REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Розробка складних інформаційно-пошукових систем

читача", за яким можна знайти прізвище та ім"я читача, а також факультет та курс, на якому він навчається. Об"єкт "факультет" має ключ – "код факультету". Кожен факультет має свій код, за яким знаходиться його назва та прізвище керівника, що його очолює. У об"єкта "боржники" ключем виступають два атрибути – код читача та код книги. Читачі-боржники є підмножиною більшої множини читачів, для яких також ведеться абонементний запис, де теж фіксується код читача та код книги, яку він тримає. Читачів-боржників доцільно виокремити з усього загалу читачів, не дивлячись на те, що у відповідних таблицях для читачів –"абонемент" та для читачів-боржників – "боржники" є схожі атрибути. По-перше це необхідно для того, щоб не перевантажувати базу даних. Крім того, для звичайних читачів не фіксується дата повернення книги, оскільки тут вона є неважливою. Навпаки, для читачів-боржників дата повернення книги обов"язково фіксується і запис про неї не видаляється ще певний час. Як було зазначено раніше, це пов"язано з тим, що читач-боржник переходить у спільний реєстр читачів тільки через певний час після здачі книги. Цей факт пов"язаний і з наступними міркуваннями: якщо для звичайного читача встановлення атрибуту "факт про здачу книги" в істину автоматично видаляє записи про нього з таблиці "абонемент" до наступного обслуговування, то для читача-боржника він означає відлік часу до повного відновлення своїх читацьких прав. Атрибут "дата взяття книги" є більш важливим для об"єкту "читач", оскільки в бібліотеці постійно вираховується різниця між поточною датою та датою взяття книги. Якщо її різниця перевищує певні межі, читач автоматично зараховується в стан читачів-боржників.Встановлює всі ці обмеження сам бібліотекар, він може змінити їх як завгодно.

Для об"єкту "відділ" ключем є атрибут "код відділу", за яким однозначно встановлюється його назва. За ключовим атрибутом "код бібліотекаря" для об"єкту "бібліотекар" однозначно визначаються прізвище бібліотекаря, його освіта, вік та стаж роботи. Ключ "код видавництва" для об"єкту "видавництво" визначає назву видавництва, індекс міста, в якому розташовано видавництво, назву цього міста та адресу, за якою можна знайти дане видавництво в цьому місті. Об"єкт "бібліотекар-відділ" фактично можна інтерпретувати як: "бібліотекар працює у відділі". Він містить лише два атрибути, які є ключовими. За кодом бібліотекаря можна знайти відділ, де він працює, і навпаки. Об"єкт "відділ-книга" інтерпретується як "книга знаходиться у відділі". Цей об"єкт має два ключових атрибути: код книги та код відділу. Оскільки предметною областю передбачено, що одна книга може знаходитися лише у одному відділі, то між цими атрибутами існує взаємна однозначність. І, нарешті, об"єкт "видавництво-книга" можна також інтерпретувати як "видавництво видає книгу". Ключовими атрибутами є код книги та код видавництва.

Зв"язок – це відношення між примірниками об"єктів одного і того ж типів. Зв"язок характеризується арністю, яка визначається кількістю типів об"єктів, що включаються в зв"язок та типом відображення. Існують відображення: один-до-одного, один-до-багатьох, багато-до-багатьох. Зв"язок "один-до-одного" – один примірник одного типу об"єкта співвідноситься з одним примірником іншого типу об"єкта, або до цього ж самого. Зв"язок "один-до-багатьох" – одному примірнику деякого типу об"єкту відповідає декілька примірників іншого типу об"єкта. Зв"язок "багато-до-багатьох" – кільком примірникам одного типу об"єкта відповідає кілька примірників іншого.

В даній предметній області існують такі зв"язки між об"єктами:

 • між "читачем" та "книгою": зв"язок – багато-до-багатьох. Багато читачів можуть читати одну книгу, багато книг може читати один читач.

 • між "боржником" та "книгою" – аналогічна ситуація.

 • між "видавництвом" та "книгою": зв"язок – один-до-багатьох. В одному видавництві може видаватися багато книг. За даною предметною областю одна і та сама книга не може видаватися у кількох видавництвах.

 • між "відділом" та "книгою": зв"язок – один-до-багатьох. В одному відділі може знаходитися багато книг.Одна і та сама книга не може знаходитися у кількох відділах.

 • між "бібліотекарем" та "відділом": зв"язок – один-до-одного. В одному відділі працює лише один бібліотекар.

 • між "читачем" та "факультетом": зв"зок – один-до-багатьох. На одному факультеті може навчатися багато читачів, але один читач не може навчатися на кількох факультетах.

  Остаточно ER-модель для даної предметної області можна представити у вигляді схеми.

  читає знаходиться

  Розробка складних інформаційно-пошукових системРозробка складних інформаційно-пошукових системРозробка складних інформаційно-пошукових системРозробка складних інформаційно-пошукових системчитач m n книга n 1 відділ

  Розробка складних інформаційно-пошукових системРозробка складних інформаційно-пошукових системРозробка складних інформаційно-пошукових системРозробка складних інформаційно-пошукових систем n "абонемент" "книга-відділ" 1

  Розробка складних інформаційно-пошукових системРозробка складних інформаційно-пошукових системРозробка складних інформаційно-пошукових систем начється тримає n n працює

  Розробка складних інформаційно-пошукових систем видається

  m "видавництво-книга" "бібліотекар-відділ"

  боржник 1 1 1

  факультет видавництвобібліотекар

  Реалізація.

  Засобом для реалізації даної прикладної системи, як вже зазначалось раніше, стала система Microsoft Access'97.

  Першим етапом по створенню реляційної бази дани була розробка необхідних реляцій (таблиць) та відповідне їх наповнення. В даній базі даних "Бібліотека" створено 11 таблиць: абонемент, книга, відділ-книга, читач, боржники, факультет, відділ, бібліотекар, бібліотекар-відділ, видавництво, видавництво-книга.

  Таблиця "абонемент" має 4 поля, два з яких ключові – "код читача" та "код книги" і два інші – "дата взяття книги" з даними типу дата та "факт про повернення книги" з даними логічного типу.

  Код читача

  Код книги

  Дата взяття книги

  Факт


   
  Загрузка...