REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Звіт про виконання практичного завдання з курсу ДРФМД

Міністерство освіти України

Львівський державний університет ім. І. Франка

Факультет прикладної математики

та інформатики

Звіт

про виконання практичного завдання з курсу

"ДРФМД"

Львів - 1998

Приклади роботи з системою UNIX

 • Скопіювати усі текстові файли (з розширеням .txt) в каталог TextDir

  cp *.txt TextDir

 • Дозволити читання усіх файлів каталогу AccessDir заданих шаблоном.

  UNIX-скріпт в файлі changeaccess виглядає таким чином:

  cd AccessDir

  chmod +r $1

  cd ..

  Приклад виклику: changeaccess "m*.*" – дозволяє читання усіх файлів, що

  починаються буквою m. Шаблон обов'язково вказується у лапках.

 • Приклад з мовою awk. Потрібно розв'язати квадратні рівняння типу

  Ax2 + Bx + C = 0 якщо коефіціенти A, B та C задані у вхідному файлі

  Вміст файлу на мові awksqrt.awk

  {

  a = 2 * $1;

  b = $2;

  c = $3;

  d = b * b - 2 * a * c;

  if (((a == 0) && (b == 0)) || (d < 0))

  printf(" Unable to calculate ")

  else

  if (a == 0)

  printf(" x = %f ", c / b)

  else

  if (d == 0)

  printf(" x = %f ", - b / a)

  else

  printf(" x1 = %f, x2 = %f ",

  (- b - sqrt(d)) / a, (- b + sqrt(d)) / a)

  }

  Вміст файлу з UNIX-скріптом для запуску awk-програми sqrtcalc

  awk -f sqrt.awk $1

  Приклад роботи програми: нехай файл koef.txt містить таки коефіціенти:

 • 0 -1

  1 0 1

  2 4 2

  0 0 5

  1 -3 2

 • 1 -2

  Набравши в командному рядку 'sqrtcalc koef.txt' отримаємо результат:

  x1 = -1, x2 = 1

  Unable to calculate

  x = -1

  Unable to calculate

  x1 = 1, x2 = 2

  x = 2

  Теоретична частина. Загальні можливості мови awk

  awk – інтерпретуюча мова програмування, що підтримується операційною системою UNIX. Виклик програми здійснюється командою awk –f programfile, де program є назвою файлу з awk-програмою, а file – файл даних. Не порушуючи логіки системи UNIX команда awk забезпечує потоковий ввід-вивід. who | awk -f program означає, що як файл даних використовується результат виконання команди who. Синтаксис awk-програм схожий із синтаксисом мови Cі, найбільша різниця між awk та Сі заключається в тому, що змінні в awk не типівізовані як в BASIC або тип Variant в Delphi.

  Текст програми пишеться у операторних дужках { } перед яким може стояти шаблон BEGIN або END. BEGIN означає, що дана частина коду виконується до початку обробки вхідних даних, END – після закінченя. Якщо шаблон не вказано, код виконується для кожного рядка з вхідного потоку.

  BEGIN{ n = 1 }

  {

  a[n] = $1;

  b[n] = $2;

  n++

  }

  END{

  for (i = 1; i <= n; i++)

  printf("a[i] + b[i] = %fn", a[i] + b[i])

  }

  В даному прикладі код {

  a[n] = $1;

  b[n] = $2;

  n++

  } виконається стільки разів, скільки рядків містить вхідний потік.

  Арифметичні та логічні операції в awk:

  awk

  Pascal

  z = x + y

  z := x + y

  z = x – y

  z := x – y

  z = x * y

  z := x * y

  z = x / y

  z := x / y

  z += y

  z := z + y

  z = x % y

  z := x mod y

  -=, *=, /=, %=

  Аналогічно

  x++

  inc(x)

  x--

  dec(x)

  x && y

  x and y

  x || y

  x or y

  ! x

  not x

  x == y

  x = y

  x != y

  x <> y

  x < y

  x < y

  x > y

  x > y

  x ~ y

  x in y

  x = (w) ? y : z

  if w then x := y else x := z


 •  
  Загрузка...