REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції

999

2

звітна дата

D(8)

01.01.1999:31.12.2009

3

назва підрозділу

A(20)

4

номенклатурний номер

X(7)

1011001:9999999

5

назва продукції

A(20)

6

назва одиниці виміру

A(10)

7

Ціна

9(6.2)

000001.01:999999.99

8

надходження в кількісному виразі

9(5.2)

00001.01:99999.99

9

надходження в вартісному виразі

9(7.2)

0000001.01:9999999

Наступний документ "Відомість вибуття готової продукції зі складу"

Індекс форми ГПС-02

Форма спроектованого документу наводиться в додатку3.

Табличний опис документу.

Назва документу - "Відомість вибуття готової продукції зі складу".

Ідентифікатор - ГПС-02

Тип документу - проектований

Кількість знаків в друко рядку - 77

Кількість документів за період - 1 за день.

№ п/п

назва реквізиту

тип та значність

діапазон змін

1

код складу

X(3)

101 : 999

2

звітна дата

D(8)

01.01.1999:31.12.2009

3

назва отримувача

A(20)

4

номенклатурний номер

X(7)

1011001:9999999

5

назва продукції

A(20)

6

назва одиниці виміру

A(10)

7

ціна

9(6.2)

000001.01:999999.99

8

вибуття в кількісному виразі

9(5.2)

00001.01:99999.99

9

вибуття в вартісному виразі

9(7.2)

0000001.01:9999999

Наступний документ "Відомість наявності готової продукції". Індекс форми буде ГПС-03. Форма спроектованого документу наведена в додатку4.

Табличний опис документу.

Назва документу - "Відомість наявності готової продукції на складі".

Ідентифікатор - ГПС-03

Тип документу - проектований

Кількість знаків в друко рядку - 77

Кількість документів за період - 1 за день.

№ п/п

назва реквізиту

тип та значність

діапазон змін

1

код складу

X(3)

101 : 999

2

звітна дата

D(8)

01.01.1999:31.12.2009

3

номенклатурний номер

X(7)

1011001:9999999

4

назва продукції

A(20)

5

назва одиниці виміру

A(10)

6

ціна

9(6.2)

000001.01:999999.99

7

залишок в кількісному виразі

9(5.2)

00001.01:99999.99

8

залишок в вартісному виразі

9(7.2)

0000001.01:9999999

Наступний документ "Сальдова відомість". Індекс форми ГПС-04. Форма спроектованого документу представлена в додатку5.

Табличний опис документу.

Назва документу - "Сальдова відомість".

Ідентифікатор - ГПС-04

Тип документу - проектований

Кількість знаків в друко рядку - 98

Кількість документів за період - 1 за місяць.

№ п/п

назва реквізиту

тип та значність

діапазон змін

1

код складу

X(3)

101 : 999

2

звітний місяць

9(2)

01:12

3

номенклатурний номер

X(7)

1011001:9999999

4

назва продукції

A(20)

5

назва одиниці виміру

A(10)

6

Ціна

9(6.2)

000001.01:999999.99

7

залишок на початок місяця в кільіксному виразі

9(5.2)

00001.01:99999.99

8

залишок на початок місяця в вартісному виразі

9(7.2)

00000001.01:9999999.99

9

Надходження в кількісному виразі

9(5.2)

00001.01:99999.99

10

Надходження в вартісному виразі

9(7.2)

00000001.01:999999.99

11

вибуття в кількісному виразі

9(5.2)

00001.01:99999.99

12

вибуття в вартісному виразі

9(7.2)

0000001.01:9999999.99

13

номер документу

Х(3)

001:999

14

дата видачі документу

D(8)

01.01.1999:31.12.2009

15

залишок на кінець місяця в кількісному виразі

9(5.2)

00001.01:99999.99

16

залишок на кінець місяця в вартісному виразі

9(7.2)

0000001.01:9999999.99

3.3. Проектування вхідних документів.

Проектування вхідних документів проводиться аналогічно проектуванню вихідних, проте має декілька відмінностей. Перша відмінність полягає в тому, що вхідні документи проектуються на основі вхідних показників, тобто тих, які розміщенні на кінцевих вітках графа. Інформація в вхідних документах не повинна повторюватись. Інша відмінність полягає в тому, що при розробці вхідних документів часто немає необхідності враховувати технічні можливості пристроїв вводу інформації.

Аналізуючи граф взаємозвязку показників, можна визначити ті показники, на основі яких ми отримуємо результуючу інформацію про випуск готової продукції. До них відносять ті показники, які знаходяться на найнищому рівні графа взаємозвязку показників.

При розвязку даної задачі вхідними показниками є показники N1, N2, V1, V2, OP, які подані в таблиці 2.2. Дані показники можна розділити на групи в залежності від економічного змісту по


 
Загрузка...