REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

для багатокористувацького використання не проводилась.

8. Список використанї літератури:

 • А. А. Попов. Програмування в середовищі СУБД Foxpro 2.0, побудова систем обробки даних. Видавництво "Калашніков и К". Москва 1997р.

 • І. М. Павлюк. Рекомендації з організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і в організаціях України. (Практичний посібник). ВТП "Вік" Коломия 1995р.

 • Галицькі контракти. Дебет-Кредит лютий 2000р. www.dk.gs.com.ua

 • Щотижневик "Податки та бухгалтерський облік".

  Затверджено

  Ф.ФФ.57071-01 93 01-1-ЛУ

  Автоматизація господарської діяльності

  ВАТ "Коломийський сирзавод".

  Текст програми.

  Ф.ФФ.57106-01 13 01-1

  Аркушів 43

  2000

  10. Текст програми.

  Лістінг модуля Amortiz.prg

  clear

  CLOSE DATABASES

  CLEAR WINDOWS

  set deleted on

  do dtop

  set century on

  set clock on

  use amortiz.dbf

  set talk off

  set message to 30 center

  set century on

  set date german

  do rezerv.prg

  use zah

  replace zax with .f.

  close databases

  do nowkvart.prg

  clear windows

  do dtop

  SET SYSMENU TO

  SET SYSMENU AUTOMATIC

  DEFINE PAD _01 OF _MSYSMENU PROMPT " Робота з даними "

  DEFINE PAD _02 OF _MSYSMENU PROMPT "Вивід звітів "

  DEFINE PAD _03 OF _MSYSMENU PROMPT "Вихід "

  ON PAD _01 OF _MSYSMENU ACTIVATE POPUP menu1

  ON PAD _02 OF _MSYSMENU ACTIVATE POPUP menu2

  ON selection PAD _03 OF _MSYSMENU do vixod

  DEFINE POPUP MENU12 FROM 1,0 MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4

  DEFINE BAR 1 OF MENU12 PROMPT "Переглянути базу"

  DEFINE BAR 2 OF MENU12 PROMPT "Переглянути відділ"

  DEFINE BAR 3 OF MENU12 PROMPT "-"

  DEFINE BAR 5 OF MENU12 PROMPT "Відібрати по даті придбання"

  DEFINE BAR 6 OF MENU12 PROMPT "Відібраті по групі"

  DEFINE BAR 4 OF MENU12 PROMPT "Відібраті по рахунку"

  DEFINE BAR 7 OF MENU12 PROMPT "Відібрати по назві"

  DEFINE BAR 8 OF MENU12 PROMPT "Відібрати по бал. вартості"

  DEFINE BAR 9 OF MENU12 PROMPT "Відібрати по залишку на п.кв."

  DEFINE BAR 10 OF MENU12 PROMPT "-"

  DEFINE BAR 11 OF MENU12 PROMPT "Очистити фільтр"

  ON SELECTION POPUP MENU12 DO M12PROC WITH BAR()

  DEFINE POPUP MENU2 FROM 1,0 MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4

  DEFINE BAR 1 OF MENU2 PROMPT "Визначити групу"

  DEFINE BAR 2 OF MENU2 PROMPT "Визначити віділ"

  DEFINE BAR 3 OF MENU2 PROMPT "Вивести звіт"

  DEFINE BAR 4 OF MENU2 PROMPT "-"

  DEFINE BAR 5 OF MENU2 PROMPT "Вивести загальний звіт"

  DEFINE BAR 6 OF MENU2 PROMPT "Очистити фільтр"

  ON SELECTION popup menu2 do printzv WITH BAR()

  DEFINE POPUP MENU1 SHADOW COLOR SCHEME 4

  DEFINE BAR 1 OF MENU1 PROMPT "Cтворити новий відділ"

  DEFINE BAR 2 OF MENU1 PROMPT "Внесення ОЗ в відділ"

  DEFINE BAR 3 OF MENU1 PROMPT "-"

  DEFINE BAR 4 OF MENU1 PROMPT "Списання та корекція ОЗ"

  DEFINE BAR 5 OF MENU1 PROMPT "-"

  DEFINE BAR 6 OF MENU1 PROMPT "Контрольний перерахунок"

  DEFINE BAR 7 OF MENU1 PROMPT "Зміна коєфіцієнтів"

  DEFINE BAR 8 OF MENU1 PROMPT "-"

  DEFINE BAR 9 OF MENU1 PROMPT "Перехід на новий кватал"

  ON SELECTION BAR 1 OF MENU1 DO M1_11 WITH BAR()

  ON SELECTION BAR 2 OF MENU1 DO M1_12 WITH BAR()

  ON SELECTION BAR 4 OF MENU1 ACTIVATE POPUP MENU12

  ON SELECTION BAR 6 OF MENU1 DO M1_14 WITH BAR()

  ON SELECTION BAR 7 OF MENU1 DO M1_15 WITH BAR()

  ON SELECTION BAR 9 OF MENU1 DO M1_16 WITH BAR()

  return

  Лістінг модуля Dtop.prg

  clear

  CLEAR WINDOWS

  clear

  set talk off

  set clock on

  set message to 30 center

  set century on

  set date german

  DEFINE WINDOW DTOP FROM 0,0 TO 24,79 COLOR SCHEME 1

  ACTIVATE WINDOW DTOP

  d=day(date())

  m=month(date())

  y=year(date())

  @ 0,60 say 'Сьогодні '+alltrim(str(d))+','+alltrim(str(m))+','+alltrim(str(y))

  @ 21,3 say '* Облік та нарахування амортизаці• основних засобів підприємства *'

  @ 22,3 say '(C) 2000 ___ Зареєстровано: ВАТ "Коломийський сирзавод"'

  return

  Лістінг модуля М1_11.prg

  parameter b

  clear windows

  close databases

  set talk off

  set date german

  set century on

  do dtop

  select B

  erase M1_111.idx

  use dovvid

  index on nazvav to M1_111.idx compact

  define popup v01 prompt field nazvav from 5,5 shadow

  on selection popup v01 do perv in M1_11 with recno()

  define popup v02 prompt field nazvav from 5,5 shadow

  on selection popup v02 do delv in M1_11 with recno()

  define window p002 from 2,30 to 20,75 double shadow color scheme 1

  define popup v03 prompt field nazvav from 3,5 shadow

  on selection popup v03 do p23 in M1_11 with recno()

  define popup p1 from 5,5 shadow

  define bar 1 of p1 prompt 'Новий відділ'

  define bar 2 of p1 prompt 'Перейменувати відділ'

  define bar 3 of p1 prompt '-'

  define bar 4 of p1 prompt 'Знищити відділ'

  on selection popup p1 do proc1 with bar()

  activate popup p1

  procedure proc1

  parameter bar

  do case

  case bar=1

  @ 2,10 say '*** ВНЕСЕННЯ НОВОГО ВІДДІЛУ ***'

  DEFINE WINDOW w01 FROM 5,20 TO 9,65 double shadow COLOR SCHEME 1

  ACTIVATE WINDOW w01

  @ 0,4 say 'Введіть назву нового відділу'

  nv=' '

  @ 1,0 get nv

  READ

  NV=ALLTRIM(NV)

  select b

  go top

  do while !eof()

  if nazvav=nv

  define window w02 from 7,7 to 16,70 double shadow color scheme 7

  activate window w02

  @ 0,8 say ' Такий відділ вже існує !'

  @ 1,0 say ' Внесення даного відділу сприятиме виникненню помилок під час'

  @ 2,0 say ' роботи оператора, оскільки існує висока імовірність переплу-'

  @ 3,0 say ' тати відділи з оинаковими назвами !'

  @ 5,10 prompt 'Внести відділ'

  @ 5,40 prompt 'Відміна'

  menu to r

  deactivate window w02

  if r=2

  return

  else

  endif

  else

  endif

  skip(1)

  enddo

  go bottom

  x=kodv

  append blank

  go bottom

  replace kodv with (x+1)

  replace nazvav with nv

  @ 2,0 say ' Новий відділ успішно внесений !'

  @ 2,33 prompt ' OK '

  menu to r

  deactivate window w01

  case bar=2

  @ 2,10 say '*** ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ВІДДІЛУ *** '

  select b

  activate popup v01

  case bar=4

  @ 2,10 say '*** ВИДАЛЕННЯ ВІДДІЛУ *** '

  select b

  activate popup v02

  ENDCASE

  deactivate window dtop01

  close databases

  do dtop

  deactivate popup p1

  return

  procedure perv

  parameter


 •  
  Загрузка...