REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції

правилам приведеним в розділі 3.2.

До першої групи відносяться показники N1, N2, OP. Дані показники можна обєднати в одному документі "Накладна на здачу готової продукції на склад". Індекс форми - ГПС-05. Форма спроектованого документу представлена в додатку6.

Табличний опис документу.

Назва документу - "Накладна на здачу готової продукції на склад".

Ідентифікатор - ГПС-05

Тип документу - проектований

Кількість знаків в друко рядку - 57

Кількість документів за період - по запиту.

№ п/п

назва реквізиту

тип та значність

діапазон змін

1

номер документу

Х(3)

001:999

2

звітна дата

D(8)

01.01.1999:31.12.1999

3

назва підрозділу

А(20)

4

код складу

X(3)

101 : 999

5

номенклатурний номер

X(7)

1011001:9999999

6

назва продукції

A(20)

7

ціна

9(6.2)

000001.01:999999.99

8

кількість

9(5)

00001:99999

9

вартість

9(7.2)

0000001.01:9999999.99

10

назва одиниці виміру

A(10)

До другої групи відносяться показники V1, V2, OP. Дані показники можна обєднати в одному документі "Накладна на видачу готової продукції зі складу". Форма даного документу подана в додатку7. Індекс форми - ГПС-06.

Табличний опис документу.

Назва документу - "Накладна на видачу готової продукції зі складу".

Ідентифікатор - ГПС-06

Тип документу - проектований

Кількість знаків в друко рядку – 57

Кількість документів за період - по запиту.

№ п/п

назва реквізиту

тип та значність

діапазон змін

1

номер документу

Х(3)

001:999

2

звітна дата

D(8)

01.01.1999:31.12.1999

3

код складу

X(3)

101 : 999

4

назва отримувача

А(20)

5

номенклатурний номер

X(7)

1011001:9999999

6

назва продукції

A(20)

7

ціна

9(6.2)

000001.01:999999.99

8

кількість

9(5)

00001:99999

9

вартість

9(7.2)

0000001.01:9999999.99

10

назва одиниці виміру

A(10)

4. Проектування внутрішньомашинної інформаційної бази.

Слідуючим етапом проектування автоматизованої інформаційної системи - є проектування інформаційної бази.

Проектування внутрішньомашинної інформаційної бази може здійснюватись двома способами:

1)проектування бази даних;

2) проектування структури файлів.

Для розвязку задачі випуску готової продукції використано підхід проектування бази даних приведений в додатку 8. При проектуванні даталогічної моделі використанно висхідний підхід до проектування бази даних. Всі відношення знаходяться в 3НФ. Крім файлів бази даних, при розвязку задачі використовується робочий файл для переводу одиниць виміру в облікові одиниці виміру.

Тепер слід розробити структуру інформаційних масивів.

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїХ ХХХ

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції скорочена назва

вид масиву

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції

Вид масиву задається ідентифікатором:

V - вихідний - оперативний

R - результуючий

P - розціночний

D - довідковий

W - робочий.

Скорочена назва масиву задається трьома літерами латинського алфавіту.

Розроблені ідентифікатори інформаційних масивів наводяться у формі таблиці.

Табл. 4.1. Класифікація інформаційних масивів.

Вхідні - оперативні

VRUX

Умовно-постійні

нормативні

розціночні

довідкові

постійно-облікові

DDOK, DOTR, DPRO, DSKL, DOPR, DPDR

Результуючі

Для отримувача

Для рішення іншої задачі

Для рішення задач в наступний період

RZAL

Робочі

OPER

Тепер зобразимо структури інформаційних масивів у вигляді таблиць.

Табл 4.2. Структура файлу VRUX

Назва файлу "Рух готової продукції"

Ідентифікатор RUX

Тип машиного носія МД

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції

Назва реквізиту

Умовне позначення

Фор- Прог-

мула рама

Тип

Довжина

символів

цілі дроб. байт

Ключ впоряд

кування

1

№ документа

dok

С

3

3

+

2

код операції

kop

C

1

1

+

3

номенклат №

nomn

C

7

7

+

4

код один виміру

odv

C

2

2

5

Кількість

kil

N

5

5

Наступний файл "Продукція".

Ідентифікатор DPRO

Тип машиного носія МД

Табл. 4.3. Структура запису файлу DPRO

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукціїПроектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції

Проектування АЕІС для розв’язання задачі Облік випуску готової продукції

Назва реквізиту

Умовне позначення

Фор- Прог-

мула рама

Тип

Довжина

символів

цілі дроб. байт

Ключ


 
Загрузка...