REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

F8.

Модуль M1_12.PRG містить процедури:

procedure m01b1pr – визначає відідл для перегляду.

procedure browser – конфігурує і активізує Browse – вікно.

procedure sumpr – підбиття підсумків по відфільтрованих засобах.

Контроль помилок.

При виборі четвертого пункту підменю першого пункту головного меню "Контрольний перерахунок" активізується модуль M1_4.prg, функцією якого є перерахунок зносу і вартості на кінець кварталу для виправлення випадкових помилок, які імовірно з`явились під час перегляду бази користувачем, а також для перерахунку даних з новими параметрами.

Зміна параметрів.

ВАвтоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзаводибір п`ятого пункту меню "Зміна коефіцієнтів" здійснює виклик модуля М1_5.prg, функцією якого є можливість коректування норми амортизації і понижуючих коефіцієнтів для груп оборотної відомості по основних засобах. Діалогове вікно активізоване доним модулем зображене на малюнку 13.

Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

Малюнок 13.

Перерахунок для нового кварталу.

Шостим і останнім пунктом головного меню є "Перехід на новий квартал". Даний пункт викликає модуль М1_6.prg, функцією якого є резервування бази, як бази за минулий квартал і збереження її в папці KVARTAL1, а також, в текучій базі, зміна вартості ОЗ на початок кварталу на кінцеву вартість попереднього кварталу, і нарахувавши квартальний знос, визначити залишкову вартість на кінець нового кварталу. Модуль автоматично активізується при запуску програми, якщо текучий квартал закінчився, але не закритий.

Під час роботи модуля активізується діалогове вікно, зображене на малюнку14:

Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

Малюнок 14.

Вивід звітів.

В другому пункті головного меню "Вивід звітів" реалізовано

Видрук звітів двох типів:

 • Комбінований звіт з можливістю визначення відділу та групи для основних засобів.

 • Загальний звіт для всіх груп послідовного для всіх відділів.

  Звіт 1 генерується модулем printzv.prg , який в залежності від значень які записані в допоміжній базі PRSTAT.DBF розділяє їх на параметри по замовчуванню, які не враховуються при відборі засобів, і на ініційовані параментри які потрібно застосувати при відборі даних для звіту.

  Конфігурування звіту організовано зручно з передбаченою властивістю уникнення вводу помилкових параметрів. Користувачу не потрібно що-небудь вводити. Конфігурування відбувається за допомогою спеціальних маню в відповідних вікнах з підказками (малюнок 15(визначення групи),16 (визначення відділу)).

  Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

  Малюнок 15.

  Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

  Малюнок 16.

  Звіти організовані за допомогою стандартного системного генератора звітів. Приклади всіх видів звітів приведені в додатку 2.

  Опис організації вхідних та вихідних даних

  Ввід даних в програму може здійснюватись двома шляхами:

 • Рекомендований метод – вводити дані через спеціалізовану процедуру введення даних. Викликається процедура другим пунктом підменю головного меню "Внесення нових ОЗ".

 • Існує можливість вносити дані під час перегляду бази, чи відділу, під час роботи процедури перегляду, яка викликається з третього пункту підменю головного меню, безпосереднім поновленням бази використовуючи клавіші Crtl+N, що є властивістю BROWSE – вікна, використаного в даній процедурі.

  Вивід даних здійснюється одночасно на екран та принтер комп'ютера при запуску процедур виводу звітів.

  Вибір та обгрунтування апаратних та програмних засобів

  Обгрунтування вибору програмних засобів .

  Для написання комплексу застосовувалась дещо застаріла СУБД Foxpro 2.0 сумісне з MSDOS. Це зумовлене тим, що на підприємстві використовуються системи Ibm PC/AT 80386 та Ibm PC/AT 80486, для яких і була розроблена дана програма.

  Обгрунтування вибору апаратних засобів.

  При постановці завдання було визначено, що даний програмний комплекс буде використовуватись на Ibm PC/AT 80486 з принтером Epson LX-1050+

  8. Технічне та економічне обгрунтування дипломного проекту

  Основним завданням техніко-економічного обгрунтування дипломного проекту являється визначення величини економічного ефекту від використання в виробництві основних та другорядних результатів, які одержані в даному дипломному проекті. Оцінка ефективності прийнятого рішення повинна бути комплексною і враховувати всі його аспекти.

  Проведемо оцінку затрат праці на розробку програмного продукту, виходячи з того, що розмір початкового тексту запису алгоритму і даних в основному визначає затрати праці t та час розробки Т програмного продукту:

  t=3.6*Nті

  де Nті – кількість інструкцій в тисячах.

  Загальний об`єм програми складає приблизно 1900 інструкцій.

  t=3.6*1.9=6.84 (люд/міс)

  продуктивність праці розробників програмного продукту:

  П=1000* Nті/t

  П=1000*1,9/5,9=11210 (інстр/міс)

  Розрахуємо час потрібний для розробки програмного продукту:

  Т=Т0+Т1+Т2+Т3+Т4+Т5

  Т0 – строк розробки програмного продукту;

  Т1 – коефіцієнт вірності постановки завдання;

  Т2 – час розробки алгоритму;

  Т3 – час відладки;

  Т4 – час на підготовку тексту;

  Т5 – час на розробку документації;

  Т0 – 2,5* Nті^0,32

  Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

  Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

  Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

  Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

  T5=0.75*T4

  Де К залежить від ступені підготовки програміста. Беремо К=0,8 (стаж роботи до двох років)

  Т0=2,5*1,9^0.32=3.07 (міс)

  Т1=(1900*1,2)/(720*75*0,8)=0,05 (міс)

  Т2=1900/11520 =0,16 (міс)

  Т3=1900/1536=1,2 (міс)

  Т4=1600/10857=0,15 (міс)

  Т5=0,75*0,15=0,11 (міс)

  Т=3,07+0,05+0,16+1,2+0,15+0,11=4,74

  Визначимо собівартість роботи комп'ютера. Для цього розраховуються поточні витрати на експлуатацію комп'ютера. До їх складу включаються витрати на електроєнергію та амортизаційні відрахування на реновацію від вартості комп'ютера та інше.

  Витрати на електроенєргію визначаються множенням видатків електроенергії за одну годину на вартість 1кВт/год електроенергії на час роботи комп'ютера за рік.

  Час роботи комп'ютера за рік визначається множенням кількості робочих днів у році на час роботи комп'ютера за день:

  F=(365-104-6)*8=2040 (год)

  Тоді видатки електроенергії складають:

  Вел=0,78*0,11*2040=175 (год)

  Амортизаційні відрахування визначаються множенням вартості комп'ютера на норму амортизаційних відрахувань:

  La= 3300*0,06=198 (грн)

  Річна заробітня плата обслуговуючого персоналу (економіста з місячною посадовою ставкою 120 грн) складає:

  Z=120*12=1440


 •  
  Загрузка...