REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → : Основи створення і концепція функціонування ІС державних і комерційних структур ІСДКС

(тип "Z")

8) протокол роботи АРМ-3 у формі контрольних сум по видам операцій з АРМ-3 РРП при завершенні робочого дня.

Функції АРМ-2:

Проводить обмін інформацією з:

1) АРМ-3 по каналам

2) ОДБ РРП

3) АРМи-2 інших РРП

4) АРМ-1.

Між РРП передається інформація за типами файлів "А", "Т", "В", "S". Між АРМ-2 та АРМ-1 передається інформація з АРМ-2 у вигляді зведених синтетичних показників про електронні платежі. Ця інформація використовується на рівні ЦРП для регіонального правління. З АРМ-1 на АРМ-2 відправляється вся службова директивна інформація, включаючи файл "U". АРМ-1 обмінюється інформацією з відділами міжнародних розрахунків з АРМ-2, ОДБ ЦРП.

З 4 січня 1998 року вводиться в експлуатацію нове покоління СЕП, його особливістю є:

1) На рівні ЦРП буде вестись аналітичний облік міжбанківських розрахунків в головний книзі. Це дасть можливість центральному НБУ в реальному масштабі часу аналізувати діяльність комерц. банків.

2) Вводиться два типа системи платежів:

а) система термінових платежів (on-line) - це система оперативних розрахунків з великими сумами;

б) система клірингових форм розрахунків (off-line) буде функціонувати в системі БРУТТО.

3) на ряду з СЕП в засобах комунікації буде проводитись обмін інформацією такого характеру:

а) фондовий ринок України

б) національна система масових електронних платежів

в) інші платіжні системи, зокрема SWIFT.

Міжнародні розрахунки поводяться за технологіями:

1. Комерц. банки відкривають коррахунки в зарубіжних банках. Для оперування коштами на коррахунку комерц. банк підключається до міжнародних банківських систем (на Україні SWIFT). Вона функціонує за тими ж принципами, що і СЕП. Аналогічно АРМ-3 в банку відкривається робоче місце для роботи з SWIFT. Через електронну пошту з АРМу SWIFT інформація скидується в робочі сервери, яка потім розподіляється по головним комп`ютерним центрам світу. Це є трьохрівневою системою (АРМ, електронна пошта, комп'ютерні центри).

Функції SWIFT:

 • платіжні доручення клієнтів

 • платіжні доручення фінансових установ

 • обмін валюти

 • інкассо

 • цінні папери, дорогоцінні метали

 • гарантії

 • дорожні чеки

 • балансові звіти

Комерц. банки підключаються до системи СЕП за 8 моделями (0-7), базові 0, 2, 3. При нульовій моделі кожен комерц. банк чи його філіал має АРМ-3 і відкриває коррахунок в РРП. При другій моделі, яка впроваджена в Ощадбанку, АРМ-3 і коррахунок мають обласні управління Ощадбанку; районні відділення мають МФО. При третій моделі ("Промінвестбанк") банк має один коррахунок в СЕП, а в середині банку є своя СЕП. При 4, 5, 6, 7 моделях являються різновидом третьої моделі, тобто банк має один регіональний коррахунок НБУ, але технічний коррахунок відкривається для низових структур.

3. Системи обробки інформації в комерційних банках.

В кожному комерційному банку (КБ) обов'язково повинні функціонувати система автоматизованої обробки інформації, яка може автоматизувати всі функції, при цьому обов'язково повинні бути автоматизовані такі функції:

*облік руху коштів на рахунках клієнтів;

* формування бухгалтерського балансу;

*формування статистичних звітів у вигляді звітних файлів.

Ці функції автоматизуються за допомогою пакету ОДБ.

НБУ провів ліцензування всіх ОДБ, що є в банках.

В КБ виділяються такі підсистеми:

1) обслуговування банківських рахунків, включаючи банкомати;

2) каса і сховище;

3) депозити і депозитні сейфи;

4) валютне господарство і валюті операції, включаючи АРМ-SWIFT;

5) підсистема аналізу АРМ-NORM;

6) міжбанківські рахунки АРМ-3;

7) підсистема міжфіліальних розрахунків, контролю роботи філій;

8) внутрішньогосподарський облік, облік розрахунків по з/п, матеріальних цінностей;

9) бухгалтерський модуль (бух. звіти);

10) центральна БД.

На практиці існують технології, в яких перелік вище названих підсистем чи функцій, автоматизуються повністю, частково за допомогою пакету ОДБ. Напр., інтегрований пакет має головне меню структури:

А - обслуговування банківських рахунків;

Б - обсл-ня кредитів;

В - обсл-ня кас і сховищ;

Г - бух-рія;

Д - адміністрування системи;

Е - зарубіжні перерахунки;

Ж - обсл-ня цінних паперів;

З - обсл-ня депозитних сейфів;

Ї - інф-ція та аналіз;

К - обробка за день

Л - обробка періодична;

М - архів;

Н - власне госп-во;

О - обсл-ня обмінних пунктів;

Я - кінець роботи.

Довідник звітних файлів:

 • Файли оперативної інф-ції містять дані про залишки і рух коштів на розрахункових та поточних рахунках:

1) файл договорів (угоди по кредитам і депозитам);

2) файл обліку цінних паперів;

3) файли обліку цінностей;

4) файли внутрігосподарського обліку (розрахунки по з/п, облік матер.цінностей, облік основних засобів - файли типу _.obj);

5) файл аналітичного обліку руху коштів і засобів всіх видів.

 • Архівні файли формуються на основі файлів оперативної інф-ції і звітних файлів. В цілому по банкам формується більше 20 форм звітності, а в НБУ, крім цих, формується і використовується ще 17форм.

 • Файли НДІ формуються як повні, так і часткові копії файлів цього типу, записаних в центральну БД. В локальних БД на функціональних АРМ спеціалісти можуть сформувати і підтримувати свої файли НДІ незалежно, які вони особисто будуть використовувати (напр., особистий календар, нормативи тощо).

 • Файли оперативної інф-ції в локальних БД формуються як первинні, а потім вони акумулюються в центральній БД. В більшості файлів оперативної інф-ції формуються як вхідні файли з первинних док-ів.

Підсистема обслуговування рахунків:

Основне завдання - авт-ція руху коштів на розрахункових і поточних рахунках. Це завдання виконується за допомогою пакету програм ОДБ. Ф-ція обсл-ня банк. рахунків на даному рівні ієрархії меню деталізується такими процедурами:

А - відкриття рахунку;

Б - відкриття рахунків в рамках існуючого номера;

В - внесок;

Г - виплата;

Д - безготівкові операції;

Е - ліквідація рахунку;

Ж - обсл-ня переводів;

З - перегляд розрахунків клієнтів банку;

І - допоміжні ф-ції;

К - анулювання операцій;

Л - підтвердження операцій касиром;

Я - ви хід з меню.

Техпроцес підсистеми обсл-ня рахунків включає такі етапи:

 • збір інф-ції;

 • формування бази;

 • форм-ня виписок;

 • видача довідок;

 • форм-ня звітних файлів.

 • збір інф-ції: первинні дані для автоматизації обліку руху коштів на рахунках клієнтів надходить по 3 каналам:

1) в формі первинних док-тів через


 
Загрузка...