REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Інтерфейс користувача в системі управління основними засобами

src="i/21/fb1fd00ee.gif">Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами вартість 546286 аналітика дебіта 11001000

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами сума зносу 148630 кредіт рахунка 851

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами код затрат 2300 аналітика кредіта 01010000

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами код норми амортизації 10001

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами норма амортизації 1.00

Рис. 1.1.3. Форма VID.

Історія та перегляд стану об'єкта дозволяє швидко отримати інформацію про той чи іншиї об'єкт та його стан на цей час та де цеї об'єкт знаходиться.

По накладнії на переміщення видно з якого цеху в якиї було переміщено один об'єкт або групу об'єктів, найменування цього об'єкта та інші відомость про об'єкт. Структура накладної зображена на рисунку 1.1.4.

В формі амортизаціїних відрахувань висвічується найменування об'єкта, цех, початкова вартість та амортизаціїні відрахування за попередні місяці.

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

АІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиКТ НА СПИСАННЯ

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобами Вказати інвентарний номер 000062

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами цех 33200 дата ліквідації

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами мво 352 дебіт рахунка 010

початкова

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами вартість 546286 аналітика дебіта 11001000

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами сума зносу 148630 кредіт рахунка 851

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами код затрат 2300 аналітика кредіта 01010000

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами код норми амортизації 10001

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами норма амортизації 1.00

Рис. 1.1.3. Форма VID.

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

НІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиакладная на перемещення

Вкажіть інвентарниї номер 000112

цех(старий) 06600 дебіт рахунка 010

мво(стар) 352 кредіт рахунка 651

код затрат 2399 код норми амортизації 30109

сума зносу 40292.00 норма амортизації 5.00

початкова вартість 40292

нІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиайменування

Куди буде переміщуватися ? дата переміщення 07/02/2000

цех(новий) 06800 мво(нова) 015 код затрат

аналітика дебіта 11003000 аналітика кредіта 01010000

Інтерфейс користувача в системі управління основними засобами

рис. 1.1.4. Форма

1.2. Інфологічна модель.

1.3. Математичне забезпечення ЕОМ.

В систему математичного забезпечення обчислювальної машини повиннi входити слiдуючi групи програм:

1) операцiйна система програм;

2) система засобiв програмування;

3) додаток до програм;

4) система програм пiдтримки математичного забеспечення;

5) система дослiдних програм, призначенних для контроля справностi ЕОМ.

Сучасне програмне забезпечення обчислювальних систем підрозділяється на загальне та спеціальне пограмне забезпечення (ПЗ).

До складу спеціального прогамого забезпечення входять функціоальні програми, які реалізують конкретні алгоритми розв'язку певних прикладних задач або конкретні алгоритми взаємодії з об'єктами уравління.

До складу загального програмного забезпечення входять програмні засоби, які безпосередньо неповязані з розв'язком конкретної фунціональої задачі, але які суттєво впливають на ефективність розробки та фунціонування пикладних задач. Обсяг загального програмного забезпечення в більшості випадках значно перевищує обсяг спеціального програмного забзпечення.

Під загальним програмним забезпеченням розумiють сукупнiсть систем управлiння обчислювальним процесами та системи функцiонального контролю. Загальне програмне забеспечення реалiзує функцiї, пов'язанi з роботою обчислювальної системи, i включає в себе системи програмування, операцiйнi системи, комплекс програм технiчного обслуговування.

Загальне ПЗ можна розділити на два компонента:

- програмне забезпечення обчислювального процесу;

- програмне забезпечення технології розробки та супроводження програмних засобів.

Поділ загального програмого забезпечення на компоненти зображено на рис 3.1.1. Вказані компоненти дозволяють застосо-вувати однотипні комп'ютори для різних задач змінюючи тільки алгоритм та програму розв'язку функціональної задачі.

Спецiальне програмне забезпечення - це набiр програмних засобiв, що використовуються для рiшення конкретного класу задач. Спецiальне програмне забеспечення включає в себе пакети прикладних програм, якi


 
Загрузка...