REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
даних достатньо двічі натиснути на відповідній таблиці у вкладці DataView. При цьому також з'являється вікно QUERY.

Створення запитів.

Побудуємо запит: вибрати всі книги, написані американськими авторами.

New Query можна створити натиснувши на імені бази даних у вкладці FileView:

Visual C

Вибір таблиці здійснюється перетаскуванням відповідного імені таблиці з вікна DataView в вікно перегляду діаграм вікна Query. Встановлення з'єднання між полями – аналогічне (просте перетаскування):

Visual C

Критерій вибору відображається в панелі сітки:

Visual C

Панель SQL відображає відповідний SQL-запит:

Visual C

Панель результатів відображає результати запитів:

Visual C

Можна створювати не тільки запити-SELECT, а й INSERT, UPDATE, DELETE.

Запит UPDATE не має завершеного набору; при виконанні цього запиту Visual Studio в діалоговому вікні відображає тільки кількість записів, що були модифіковані:

Visual C

Висновки.

В даній роботі, за допомогою створення власних прикладів, були розглянуті основні можливості програмування баз даних в Visual C++, зокрема використовуючи ODBC та DAO, а також можливості візуального конструювання баз даних.

Резюме:

ODBC – могутній, незалежний від постачальника механізм доступу до інформації з різних джерел даних.

 • В основі ODBC лежать драйвери ODBC.

 • Джерелами даних можуть бути локальні файли та сервери віддалених даних.

 • Джерела даних звичайно вказуються за допомогою програми установки ODBC, хоча функція SQLDriverConnect робить можливим підключення до джерела даних, який і не був встановлений таким чином.

 • Сеанс ODBC містить звертання до функцій, які будують з'єднання з джерелом даних, конструюють і представляють оператори SQL та обробляють результати.

 • ODBC підтримує варіанти стандартного SQL – оператори маніпулювання даними (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) та оператори визначення даних (CREATE TABLE, DROP TABLE, CREATE INDEX, DROP INDEX, ALTER TABLE, CREATE VIEW).

 • MFS надає два класи для підтримки ODBC – CDatabase та CRecordset.

DAO - представляє засновану на OLE технологію, що використовується в Visual Basic for Application та Microsoft Access для доступу до баз даних за допомогою Jet-машини баз даних Microsoft.

 • MFS, Visual C++ AppWizard та ClassWizard забезпечують підтримку розробки DAO-застосувань в Visual C++.

 • Бібліотеки DAO поставляються у вигляді компонент.

 • Для спрощення представлення DAO пропонується 5 основних (CDaoRecordset, CDaoDatabase, CDaoWorkspace, CDaoQueryDef, CDaoTableDef) та 2 додаткових класи (CDaoFieldExchange, CDaoException).

Visual C++ пропонує візуальні інструменти для роботи з базами даних.

 • Деякі з цих інструментів доступні для більшості джерел даних ODBC (створення проекту Database project); інші характерні для Microsoft SQL Server (створення проекту New Database Wizard).

 • Проект бази даних може бути створений для доступу до інформації, що міститься в існуючій базі даних. Дані можна редагувати, додавати та видаляти; можна створювати запити.

 • При наявності Microsoft SQL Server доступний ряд додаткових можливостей, зокрема можна додавати таблиці та, використовуючи діаграми баз даних, можна вказувати взаємозв'язки.

Список створених проектів:

В ході написання даної курсової роботи були створені такі програмні продукти:

 • Консольне застосування - ODBC_Excel – програма ODBC, що може бути відкомпільована як в самому середовищі Visual C++, так і з командного рядка компілятором cl.exe. Дане застосування ілюструє можливості використання функції SQLDriverConnect, яка надає можливість підключення до джерела даних, навіть якщо той не був раніше інстальований за допомогою програми початкової установки ODBC. Джерелом даних для цього прикладу є таблиця Student, створена в Microsoft Excel. Також ілюструються можливості інших функцій, пов'язаних з створенням SQL-запитів. Програма відображає виконання двох запитів

 • Проект - MFSDB – застосування, що використовує технологію ODBC, створене майстером AppWizard. Використання ODBC в цьому випадку спрощується за допомогою Microsoft Foundation Classes Library (MFS). Джерелом даних, що було інстальовано за допомогою початкової установки ODBC, є база даних Students, створена в Microsoft Access. Розглянуті можливості створення запитів безпосередньо в середовищі Visual C++, а саме використовуючи функцію GetDefaultSQL класу, породженого від CRecordset. Створена форма, яка відображає результати запиту. В застосуванні також створені додаткові класи, породжені від CRecordset, що дають змогу писати додаткові запити або використовувати інші таблиці з даної бази даних. Створено декілька форм, класи яких породжені від CRecordView. Одні з них відображають результати роботи запитів, написаних за допомогою вищезазначеної функції, інші використовують запит, створений в Microsoft Access. Розглянуті можливості використання Component Galery (до проекту додано компоненту Tips of the Day – Поради дня).

 • Проект - DAODB - застосування, що використовує технологію DAO, створене майстером AppWizard. Джерелом даних є база даних Employees, створена в Microft Access. В застосуванні створена форма, яка відображає результати запиту, написаного за допомогою функції GetDefaultSQL. До проекту додані компоненти з Component Galery - Splash Screen (Екранна заставка) та System Info for About Dialog (Системна інформація длі діалогового вікна About).

 • Проект Book – проект Database project, ілюструє можливості бази даних Books, створеної в Microsoft Access, в Visual Studio. Таблиці бази даних можна передивлятися, редагувати, додавати нові записи чи видаляти існуючі. Можна створювати нові запити, запускати їх на виконання, відлагоджувати, і все це не залишаючи середовища Visual C++.

  Список використаної літератури.

 • В.Тосс и др. Visual C++5. Энциклопедия пользователя. -Киев: DiaSoft, 1998.-683c.

 • Д.Беннет. Visual C++5. Руководство разработчика. -Киев: Диалектика, 1998.-760с.

 • Джон Вейскас. Эфективная работа с Access 7.0. -Санкт-Петербург: Питер, 1997.-830с.

 • К. Дейт. Введение в систему баз данных. -М.: Наука,1988.-463с.

 • Дж. Вебер. Технология Java в подлиннике. -Санкт-Петербург: BHV, 1998.-1070с.


 •  
  Загрузка...