REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Систематизація діалогових моделей за прагматичними, функціональними та структурними параметрами

"проблемної ситуації" та "ситуації спілкування", вводиться поняття "мовної ситуації". Для поточного стану діалогу мовна ситуація являє собою не тільки комплекс умов, що позначається "тут-зараз". Мовна ситуація діалогу людини з комп'ютером зумовлена фактором підготовленості діалогу, а також тісно пов'язана і з іншими прагматичними параметрами спілкування7.

Тема діалогу, проблемна ситуація та ситуація спілкування становляться компонентами мовної ситуації. Мовна ситуація виступає в ролі середовища, в якому взаємодіють учасники комунікації. Важливість концепції мовної ситуації в діалозі випливає також з того, що в мовному плані діалог – це текст, який в даній мовній ситуації створюється. Він не дається відразу в готовому вигляді, а з'являється як обумовлений немовними складовими процесу спілкування8.

Найменшою одиницею спілкування в мовній ситуації є узагальнена ситуація "запит-відповідь".

Тема діалогу в мовній ситуації задає предмет обговорення. Проблемна ситуація за запитом користувача являє собою деяку мікрозадачу, що потребує вирішення. Ситуація спілкування є стратегією вирішення цієї мікрозадачі. Мова є засобом її вирішення. Текст створюється в результаті взаємодії учасників спілкування з компонентами середовища, а останніх – опосередковано – одна з одною. Текст діалогу виступає не тільки як протокол вирішення задачі. Він зберігає в собі весь комплекс умов, що визвали його появу, і в той же час має деяку самостійність.

В схемі, що тут розглядається, провідним компонентом мовної ситуації є проблемна ситуація: при зміні проблемної ситуації формується інша узагальнена ситуація "запит-відповідь". Проблемна ситуація за запитом користувача змінюється, якщо змінюється який-небудь з її компонентів – головний або специфікований. Тема діалогу відома, і змінюється лише той її елемент, який ідентифікується відповідною проблемною ситуацією за запитом користувача. Ситуація спілкування формується в залежності від типу проблемної ситуації за запитом користувача. Підмножина мови, що описує дану предметну область, фіксована. Можна вважати, що тема і мова в мовній ситуації компоненти постійні, а проблемні ситуації, ситуації спілкування і текст – змінні.

Приклади

Наведемо декілька фрагментів діалогу з програмою "Студент" (в протоколі – ДОКА).

Приклад 1.

СЗВ1

1

ДОКА: Система готова відповідати на Ваші запитання.

2

ВІДВІДУВАЧ: Де живуть батьки Луцевич?

СЗВ2

3

ДОКА: Дока дає довідки, якщо вказаний номер залікової книжки або прізвище студента. Перед прізвищем треба поставити знак підкреслення, а перед номером – знак №. В Вашому запитанні номер і прізвище не вказані.

4

ВІДВІДУВАЧ: Де живуть батьки _Луцевич?

СЗВ3

5

ДОКА: Вас цікавить адреса батьків студента, прізвище якого Луцевич?

6

ВІДВІДУВАЧ: Так.

СЗВ4

7

ДОКА: ...

Ви отримали всю необхідну Вам інформацію про цього студента?

8

ВІДВІДУВАЧ: Ні, де вона вчиться?

...

Коментар. Поточна проблемна ситуація: головний параметр – "Луцевич", поточна тема діалогу. Ознаки для специфікації – "адреса батьків". В даному фрагменті діалогу поточна проблемна ситуація передається чотирма узагальненими ситуаціями "запит-відповідь" (СЗВ) за трьома запитами (репліки 2, 4, 8). Уточнюючий діалог будується за такими двома критеріями: перший – за форматом запиту; тип репліки – директива відкорегувати запит (3), другий – за специфікованими ознаками проблемної ситуації, що сформульована запитом користувача; тип репліки – уточнюючий перезапит (5) та результуючий перезапит (7).

Приклад 2.

СЗВ1

1

ДОКА: Система готова відповідати на Ваші запитання.

2

ВІДВІДУВАЧ: На якому курсі займається _Рибак?

СЗВ2

3

ДОКА: Студент, прізвище якого Рибак Олександр Анатолійович, займається на 4 курсі відділення ПЛ. Ви отримали всю необхідну Вам інформацію про цього студента?

4

ВІДВІДУВАЧ: Так.

СЗВ1

5

ДОКА: Система готова відповідати на Ваші запитання.

6

ВІДВІДУВАЧ: Який номер залікової книжки у _Анікіної?

СЗВ2

7

ДОКА: Номер залікової книжки студента, ім'я якого Анікіна Надія Станіславівна , - 782130. Ви отримали всю необхідну Вам інформацію про цього студента?

8

ВІДВІДУВАЧ: Ні, де вона займається?

...

Коментар. Перша поточна проблемна ситуація: головний параметр – "Рибак", вибрана поточна тема діалогу. Ознака для специфікації – "курс". Проблемна ситуація передається двома узагальненими ситуаціями "запит-відповідь" по одному запиту (2). Уточнюючий діалог будується за специфікованими ознаками проблемної ситуації за запитом користувача; тип репліки – результуючий перезапит (3). Друга поточна проблемна ситуація: головний параметр – "Анікіна", нова поточна тема діалогу. Специфікована ознака в цій ситуації – "номер залікової книжки". Проблемна ситуація передається двома узагальненими ситуаціями "запит-відповідь" за двома запитами (6,8). Уточнюючий діалог будується за специфікованими ознаками проблемної ситуації за запитом користувача; тип репліки – результуючий перезапит (7).

До структурної типології діалогів, що тривають

Прикладна комп'ютерна і одночасно теоретична структурна лінгвістика приділяють особливу увагу вивченню діалогів. Такий інтерес зумовлений потребою людини спілкуватися з ЕОМ, що відображено в проекті створення ЕОМ п'ятого покоління. Лінгвісти не без підстав вважають, що в основі алгоритмів спілкування людини з комп'ютером повинні лежати загальні принципи мовної комунікації та побудови мовних актів. На сьогодні існує багато різноманітних класифікацій діалогів. Деякі з них формуються на шляху від дослідження мовного матеріалу до теоретичних висновків. Проте можливий інший підхід до типології діалогів: в його основі лежить знання мінімального набору вхідних ознак, для яких будується обрахування комбінаторних можливостей. Саме такий підхід розглядається в даній роботі.

В структурній лінгвістиці та її застосуваннях до вирішення задач штучного інтелекту поняття діалогу відноситься до таких, що не визначаються. Під діалогом розуміється текст, що виникає в процесі спілкування двох співбесідників. Відповідно, основною особливістю такого тексту є динаміка інформації. Останнім часом діалогом почали називати навіть пару реплік у взаємодії людини з комп'ютером. На відміну від таких діалогів, діалоги, що тривають, - значні за довжиною. Прикладом є тексти з літературних творів.

Нижче наведена класифікація діалогів, що базується на розгляді трьох бінарних ознак, які характеризують учасників діалогу:

  • готовність до вираження


  •  
    Загрузка...