REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → : Основи створення і концепція функціонування ІС державних і комерційних структур ІСДКС

вільний доступ, вони організовуються на госпрозрахункових або комерційних засадах (наприклад, БД "Закон").

ДИНАМІЧНІСТЬ виражається у вимозі адекватного відображення обєкту, рівені дійсності задається інтервалом внесення змін. РОЗПОДІЛЕНІСТЬ БД характерна для локальних систем, які організовуються на кожному рівні. Між рівнями обмін інформації проводиться в формі закритих файлів в конверті. ІНТЕГРАЦІЯ - сукупність районних показників дає обласний рівень, сукупність обласних - державний.

Проблемним є питення інтеграції неоднорідних БД. Однорідні БД - це БД, які організовані на сумісних ЕОМ і однорідному ПЗ, ці БД називаються "прозорими", т.т. доступними зверху донизу. А інтеграція неоднорідної БД досягається за рахунок розширення опису в схеміБД вищого рівня інформаційних оієктів нижчого рівня. Інформаційні обєкти, що не зберігаються в БД, а отримуються за допомогою алгоритмів називаються вертуальними.

Безпека інформації досягається двома способами: 1 - апаратний (схемний), т.т. в конструкцію ЕОМ, або локальній мережі закладуються способи захисту інформації; 2 - програмний (паролі, рівні доступу); 3 - технологічний, коли в технологічний процес вводяться контрольні операції (наприклад, дублювання БД); 4 - організаційні.

Тема2: ІС в банках

1.Задачі, структура та принципи функціонування

2.Засоби комунікації НБУ.

3.Системи обробки інф-ції в комерційних банках.

1.Задачі, структура та принципи функціонування

Основною задачею ІСБ є автоматизація функцій управління всіма видами діяльності банка:

  • прогнозування

  • планування

  • облік

  • аналіз

  • регулювання діяльності

  • Структура ІСБ включає два рівня: нижній рівень - ІС комерц. Банків, які можуть бути:

  • однорівневими

  • дворівневими

  • трохрівневими, з якої працюють "Промінвестбанк", "Украсоцбанк", "Аваль", які мають обласні управління і відділення (районні). "Ощадбанк" - чотирьохрівневий - нижній - філії районних відділень "Ощадбанку". Філіїї не зареєстровані, як самостійні організації, вони функціонують за принципом

віддалених робочих місць (напр., обмінні пункти).

Другий рівень - ІС НБУ, яка має чітко виділених два рівня: державний та регіональний.

НБУ нараховує 27 регіональних управлінь, в яких функціонують регіональні розрахункові палати на основі локальних обчислювальних мереж. В кожному регіональному управлінні (РУ) облік і контроль діяльності комерц. банків ведеться за допомогою пакету ОДБ, тут формується щоденний баланс міжбанківських розрахунків.

На рівні центр. апарату НБУ функціонує дві локально-обчислювальні мережі, обмін інформації між якими виконується через поштові сервери: одна мережа в центральному апараті, а друга - функціонує як центральна розрахункова палата (ЦРП).

В НБУ ІС включає такі підсистеми: ЦРП, підсистема банківського нагляду, валютного контролю, емісійно-касових операцій, вторинного ринку цінних паперів, кредитне регулювання, економічний аналіз, внутрішньо-банківського обліку, валютна біржа, АРМ операціоністки, банківської безпеки.

Приведений перелік підистем на держ. Рівні характерний і для РУ НБУ, і для комерц. банків, за виключенням підсистеми валютна біржа.

Валютна біржа функціонує в двух режимах: режим торгів та режим роботи.

При режимі торгів в локальній мережі працюють такі АРМи: АРМ брокера, на якому формуються масиви попиту та прогноз; АРМ довідників, він є загального користування, може містити перелік банків, курс валют; АРМ оформлення угод (заготовка документів); АРМ виходу в канал: а) для вільного користування (модеми), б) для службового користування (передається інформація в систему електронних платежів для ЦРП); АРМ керівника торгів (інформативний).

В період між торгами крім названих АРМів існують АРМи внутрішньогосподарського обліку.

Коцепція функціонування.

ІСБ функціонує у реальному масштабі часу. На кожному робочому місці організований АРМ. Ці АРМи об`єднуються в локальну обчислювальну мережу, яка створюється в кожній окремі й банківській установі. Між банківськими установами функціонує система передачі даних. Всі комерц. банки підпорядковані НБУ і тому загальна структура ІС має древовидну форму. Всі платежі, які виконуються по міжбанківським розрахункам проходять через систему електронних платежів НБУ, і тому НБУ може отримувати інформацію із ІС про стан любого комерц. банку на заданий момент часу.

2.Засоби комунікації НБУ.

Засоби комунікацій - це апаратні і програмні засоби. Апаратні засоби - це ЕОМ, які використовуються длф передачі даних, модеми, канали передачі даних. Канали передачі даних в НБУ використовуються комутаторні, телефонні, волокно-оптичні канали, радіорелейні канали зв`язку, спутниковий зв`язок. Програмні засоби - пакети загальносистемні, системноприкладні (сім рівнів) і спеціальні пакети, за допомогою яких функціонує СЕП (система електр. платежів) і пакети для функціонування спец. АРМів СЕП: АРМ-3, АРМ-2, АРМ-1.

Структура СЕП (див.схему 1)

СЕП є загальнодержавною платіжною системою, яка виконує міжбанківські розрахунки. Вона основана на безпарперовій технології і передачі електронних повідомлень засобами електронної пошти НБУ. СЕП на сьогодняшній день організаційно явяляє собою розрахункові палати НБУ, регіональні розрахункові палати (РРП) і ЦРП. В РРП кожному комерц. банку, що є учасником СЕП відкривається кореспондентський рахунок, на якому ведеться автоматизованим способом облік руху коштів банку при міжбанківських розрахунках. АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3 (АРМи НБУ) являють собою програмно-технічні комплекси, за допомогою яких виконуються міжбанківські розрахунки. АРМ-3 (АРМ НБУ) організується в окремому приміщенні з обмеженим доступом. Він обмінюється інформацією з ОДБ та АРМ-2.

Основні функції в головному меню:

1. Початок дня. На початку дня проходить тестування системи, корегування списку учасників СЕП і прийом виписки із кореспондентського рахунку.

2. Прийом-передача платіжних електронних документів та іншої інформації. При цьому інформація формується в конверт, який має заголовок (адресне призначення інформації тощо); інформація про платіжні поручення; технологічна інформація (контрольні суми, електронні підписи).

Між АРМ-3 та АРМ-2 передаються файли:

1) пакет проміжних документів (тип файлу "А")

2) квітанція - підтвердження РРП на получений пакет платіжних документів (тип "Т")

3) пакет платіжних документів з АРМ-2 до АРМ-3 (тип "В")

4) квітанція АРМ-3 до АРМ-2 (тип "S")

5) в кінці кожного сеансу з АРМ-2 до АРМ-3 передається інформація про динамічний стан коррахунку (тип "К")

6) офіційний файл змін списку учасників СЕП (тип "U") від ЦРП

7) файл з випискою з технологічного коррахунку від РРП в кінці кожного робочого дня


 
Загрузка...