REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції

повторення.

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції ААА

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції код одиниці виміру

табл.3.1.2. Приклад класифікації кодів одиниць виміру

№ п/п

код

значення

1

уп

упаковка

2

туп

тисяча упаковок

Для кодування реквізитів "звітний день" і "звітний місяць" використовуємо єдину систему класифікації дат, де кожна дата позначається порядковим номером року, порядковим номером місяця в даному році і порядковим номером доби в даному місяці. Всі вони базуються на позиційній системі кодування.

ХХ ХХ ХХХХ

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції рік

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції місяць

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції день

табл.3.1.3. Приклади кодування дати

№ /пп

код

значення

1

01.01.1999

1січня 1999 року

2

01.10.2000

1 жовтня 2000 року

Наступний реквізит "Документ". Для його кодування доцільно використовувати порядкову систему кодування

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїХХХ

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції номер документа

табл. 3.1.4. Приклад кодування документів.

№ п/п

код

значення

1

001

накладна № 1

2

128

накладна № 128

Наступний реквізит "Отримувач". Для його кодування доцільно використати серійну систему кодування, в якій будуть такі серії: від 1 до 20 - номери тих отримувачів, назва яких починається на літеру "А", від 21 до 40 - номери тих отримувачів, назва яких починається на літеру "Б" і т. д.

Табл. 3.1.5. Приклад кодів отримувачів.

п/п

код

значення

1

021

"БІОМЕД"

2

261

"МЕДФАРКОМ "

Наступний реквізит "Підрозділ". Структурні підрозділи класифікуються за такими ознаками: підрозділ (цех, склад і т.п.), вид підрозділу (для цехів - складальний і т.п.; для складів - готової продукції, матеріалів і т.п. ) і порядковий номер підрозділу серед підрозділів даного виду. Для його кодування вокористовуємо позиційну систему кодування.

ХПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції Х ХХ

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції номер

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції вид

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції підрозділ

табл. 3.1.6. Приклад кодування підрозділів

№ п/п

код

значення

1

1101

виробничий цех № 1

2

2201

склад готової продукції № 1

3.2. Проектування результуючих документів.

Проектування результуючих документів включає розробку форми документа та його табличного опису. Розробка геометрії документу здійснюється згідно ГОСТу.

На основі аналізу графу взаємозвязку показників(див. додаток1) і опису цих показників, поданого на етапі формалізації економічних процесів, можна визначити, які показники необхідні кінцевим користувачам. Користувачами даної інформації на підприємстві можуть бути різні відділи, в залежності від структури підприємства. Це може бути економічний відділ, служба маркетингу, плановий відділ, якщо підприємство мале - бухгалтерія.

Користувачам необхідні показники N3, N4, N7, N8, V3, V4, V7, V8, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, OP, які подані в табл.2.2.

Дані показники можна розділити на групи в залежності від економічного змісту по таких правилах:

 • якщо склад реквізитів-ознак одинаковий, то і характер інформації і джерела формування однакові, одже показники доцільно представити в одному документі;

 • якщо склад реквізитів ознак одного показника є підмножиною реквізитів-ознак іншого показника і характерінформації та джерела формування однакові, то показники доцільно представити в одному документі.

До першої групи відносяться показники N3, N4, OP. Дані показники обєднуємо в один документ "Відомість надходження готової продукції на склад".

До другої групи обєднуємо V3, V4, OP. Дані показники можна обєднати в документі "Відомість вибуття готової продукції зі складу".

Показники третьої групи Z3, Z4, OP обєднуємо в документі "Відомість наявності готової продукції на складі".

Показники четвертої групи OP, Z5, Z6, Z7, Z8, N7, N8, V7, V8 обєднуємо в документі "Сальдова відомість".

Після того як встановлено реквізитний склад документів, необхідно провести декодування показників. Якщо раніше ми оперували номенклатурним номером продукції для її ідентифікації, то доцільно ввести ще один реквізит "назва продукції", оскільки для користувача номенклатурний номер не несе повної інформації про обєкт. Доцільно також ввести реквізит "Назва одиниці виміру", "Назва підрозділу", "Назва отримувача".

Для всіх вихидних документів буде постійним реквізитом код складу. Для документів "Відомість надходження готової продукції на склад", "Відомість вибуття готової продукції зі складу", "Відомість наявності готової продукції на складі" постійним реквізитом буде звітна дата.

Переодичність складання документу "Сальдова відомість" визначається переодичністю здійснення аналізу випуску готової продукції за місяць. Такий аналіз проводиться щомісячно.

Тепер розробимо структуру індексу форм для цих документів.

Для всіх вихідних документів будемо користуватися комбінованою системою кодування.

Одже для дркументу "Відомість надходження готової продукції на склад" структура коду буде наступною:

АПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїАА - ХХ

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції номер форми

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції задача

Одже індекс даної форми ГПС-01 (перша форма задачі випуску готової продукції). Форма спроектованого документу знаходиться в додатку 2.

Табличний опис документу.

Назва документу - "Відомість надходженя готової продукції на склад".

Ідентифікатор - ГПС-01

Тип документу - проектований

Кількість знаків в друко рядку - 77

Кількість документів за період - 1 за день.

№ п/п

назва реквізиту

Тип та значність

діапазон змін

1

код складу

X(3)

101 :


 
Загрузка...