REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Автоматизація господарської діяльності ВАТ Коломийський сирзавод

r

goto(r)

define window w03 from 5,20 to 13,65 double shadow color scheme 5

activate window w03

@ 0,7 say '*** ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ВІДДІЛУ ***'

@ 1,0 SAY 'Стара назва відділу - '+nazvav

@ 2,0 say 'Введіть нову назву відділу'

nn=' '

@ 3,0 get nn

read

replace nazvav with alltrim(nn)

@ 5,0 say 'Відділ успішно перейменовано !'

@ 5,35 prompt ' O K '

menu to r

deactivate window w03

deactivate popup v01

return

procedure delv

parameter r

goto(r)

Define window d01 from 5,10 to 11,60 double shadow color scheme 5

activate window d01

@ 0,5 say 'УВАГА ВИКОНУЄТЬСЯ ЗНИЩЕННЯ ВІДДІЛУ !'

@ 1,0 SAY ' Буде знищено відділ - '+nazvav

@ 3,10 prompt ' ЗНИЩИТИ '

@ 3,30 prompt ' ВІДМІНА '

MENU TO y

do case

case y=1

clear

@ 0,4 say 'Увага , ОЗ даного відділу зараз можна '

@ 1,4 say 'перенести до іншого відділу, або зтерти'

@ 3,0 say 'Що зробити з ОЗ відділу ? '

@ 4,4 prompt ' ПЕРЕНЕСТИ '

@ 4,20 prompt ' ЗНИЩИТИ '

@ 4,35 prompt ' ВІДМІНА '

MENU TO X

do case

case x=1

activate window p002

@ 0,0 say 'Запропоновано перелік віділів'

@ 1,0 say 'Визначіть відділ в який перенести ОЗ'

activate popup v03

delete

pack

case x=2

k=kodv

use amortiz

delete for grp=k

pack

clear window d01

close database

clear windows

do dtop

return

case x=3

clear windows

do dtop

return

endcase

case y=2

clear windows

do dtop

return

endcase

clear windows

do dtop

return

Лістінг модуля M1_12.prg

PARAMETER BAR

SET TALK OFF

clear windows

close databases

do dtop

SELECT A

USE AMORTIZ

SELECT C

USE ZAH

SELECT B

erase M1_12dv.idx

USE DOVVID

index on nazvav to M1_12dv.idx

clear windows

do dtop

define window w033 from 5,5 to 10,75 double shadow

activate window w033

@ 0,0 say '*** Визначіть групу та коєфіцієнти ***'

@ 1,0 say 'Введіть номер групи'

g=1

@ 1,37 get G range 1,3 picture '#' error 'Введіть номер групи від 1 до 3'

read

do case

case g=1

@ 2,1 say 'Введіть норму амортизаці• ' get c.g1p1 picture '##.##'

@ 3,1 say 'Введіть понижуючий коефіцієнт ' get c.g1p2 picture '##.##'

read

replace c.p1 with c.g1p1

replace c.p2 with c.g1p2

case g=2

@ 2,1 say 'Введіть норму амортизаці• ' get c.g2p1 picture '##.##'

@ 3,1 say 'Введіть понижуючий коефіцієнт ' get c.g2p2 picture '##.##'

read

replace c.p1 with c.g2p1

replace c.p2 with c.g2p2

case g=3

@ 2,1 say 'Введіть норму амортизаці• ' get c.g3p1 picture '##.##'

@ 3,1 say 'Введіть понижуючий коефіцієнт ' get c.g3p2 picture '##.##'

read

replace c.p1 with c.g3p1

replace c.p2 with c.g3p2

otherwise

return

endcase

clear windows

do dtop

define window newd from 3,3 to 17,75 title 'Введення нових даних' double shadow

activate window newd

define popup p1 from 0,55

define bar 1 of p1 prompt '23'

define bar 2 of p1 prompt '231'

define bar 3 of p1 prompt '24'

define bar 4 of p1 prompt '26'

define bar 5 of p1 prompt '44'

define bar 6 of p1 prompt '81'

on selection popup p1 do raxproc with prompt()

select b

@ 0,2 SAY 'ВИБЕРІТЬ ВІДДІЛ'

DEFINE POPUP P01 PROMPT FIELD NAZVAV FROM 1,6 SHADOW

ON SELECTION POPUP P01 DO PR01 WITH RECNO()

ACTIVATE POPUP P01

PROCEDURE PR01

PARAMETER RR

SELECT B

GO TOP

GOTO(RR)

KOD=KODV

define window newd from 3,3 to 17,75 title 'Введення нових даних' double shadow

activate window newd

r=1

do while r=1

clear

SELECT A

go bottom

lich=npp

APPEND blank

go bottom

replace npp with (lich+1)

replace GRP with KOD

replace grupa with g

CLEAR

@ 0,3 say 'Внесення ОЗ в '+b.nazvav+alltrim(str(G))+' група'

@ 1,1 say 'Введіть номер рахунку'

activate popup p1

@ 1,37 say 'Вибрано '+str(nrax)

@ 3,1 say 'Введіть дату придбання ОЗ'

@ 3,37 get data picture '##/##/##'

@ 4,1 say 'Введіть інвентарний номер'

@ 4,37 get invnom

@ 5,1 say 'Введіть назву засобу'

@ 5,22 get nazva

@ 6,1 say 'Введіть балансову вартість'

@ 6,37 get balrax picture '#######.##'

@ 7,1 say 'Введіть вартість на початок кварталу'

@ 7,37 get cena picture '#######.##'

read

replace oper1 with round(cena*C.P1*C.P2/100,2)

replace amrt with cena-oper1

@ 10,15 prompt 'Ще один запис' message 'повторити поновлення бази '

@ 10,35 prompt 'Вихід' message 'Вихід в основне меню'

menu to r

if r=2

clear windows

do dtop

deACTIVATE POPUP P01

return

else

endif

enddo

clear windows

do dtop

deACTIVATE POPUP P01

return

procedure raxproc

parameter prmt

replace nrax with val(prmt)

deactivate popup p1

return

Лістінг модуля M1_14.prg

parameter a

set talk off

define window www from 18,40 to 24,77 double shadow color scheme 7

activate window www

@ 0,3 say '*** ПРОВОДИТЬСЯ ПЕРЕРАХУНОК ***'

select a

USE ZAH

select b

use amortiz

go top

do while !eof()

do case

case grupa=1

replace oper1 with round(cena*a.g1P1*a.g1P2/100,2)

replace amrt with cena-oper1

case grupa=2

replace oper1 with round(cena*a.g2P1*a.g2P2/100,2)

replace amrt with cena-oper1

case grupa=3

replace oper1 with round(cena*a.g3P1*a.g3P2/100,2)

replace amrt with cena-oper1

otherwise

replace oper1 with 10101

replace amrt with 10101

endcase

skip(1)

@ 1,0 SAY 'для-'+nazva

@ 2,0 say str(cena)

@ 3,0 say str(amrt)

enddo

clear windows

do dtop

return

Лістінг модуля M1_15.prg

parameter bar

clear windows

close databases

set talk off

clear

do dtop

define window w033 from 5,5 to 19,55 double shadow

activate window w033

USE ZAH

@ 0,4 say '*** ПРОЦЕДУРА КОРЕКЦІ° КОЕФІЦІЄНТІВ ***'

@ 1,3 say 'Введіть коефіцієнти для 1• групи'

@ 2,1 say 'Введіть норму амортизаці• ' get g1p1 picture '##.##'

@ 3,1 say 'Введіть понижуючий коефіцієнт ' get g1p2 picture '##.##'

@ 4,1 say '-------------------------------------------'

@ 5,3


 
Загрузка...