REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
Рoбота с системою Accel Eda

ЗМІСТ.

стор.

1. Вступ. 2

2. Конфігурація робочих параметрів. 3

3. Виконання креслення. 3

а) розміщення елементів;

б) з'єднання елементів;

в) інші команди;

4. Редагування. 4

а) основні прийоми редагування;

б) властивості елементу;

в) розміщення тексту;

г) інші команди;

5. Робота з шарами. 5

6. Запис, відкриття та друк проекту 6

Креслення електричної

принципової схеми 7

1. ВСТУП

Системи автоматзованого проектування (САПР) являють собою принципово новій підхід до процесу розробки приладів та устаткування.

Завдяки тому, що значна частина розрахунків та виконання багатьох однотипових функцій покладається на ЕОМ значно полегшуеться праця конструктора. Зберігання та відтворення проектів стає зручним та швидким. Застосовуючи передові технології, над розробкою певного проекту можуть працьювати декілька інженерів або навіть цілий інститут.

Ці системи можуть використовуватися у будь-якій сфері виробництва. Не виключенням є радіоелектроніка, з великою кількістю компонентів та суворими законами струмів. У цій галузі створено багато програм (Electronic WorkBench, MicroCap, Pcad, Accel EDA).

Accel EDA – універсальна система проектування, яка дозволяє не тільки виконувати креслення принципових електричних схем, але і розробку монтажної плати з можливістю автоматичної оптимізації розташування провідників, а також створення нової бази даних компонентів.

Темою даной курсової роботи є робота в системі Accel EDA, точніше виконання креслення принципової електричної схеми.

2. Конфігурація робочих параметрів

Пред тим, як розпочинати виконання креслення потрібно провести початкову конфігурацію робочих параметрів. Це робиться за допомогою меню OptionConfigure.

Спочатку треба визначити розміри креслення (WorkspaceSize). В даному випадку всановлюємо формат А3.

Далі обираємо систему виміру (Units). Тут ми можемо обирати між mm (міліметри), inch (дюйми) та mil (0,001 дюйма або 0,0254 міліметра). Обираємо значення mm.

Для зручності, в меню OptionGridsвстановлюємо розмір сітки, до якої будуть прив'язуватись компоненти креслення. Для невеликої схеми це значення можна обрати 2 або 3 міліметри.

Рамку та штамп для обраного формату встновлюємо в OptionSheets. На закладинціTitlesв пункті TitleBlock обираємо Select і далі вказуємо ім'я потрібного файлу (файли стандартного оформлення мают розширення *.ttl, і знаходяться в директорії Titles). Якщо потрібного стандартного типу рамки немає (як правило його і нема), то її можна накреслити та записати в директорію Titles вказавши розширення файлу *.ttl.

В системі Accel EDA база даних компонентів розділена по типу та функціональному призначенню компонентів на бібліотеки. Щоб мати можливість використовувати елемент схеми потрібно відкрити відповідну бібліотеку. Це робиться за допормоги команди меню LibrarySetup. Після того, як з'явилося вікно LibrarySetup натискаемо кнопу Addта обираємо потрібну нам бібліотеку (бібліотеки електронних компонентів знаходяться в каталозі Lib та мають розширення *.lib). Обравши необхідні бібліотеки можна приступати до виконання самого креслення.

3. Виконання креслення.

а) Основними елементами креслення є електронні компоненти (part) та провідники (wire), за допомогою яких вони з'єднуються.

Щоб помістити на креслення будь-який компонент виконуємо команду PlacePart. Щоб обрати конкретний елемент потрібно на будь-якій частині робочого поля натиснути ліву клавішу миші. В розділі Library обираємо необхідну бібліотеку (якщо було відкрито більше ніж одна), а в розділі ComponentName обираємо саме елемент. Кнопка Browse дає зображення компонента. В графі Valueвказуємо номінал елемента. Графа RefDes потрібна для вточнення позиційного номеру єлемента (в основному це робиться автоматично). На закінчення натискаємо кнопку ОК. Тепер ми маємо змогу розставляти обраний нами єлемент по полю креслення, натискаючи кожного разу ліву клавішу. Для того щоб повернути елемент потрібно, не відпускаючи клавіші миші, натиснути кнопку "R".

Кнопка"F" дозволяє зробити дзеркальне відображення обраного елементу.

б) Для з'єднання компонентів використовується команда PlaceWire. Для того, щоб з'єднати дві точки схеми потрібно підвести курсор до першої з них, натиснути ліву клавішу миші та на відпускаючи її перевести його до другої точки і відпустити клавішу. Щоб зафіксувати цей провідник потрібно натиснути та відпустити праву клавішу.

Існує три види розположення провідників: будь-який (Ortho=Any), під кутом 90 градусів (Ortho=90), та під кутом 45/90 градусів (Ortho=45). Обрати ці режими можна за допомогою команди OptionConfigureв розділі OrthogonalModes. Змінювати ці режими можна за допомогою клавіші "O".

В тому випадку коли наступний провідник перетинається з накресленим раніше та потрібно, щоб на місці перетинання було електричне з'єднання то необхідно на цьому місці відпустити і знову натиснути ліву клавішу миші та продовжувати з'єднання. Після того, як провідник буде зафіксований в цьому місці з'явиться точка. Якщо ця точка звилася помилково, то щоб її стерти потрібно спочатку стерти весь провідник, а потім накреслити його знову, але на перетинанні клавішу не відпускати.

На складних схемах використовуються шини. Для того щоб помістити шину на кресленні обираємо команду PlaceBusта розміщуємо її на схемі. Тепер, щоб з'єднати компонент з шиною достатньо підвести провідник до перетину з нею.

в) Якщо на схемі є нестандартні


 
Загрузка...