REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT

Національний університет

Острозька академія"

Факультет „Політико інформаційного менеджменту"

Кафедра „Документознавства та інформаційної діяльності"

Контрольно робота з курсу
„Основи інформатики та обчислювальної техніки"

На тему:

ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА „PAINT"

Виконав :

Студент групи Д-12

Процик Максим Олександрович

Перевірив:

Коцюк Ю.А.

Острог, 2006

Зміст

Зміст 2

Вступ 3

Розділ 1. Уявлення про "Paint" 4

Що собою являє редактор Paint 4

1.2 Як можна редагувати малюнок редактором "Paint" 4

Розділ 2. Редагування малюнка. 6

2.1 Як розпочати роботу з редактором "Paint" 6

2.2 Якими засобами можна створити малюнок у редакторі опис "Панель інстументів" 6

2.3.Очищення великої області 10

2.4 Вибір кольору 11

2.5 Інші можливості 11

2.6 Можливості підменю "Справка" 13

2.7 Збереження малюнка у файл 14

2.8 Завершення роботи з редактором "Paint" 14

Висновок 16

Список використаної літератури 17

Вступ

Paint являє собою засобом для малювання, за допомогою якого можливо створити прості або складні малюнки. Ці малюнки можна робити чорно-білими або кольоровими та також зберігати їх у вигляді файлів. Створені малюнки можна виводити на друк, використовувати замість фону робочого столу вставляти в інші документи Paint можна використовувати навіть для перегляду та редагування знятих за допомогою сканера фотографій.

Графічний редактор використовує для роботи з "точечными" малюнками формати JPG, GIF або BMP, та також редактор дозволяє зберігати в цих

форматах.

Розділ 1. Уявлення про "Paint"

Що собою являє редактор Paint

ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT

рис.1.1 Загальний вигляд Paint

1.2 Як можна редагувати малюнок редактором "Paint"

У вашому розпорядженні різні інструменти для "художньої" творчості: палітра кольорів (рис.1.2), кисть (рис.1.3), аерозольний балончик (рис.1.4), гумки для стирання (рис.1.5), лінії для малювання геометричних фігур (різних ліній, прямокутників, еліпсів, багатокутників) (рис.1.6). Редактор дозволяє вводити тексти, і багатий набір шрифтів дають можливість виконувати на картинках ефектні написи (рис.1.7). Є і "ножиці" (рис.1.8), для вирізування фрагментів картинки, - вирізаний елемент можна перемістити, скопіювати, зменшити, збільшити, розвернути і т.д.

ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT

рис.1.2 Палітра кольорів

ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT

рис.1.3 кисть

ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT

рис.1.4 розпилювач

ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT

рис.1.5 гумка для стирання

ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT

рис.1.6 лінії для малювання

геометричних фігур

ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT

рис.1.7 редактор

ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT

рис.1.8 ножиці

ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT

рис.1.9 олівець

Розділ 2. Редагування малюнка.

2.1 Як розпочати роботу з редактором "Paint"

Для запуску графічного редактора Paint використовується наступний спосіб: кнопка ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT ,пункти підменю ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT , ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT і ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT.

Або іншим способом завдяки комбінації клавіш ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT+R з'явиться вікноОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT "Запуск програмы"яке дозволяє виконати програму яку задаєте, тобто швидкий запуск, там впишіть "mspaint" і натисніть "OK" запустиця програма графічного редактора Paint.

Але перед тим як вийти з програми не забудьте зберегти сам малюнок.

2.2 Якими засобами можна створити малюнок у редакторі опис "Панель інстументів"

Для створення малюнка та для втілення Ваших художніх талантів є різні засоби але для цього використовуєте програму Paint. Вньому було зібрано на перший погляд прості але водночас складні функції а саме я про них опишу нище.

Для цього Вам треба

Гумка ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINTпризначена для стирання частини малюнка до кольору фона. Активізують кнопкою Ластик. Після активізації під панеллю інструментів відкривається вікно ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT, у якому можна вибрати розміри гумки, для того щоб можна було витерти велику або малу ділянку малюнка. []

ПензельОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT призначено для малювання довільних фігур. Вибирають натискуванням кнопки Кисть. При цьому під панеллю інструментів з'являється вікно, у якому можна вибрати форму пензля. Для малювання слід встановити курсор у точку початку малювання і при натиснутій кнопці миші перемістити до кінцевої точки.[]

РозпилювачОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT призначено для створення плавних тонових зображень. Активізують кнопкою Распылитель і під панеллю інструментів відкривається вікно ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT де ти вибираєш густину розпилюющої фарби

Олівець призначено для малювання ліній. Вибирають натискуванням кнопки Карандаш. Після вибору інструменту курсор миші набирає форми олівця. Для малювання лінії слід встановити курсор в початок лінії і при натисненій кнопці миші протягнути до кінця лінії. Якщо при цьому була натиснута ліва кнопка миші, то лінія малюється основним кольором, а якщо права — то кольором фону.[]

ВаликОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT призначено для заповнення обмежених областей малюнка основним кольором або кольором фону. Активізується кнопкою Заливка. Для заповнення слід перемістити курсор у будь-яку точку замкненої області і натиснути ліву (заповнення основним кольором) або праву (заповнення кольором фону) кнопку миші [].

ЛініяОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT. Цей інструмент призначено для побудови прямих ліній. Активізують кнопкою Линия. Після активізації під панеллю інструментів з'являється вікно ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT, в якому можна вибрати товщину лінії. Для побудови лінії слід встановити курсор у початкову точку лінії і при натиснутій лівій або правій кнопці миші перемістити курсор у кінцеву точку. Якщо при переміщенні курсора утримується натисненою клавіша [Shift], то кут нахилу лінії буде кратний 45 °[].

Крива лініяОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT. Цей інструмент призначено для малювання дуг. Активізують кнопкою Кривая линия. Для побудови кривої слід намалювати пряму лінію, встановити курсор миші у вершину дуги, натиснути ліву або праву кнопку і переміщенням курсора змінити кривизну. Крива, що будується, є дотичною до двох прямих, проведених з поточної точки курсора до кінців прямої. Де також після активізації під панеллю інструментів з'являється вікно , в якому можна вибрати товщину лінії[]

Прямокутник.ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT Інструмент призначений для побудови прямокутників. Активізується кнопкою Прямоугольник. Для побудови прямокутника слід встановити курсор на одну з його вершин і при натиснутій лівій або правій кнопці перемістити в протилежну вершину. На екрані пунктирною лінією зображується контур прямокутника. Відпускання кнопки миші фіксує побудову. Прямокутник будується на діагоналі, утвореній початковою і кінцевою точками курсора. Якщо при переміщенні курсора утримується натиснутою клавіша [Shift], то будуватиметься квадрат.[]

Округлений прямокутник. ОПИС ГАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT


 
Загрузка...