REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції

виду готової пордукції або напівфабрикатів з виробництва офрмляється відповідною первинною документацією: прийомно-здавальними накладними. У них вказують №, дату, цех, склад, найменування продукццї, одиницю виміру, кількість та інші реквізити. Тут також відображають підписи осіб того, хто здав і того хто прийняв готову продукцію. Накладні надходять до бухгалтерії для обліку випуску готової продукції. Крім накладних складають "Відомість надходження готової продукції по цехах ", де вказують скільки і яких видів прийнято від цеху. На підприємствах з масовим випуском готову продукцію передають із цеху на склад кілька разів за зміну, а інколи ці операції здійснюються безперервно. В окремих випадках готову продукцію передають на склад один раз за зміну.

На складі готова продукція обліковується в натуральному виразі .

Вибуття кожного виду готової продукції або напівфабрикатів з складу оформляється відповідною первинною документацією - накладні на видачу готової продукції зі складу. У них вказуютьномер, дату, склад, отримувача, найменування продукції, одиницю виміру, кількість та інші реківзити. Тут також відображають підписи осіб того, хто відпустив, і того хто отримав готову продукцію. Накладні надходять до бухгалтерії для обліку готової продукції.

2. Формалізація економічних процесів.

В звязку з великою складністю і різноманітністю технологічних процесів розробки автоматизованої економічної інформаційної системи виникає необхідність з метою їх оптимального планування і ефективного регулювання.

При розвязку задачі випуску готової продукції можна виділити наступні показники:

N1 - надходження готової продукції i з одиницею виміру oна складkз цеху cзгідно документуl за звітний день dзвітнього місяцяm у кількісному виразі.

N2 - надходження готової продукції i з одиницею виміру oна складkз цеху cзгідно документуl за звітний день dзвітнього місяцяm у вартісному виразі.

N3 - надходження готової продукції i з одиницею виміру oна складkз цеху cза звітний день dзвітнього місяцяm у кількісному виразі.

N4 - надходження готової продукції i з одиницею виміру oна складkз цеху cза звітний день dзвітнього місяцяm у вартісному виразі.

N5 - надходження готової продукції i з одиницею виміру oна складkза звітний день dзвітнього місяцяm у кількісному виразі.

N6 - надходження готової продукції i з одиницею виміру oна складkза звітний день dзвітнього місяцяm у вартісному виразі.

N7 - надходження готової продукції i з одиницею виміру oна складkза звітний місяцьm у кількісному виразі.

N8 - надходження готової продукції i з одиницею виміру oна складkзазвітний місяцьm у вартісному виразі.

V1- вибуття готової продукції iз одиницею виміруoз складу kпо отримувачуtзгідно документуlза звітний деньdзвітнього місяцяmу кількісному виразі.

V2 - вибуття готової продукції iз одиницею виміруoз складу kпо отримувачуtзгідно документуlза звітний деньdзвітнього місяцяmу вартісному виразі.

V3 - вибуття готової продукції iз одиницею виміруoз складу kпо отримувачуtза звітний деньdзвітнього місяцяmу кількісному виразі.

V4 - вибуття готової продукції iз одиницею виміруoз складу kпо отримувачуtза звітний деньdзвітнього місяцяmу вартісному виразі.

V5 - вибуття готової продукції iз одиницею виміруoз складу kза звітний деньdзвітнього місяцяmу кількісному виразі.

V6 - вибуття готової продукції iз одиницею виміруoз складу kза звітний деньdзвітнього місяцяmу вартісному виразі.

V7 - вибуття готової продукції iз одиницею виміруoз складу kзазвітний місяцьmу кількісному виразі.

V8 - вибуття готової продукції iз одиницею виміруoз складу kзазвітний місяцьmу вартісному виразі.

Z1 - залишок готової продукції iз одиницею виміруoна складіkна кінець попереднього періоду (d-1) звітнього місяцяmу кількісному виразі.

Z2 - залишок готової продукції iз одиницею виміруoна складіkна кінець попереднього періоду (d-1) звітнього місяцяmу вартісному виразі.

Z3 - залишок готової продукції iз одиницею виміруoна складіkна кінець звітнього дняdзвітнього місяцяmу кількісному виразі.

Z4 - залишок готової продукції iз одиницею виміруoна складіkна кінець звітного дня dзвітнього місяцяmу вартісному виразі.

Z5 - залишок готової продукції iз одиницею виміруoна складіkна кінець попереднього звітнього місяця (m-1) у кількісному виразі.

Z6 - залишок готової продукції iз одиницею виміруoна складіkна кінець попереднього звітнього місяця (m-1) у вартісному виразі.

Z7 - залишок готової продукції iз одиницею виміруoна складіkна кінець звітнього місяцяmу кількісному виразі.

Z8 - залишок готової продукції iз одиницею виміруoна складіkна кінець звітнього місяцяmу вартісному виразі.

OP- облікова ціна готової продукціїiз одиницею виміру oна складіkза звітній деньdзвітнього місяцяm.

Зведемо всі реквізити-ознаки у таблицю 2.1., а реквізити-основи у таблицю 2.2.

табл. 2.1.

№ п/п

Назва реквізиту-ознаки

Ідентифікатор

Індекс

1

номенклатур номер прдукції

NN

і

2

код складу

SK

к

3

код одиниці виміру

OV

о

4

код підрозділу

PD

c

5

код отримувача

OT

t

6

код документа

KD

l

7

звітний місяць

ZM

m

8

звітний


 
Загрузка...