДДІЛ" викликає модуль М1_11.PRG. Цей модуль здійснює створення нового відділу, присвоєння йому оригінального коду, також перевіряє чи назва нового відділу не співпадає з назвами вже існуючих відділів, також не допускає введення відділу без назви.

Також він містить процедури перейменування та знищення існуючих відділів. На малюнку 5 зображено інтерфейс даного модуля:

Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

Малюнок 5.

При вводі назви, що співпадає з назвою існуючого відділу, чи при вводі відділу без назви видається повідомлення зображене на малюнку 6.

Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

Малюнок 6.

При виборі пункту "перейменувати відділ" активізується меню з списком відділів в якому можна вибрати потрібний. Після вибору відділу активізується вікно з запрошенням ввести нову назву відділу, причому код відділу, що перейменовується, залишається незмінним (малюнок 7):

Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

Малюнок 7.

При виборі пункту "ЗНИЩИТИ ВІДДІЛ" знову ініціюється меню з списком відділів, і після вибору потрібного відділу видається попередження про знищення вибраного відділу. В програмі здійснено звязок між базою-довідником відділів і базою обліку основних засобів через код відділу. Тобто кожному засобу ставиться в відповіднисть код відділу до якого він належить В випадку, якщо відділ, що містить засоби знищується, ці засоби потрібно перенести в інший відділ, інакше засоби з кодом неіснуючого відділу будуть недоступні в програмі.

По цій причині після підтвердження знищення відділу програма видає запрошення перенести засоби цього відділу в інший, тобто змінити код вищезгадуваних засобів, або знищити і їх (Малюнок 8):

Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

Малюнок 8.

В випадку вибору кнопки "ПЕРЕНЕСТИ" активізується вікно з меню-списком відділів і після вибору відділу код відділу засобів змінюється на код вибраного відділу.

Модуль містить внутрішні процедури:

procedure proc1 – процедура створення нового відділу;

procedure perv – перейменування відділу;

procedure delv – процедура видалення відділу;

procedure p23 – переносить дані з відділу, що знищується в визначений відділ.

Ввід даних.

ПАвтоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзаводри виборі другого пункту підменю "ВНЕСЕННЯ ОЗ В ВІДДІЛ" першого пункту головного меню викликається модуль M1_12.PRG в функції якого входить поповнення бази даних новими основними засобами. Перш за все програма видає запрошення ввести групу, до якої відноситимуться засоби, та підтвердити коєфіцієнти для даної групи (малюнок 9):

Малюнок 9.

Після цьго, за допомогою меню виводиться запрошення визначити відділ, до якого відноситимуться нові засоби.

Після того, як група і код відділу нових засобів визначені, відкривається вікно для вводу засобів, в якому вводяться рахунок для засобів, інвентарний номер, назва засобу, його первісна вартість і вартість на початок кварталу. Після введення даних програма зразу нараховує знос і вартість на кінець кварталу.

На ілюстрації 10 діалогове вікно вводу.

Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

Малюнок 10.

При виборі кнопки "Ще один запис" повторюється ввід засобу в ту ж групу і відділ. Кнопка "вихід" закриває вікно введення даних.

Модуль містить внутрішні процедури:

procedure pr01 – вносить дані в вибрану групу й відділ;

procedure raxproc – додаткове інтерфейсне меню з номерами рахунків.

Відображення інформації.

Третій пункт підменю "СПИСАННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ОЗ", що викликається першим пунктом головного меню активізує підменю, зображене на малюнку 11.

Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

Малюнок 11.

Перший пункт даного підменю активізує діалогове вікно, в якому відкривається спеціальним чином зконфігуроване BROWSE-вікно, в якому відображаються всі засоби підприємства. Вибираючи пункти меню від 3 до 9 можна певним чином зконфігурувати фільтр, який буде застосований до бази. При виборі пунктів 3-9 викликається модуль М12proc.prg, котрий в залежності від пункту вносить в допоміжну базу значення параметру для фільтра. Застосування бази для збереження параметрів відбору підвищує функціональність модуля, тому що появляється можливість комбінувати параметри фільтрування а також викликати модуль необмежену кількість разів без втрати параметрів визначених при попередніх викликах. Але це зумовлює наявність пункту "очистити фільтр", який встановлює значення параметрів "по замовчуванню". При накладанні фільтру розрізняються параметри по замовчуванню (які не застосовуються при накладанні фільтру) і параметри, що потрібно застосувати при накладанні фільтру.

На ілюстрації 12 діалогове вікно для перегляду бази:

Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

Малюнок 12.

В даному модулі застосовані дві клавішні функції:

При нажиманні клавіші F8 виконується стирання текучого запису.

При нажиманні клавіші F4 викликається процедура підбиття підсумків для даних, що відображені в діалоговому вікні.

Модуль містить внутрішні процедури:

Procedure pr01 – визначення номеру рахунку, який переглядатиметься.

Procedure pr02 – визначення групи засобів.

При виборі пункту "ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДДІЛ" активізується меню з списком відділів, після визначення відділу викликається модуль M1_12.PRG в діалоговому вікні якого можна і переглянути відділ можливістю використання клавішних функцій F4 i


 
Загрузка...