REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Інтерфейс користувача в системі управління основними засобами

програми, після яких програма закінчує роботу або повертається на точк , в якій трапився збій і дозволяє виконати необхідні дії для правильної роботи програми.

Також при відладкі були допущені такі помилки і відповідно були одержані такі діагностичні повідомлення :

1."Error loading file – record number 4(або 5) form1< or one of its members>. Loadind form or the data environment: Index tag is not found."

Це повідомлення видається у випадку коли не знаходиться індексний файл.

2."File is in use" – Видається при спробі відкрити вже відкриту таблицю.

3." Програма виполнила недопустимую операцию и будет закрыта" –Видається при збої програми.

4."Data type mismatch"- недопустимий тип даних

 • тощо.

  Взагалi помилки були допущенi при написаннi деяких операторiв мови, а також в самому синтаксисi операторiв. Помилки в неправильному використаннi операторiв. Пiсля виправлення цих помилок та компiляцiї, компановки i трансляцiї програма добре запрацювала та видавала вірний результат роботи.

  2.4 Результати розрахунків.

  3. Елементи технічного забезпечення

  обчислювавальної системи.

  3.1. Призначення та основні технічні характеристики обчислювальної системи.

  Можливості і сфера примінення ЕОМ в значній мірі визначає її технічі і єксплуатаційні характеристики. Це такі, як продуктивність ЕОМ, ємність основної пам'яті, точність обчислення, швидкість передачі інформації і потужність, яка потрібна.

  Продуктивність ЕОМ є наважливішою технічною характе-ристикою. Вона визначає кількість задач, виконуємих ЕОМ в одиницю часу. Також продуктивність залежить від типа вирішуємої задачі, кількості і різноманітності виконуємих операції, логічної структури і харакеристики її деяких пристроїв. Продуктивність сучасних ЕОМ лежить в таком діапозоні: від декількох тисяч до декількох сотен мільоїнів опеації за хвилину.

  Ємність основної пам'яті має особливе значення при рішені задач, пов'язаних з обробкою і зберіганням великих інформаціїних масивів. Емність основної пам'яті ЕОМ досить велика і для різних моделеї ЕОМ знаходиться в межах від 64 Кбайт до 16 Мбайт.

  Точність обчислення визначається кількістю цифрових розрядів, які відводяться для представлення інформації. Для підвищення досить збільшити розряд машинного слова або довжину розрядної сітки.

  Швидкість передачі інформації між центральною частиною і перефірійними пристроями ЕОМ визначається характеристиками використовуємих каналів керування вводом/виводом. Найбільш бистродіючими являються селекторні і блок-мультиплексні канали для яких максимальна швидкість передачі даних досягає 1500 Кбайт в хвилину.

  Персональний комп'ютер Pentium включає слiдуючi пpистрої:

  -процесор, виконуючий управлiння комп'ютером i забезпе-чуючий органiзацiю обчислювань;

  - монiтор для зображення текстової i графiчної iнформамацiї;

  • клавiатуру, дозволяючу вводити символи в комп'ютер;

  • миш, для введення iнформацiї в комп'ютер;

  • накопичувач на жоpсткому магнiтному диску (вiнчестер), який призначений для читання, запису i постійного зберiгання iнформацiї часто викоpистовуємої при работi з комп'ютером.

  • пристрій для читання компакт-дисків (CD ROM);

  • порти COM та LTP.

  Крiм того до комп'ютеру можуть пiдключатися:

  • прiнтер, для виводу на друк текстовоi i графiчноi iнформацii;

  • аудіо-, відео- та ігрові контроллери;

  • різні сетьові пристрої.

  При необхiдностi до складу периферiйних пристроїв можуть включатись також iншi пристрої спецiального призначення.

  Для бiльш квалiфiкованої роботи на ЕОМ велике значення має математичне забеспечення.

  Операцiйна система мiстить в собi програми, визначаючi режим роботи ЕОМ i розширюючi її операцiйнi можливостi . В склад операцiйної системи входить ряд програм, з яких основними є слiдуючi:

  - супервiзор, або монiтор - програма, яка забеспечує роботу, задаваєму машинi людиною - оператором в рамках встановленого для неї режима;

  - ряд службових програм, таких, як програми вводу почат-кових даних, програми редактування i видачi результатiв, загрузчик-програма для вводу в оперативну пам'ять так званих робочих програм, бiблiотекарь-програма для ввода пiдпрограм по виконанню макрооперацiй i самих пiдпрограм макрооперацiй, програма спiлку-вання операцiйної системи з людиною-оператором.

  3.2. Призначення та будова блоків обчислю- вальної системи.

  Розгленемо загальні блоки електронної обчислювальної машини. Початкова інформація в вигляді програми обчислень і даних для розрахунків поступає на пристрії ввода. Вводиться інформація в ЕОМ за допомогою дисплея.

  Інформація, яка вводиться поступає на оперативниї запам'ятовуючий пристрій, який призначениї для зберігання програми обчислень, початкових даних, проміжних і кінцевих результатів розрахунка.

  Зовнішнії запам'ятовуючий пристрії ЕОМ в "отличие" від оперативного має сильно велику ємність але меньшу бистродію. В зовнішнії пам'яті зберігаються стандартне програмне забезпечення ЕОМ.

  Арифметично-логічниї пристрії виконує арефметичні і логічні операції над числами в процесі обчислення.

  Пристрії управління "керує" роботою ЕОМ в відповідності з введиною в неї програмою.

  Арифметично-логічниї пристрії і пристрії управління "образует" процесор-головну складову частину ЕОМ. В склад процесора інколи вклічається оперативна пам'ять.

  Вивод результатів обчислення з ЕОМ "осуществляется" на друкуючиї пристрії (принтер), дисплеї або графопостроітель (плотер). Пристрії управління ЕОМ призначенно також для контроля якості функціонування комп'ютера, "осуществляемого" обслуговуючим персоналом.

  ЗІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиовнішнії запам'ятовуючий

  пІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиристрії

  Інтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобами

  Устройство Оперативно запам'ятовуючий Устройство

  вІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамиІнтерфейс користувача в системі управління основними засобамивода пристрії вивода

  Інтерфейс користувача в системі управління основними засобами


 •  
  Загрузка...