REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Інтерфейс користувача в системі управління основними засобами

регулерно беруть участь у рейдах з перевірки екологічного стану річок, ставків, озер, зелених зон навколо населених пунктів.

Для реалізації завдань охорони навколишнього середовища затвердженно п'ять програм.

Науково-технічний прогрес поставив перед людством цілий ряд нових, досить складних проблем, з якими воно до цього часу і не стикалося зовсім або вони не були настільки масштабними. Серед них особливе місце займають відношення між людиною і навколишнім середовищем.

Найбільш активною формою захисту навколишнього середовища від шкідливого впливу викидів промислових підпри-ємств являється повний перехід до безвідходних та маловідходних технологій і виробництв. Це потребує комплексу складних тех-нологічних, конструкторських та організаційних задач, основаних на використанні новітніх науково-технічних досягнень. Таким досягненям можна вважати комп'ютер. Ця машина завоювала велику популярність завдяки тому, що вона дозволяє автоматизувати рішення багатьох важливих задач, звільнюючи час робітників, які до цього часу вирішували відповідні задачі вручну .

Найважливішим напрямком екологзації промислового вироб-ництва слідує вважати:

- вдосконалення технологічних процесів і розробку нового обладнання з меншим рівнем викидів домішок і відходів в навколишнє середовище;

- екологічну експертизу всіх видів виробництв і промислової продукції;

- заміну токсичних відходів на нетоксичні;

- заміну утілізованих відходів на неутілізовані;

- широке застосування додаткових методів і заходів для охорони навколишнього середовища.

В якості додаткових засобів захисту застосовуються:

- апарати і системи для чищення газових приладів, викидів, сточних вод від домішок;

- заглушувачі шуму при викиді газів в атмосферу;

- віброізолятори технологічного обладнання;

- екрани для захисту від електромагнітного поля та ін.

Ці засоби захисту постійно вдосконалюються і широко впроваджуються в технологічні та експлуатаційні цикли в усіх галузях народного господарства.

Найважливіша роль в захисті навколишнього середовища від-водиться міроприємствам по раціональному розміщенню джерел забруднення:

- винесення промислових підприємств з великих міст в

малонаселені райони з непридатними і малопрдатними для сільськогосподарського використання землями;

- оптимальне розташування промислових підприємств з вра- хуванням топографії місцевості і типи вітрів;

- встановлення санітарно-захисних зон навколо промислових підприємств;

- раціональне планування міської забудови, що забезпечує оптимальні екологічні умови для людини і рослин;

- організація руху транспорта з метою зменшення викидів ток-сичних речовин в зонах жилої забудови.

Засобом рішення проблеми являється розробка екологчно чистих технологій і техніки, тобто організація взаємодії людини з природою, при якій відходи нашої діяльності стали б сировиною для побудови наступного циклу кругооберту речовин. Харатерна для сучасного виробництва послідовність "природні ресурси - вироби – відходи" в більшості випадків завершується руйнуванням природних систем. Тому сьогодні ставиться задача розробки так названних безвідходних технологій з послдовністю "природні ресурси - вироби - відходи - природна сировина ".

Отже, науково-технічний процес відкриває не тільки нові можливості і нові шляхи в задоволені потреб людини, але й створює нові можливості для збереження і відновлення природних умов на Землі .

Стан навколишнього середовища потребує від створювачів нових технологій і машин пильної уваги до питань екології . Довільне технічне рішення повинне прийматись з врахуванням не тільки технологічних і економічних аспектів. Проектні рішення в обов'язковому порядку повинні підлягати економічній експертизі, а знову створені технологічні процеси, обладнання і матеріали при їх впровадженні на ряду з народногосподарським ефектом повинні забезпечувати високий рівень екологічної безпеки.

5.2. Правила техніки безпеки при роботі на обчислювальній системі.

Правила техніки безпеки для операторів , обслуговуючіх ЕОМ:

 • всі робітники повинні приступати до роботи в справленій та охайній спецодежі;

 • перед початком роботи перконайтися у наявності заземлення всіх пристроїв , за якими прийдеться працювати та в їх справності , а також у наявності бумаги у пристроях друку ;

 • візуально перевірити загальний стан машини;

 • не вмикати машину при несправній розетці, штепсельній вільці та оголеному щнурі;

 • під час роботи потрібно невідлучно знаходиться у машинній залі, з увагою стежити за роботою як всіх пристроїв , так і за виконанням дій підлеглих операторів ( учнів операторів ):

-дозволяти знаходження в машинній залі тільки особ , які мають пряме відношення до роботи , яка виконується на ЕОМ;

 • знати місце знаходження та уміти користуватися засобами екстремального вимкнення напруги та окремих пристроїв всього комплекса ЕОМ;

 • не відкривати дверцята , не знімати кожухів та панелі пристроїв, окрім випадків , які передбачені інструкцією по експлуатації для цілей перемкнення та пуска-останова пристроїв;

 • бути виключно застережливими при роботі біля рухомих частей механізмів вводу-виводу , особливо пристроїв широкого друку ( АЦПУ-128 );

 • не виконуватти роботи з приміненням АЦПУ-128 у випадку відсутності біля нього резинового килимка;

 • у випадку відчуття електричних ударів при доторканні до будь-якого пристрою , негайно остановити роботу та довисти до відома вартовому електроніку ( механіку );

 • при знайденні неісправностей негайно доповістти начальнику або особі , яка його заміщує та диспетчеру ПДБ;

 • не допускати паління у машинній залі;

 • всі випадки відмови ЕОМ відображати у журналі;

 • слідкувати за відсутністю у проходах предметів заважаючих пересуванню;

 • не класти на поверхню пристроїв журнали , бумагу , магнітні диски тощо.

 • по закінченню роботи вимкнути машину , пересвідчитись у нормальному закінченні роботи всіх пристроїв , прибрати своє робоче місце;

 • особи , які порушують техніку безпеки , притягуються до відповідальності відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.


 
Загрузка...