REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → : Основи створення і концепція функціонування ІС державних і комерційних структур ІСДКС

Тема 1: Основи створення і концепція функціонування ІС державних і комерційних структур (ІСДКС)

1. Стадії та етапи розвитку систем автоматизованої обробки даних.

2. Організаційно-методичні основи побудови ІСДКС.

3. Розвиток комунікацій для збору і передачі інформації (І).

4. Принципи організації ІС в державних структурах.

1. Стадії та етапи розвитку систем автоматизованої обробки даних.

Три стадії:ПЕРША - до 1965р. характеризується локальним вирішенням задач на базі різних за технічними можливостями та засобами ОС. Чергувались ручні і машинні операції. Це період механізації. В листопаді 1997 р. проводилась конференція по створенню АСУ (ОГАС - общество государственных автоматизированных систем). ДРУГА - Період розробки підходів (концепцій). Глушков пропонував теорію від загального до часткового, а Москва - знизу до верху (підприємство - галузь - держава). Розроблялась друга концепція. Друга стадія характеризується високим рівнем автоматизації. Вона функціонувала за принципами централізованої обробки даних. Технологію не можна назвати безпаперовою, бо були паперові документи. ТРЕТЯ - (з 85 р.) характеризується розподіленою обробкою даних, створенням АРМ, локальних і територіальних обчислювальних мереж. В окремих напрямках (наприклад, НБУ) впроваджується безпаперова обробка даних.

2. Організаційно-методичні основи побудови ІСДКС.

Система - це сукупність елементів, які знаходяться у певних звязках між собою та створюють цілісність, що має властивості, яких немаі в його елементах.

При створенні ДІС використовується системний підхід. Його суть - аналіз всіх елементів системи, їх взаємодії і співвідношення з зовнішнім середовищем. Принциповим питанням при створенні ІС державного управління є визначення структури систем. ІС відносяться до складних обєктів і включають безліч елементів (підсистеми, блоки, модулі). Найбільш суттєвим підходом до визначення ІС є визначення з функціональної (виділяються функціональні системи (АРМи); в ДІС функціональні підсистеми виділяються у відповідності з адміністративно-територіальними принципами) і технологічної позиції (перелік типових забезпечуючих підсистем).

Системи бувають закритого і відкритого типу. Основні принципи створення ІС: загальні - системність, типовість, модульність, розподілена обробка інформації, ефективність; спеціальні - ієрархічність (державний, обласний, районний рівень), адекватність загальної структури ІСДУ адміністративно-территориальному розподілу України, обовязковість зворотнього звязку (постійне порівняння прогнозуємих дій з фактичним станом обєкту), динамічна цілісність моделі, стійкість обєктів управління, поєднання галузевого і територіального управління.

3. Розвиток комунікацій для збору і передачі інформації (І).

В звязку із складністю і розгалудженістю системи управління стала проблема передачі інформації. Збір використовується: традиційними способами (пошта, телефон, факс) і на базі засобів обчислювальної техніки. Передача І виконується як через локальні, так і через глобальні, територіальні обчислювальні мережі. Локальні обчислювальні мережі створюються на кожному рівні або в окремій установі. До засобів комунікацій відносяться: апаратні (ЕОМ, що функціонують для виходу в канал); канали звязку (це спеціально виділені комутовані, телефонні канали звязку (КЗ), волокно-оптичні КЗ, радіорелейні КЗ, термінали супутникового звязку). ПЗ включають загальносистемні пакети і спеціальні програми, які організовують передачу даних за світовими стандартами. Включають 7 рівнів: фізичний, канальний, мережовий, транспортний, сеансовий, представницький, прикладний.

4. Принципи організації ІС в державних структурах.

ІБ (інф.база) - сукупність даних, які організовані відповідним чином і є вихідними в процесах виконання Ітехнологій.

При визначенні структури ІБ в державних структурах впливають 2 сукупності факторів: 1 - техніко-економічна сутність І, її спільність, місце виникнення і застосування; 2 - логічний і фізичний рівень організації даних, технологія ъх обробки і використання в управлінні. Якщо виходити з (1), то структуру БД ІСДКБ можна розглядати таким чином: ІБ фінансових установ, ІБ статистики, ІБ управління економікою (виробництвом) і так далі. Крім того БД поділяються по рівням: районий, обласний і державний або по іншому. Якщо виходити з (2), то ІБ поділяються на: внутрисистемні (внутримашинні) і позасистемні (позамашинні). Позасистемна ІБ - це сукупність вхідних і вихідних повідомлені (первинні документи, паперові чи електронні; сигнали чи інші повідомлення). Внутрисистемна ІБ являє собою сукупність спеціальним чином організованих даних в формі файлів, а також комплекс ПЗ, що виконують організацію збереження та подання цих даних - Банки даних.

Бувають загальні і спеціальні принципи організаціъ БД ІСДКС.

До спеціальних принципів відносяться: ІЄРАРХІЧНІСТЬ БД (адекватно - організаційні структури). Можна виділити: локальні, центральні і глобальні БД.

Локальні БД організовуються на кожному АРМі користуваче, який і підтримує їх. Тут створюються файли НДІ і оперативної інформації.

Центральні БД створюються в кожній локальній системі, на кожному рівні. ЦБД включають НД файли, файли оперативної інформації і архивні файли. ЦБД огранізовує і підтримує адміністратор БД. НДІ організовується в ЦБД, а в локальній вона передається з ЦБД повністю або частково. НДІ (як правило, це текстові файли, але в деяких випадках на основі текстових файлів складаються таблиці, які використовуються для розрахунків, це вже дбф-файли) - законодавчі акти, інструктивні матеріали відомства. Друга частина НДБД - це довідники або класифікатори. Довідники бувають загально-державні, галузеві і внутрішні. Загально-державні довідники, як правило, формуються в комітеті статистики. Бувають: система позначень органів державного управління (СПОДУ, 4-разряда); система позначень адміністративно-територіальних обєктів (СПАТО, 7-разрядів); загальний класифікатор галузей економіки; загальний класифікатор підприємств і організацій (ЗКПО); класифікатор техніко-економічних показників; класифікатор промислової і сільськогосподарської продукції. Бувають відомчі довідники, які формуються у відповідності з специфікою установи (в банках - касових і розрахункових операцій, Податкова Інспекція - класифікатор платників податків). До галузевих класифікаторів відносять перелік форм звітності, в якому крім кода звіту міститься зміст шапки звіту. Внутрішні довідники - використовуються в рамках однієї системи.

Глобальні БД: бувають національні (як загальнодержавні) і міжконтинентальні (Інтернет). Національні бувають 2 типів: 1 - службові, до яких мають доступ за рівнями спеціалісти адміністративно-територіальних органів; 2 - БД, до яких є


 
Загрузка...