REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → : Основи створення і концепція функціонування ІС державних і комерційних структур ІСДКС

обліку.

До в/б обліку відносяться розрахунки: по з/п, обліку осн. засобів, фін. розрахунки по госп. операціям, включаючи розрахунки за послуги з клієнтами. Для авт-ції цих розрахунків використовуються типові пакети програм. Вхідна і вихідна інф-ція теж є типовою.

Особливості орг-ції роботи ощадбанку

Ощадбанк - 4-рівнева банк. структура. Державний і обласний рівні виконують ф-ції управлінського хар-ру і контролю за низовими рівнями на цих рівнях теж функ-є ОДБ, де ведеться розрахунок з клієнтами, що мають відкриті рахунки в центральному апараті чи обласному упр-ні ощадбанку.

Найбільш масові операції виконуються на районному рівні, тут створюються і функ-ть такі АРМ:

I. АРМ операціоніста, який реалізує такі ф-ції (кожна ф-ція - окреме робоче місце):

  • облік коштів на рахунках клієнтів

  • облік цінних паперів

  • облік комунальних і митних платежів, які вносяться в державний бюджет

II. АРМ бух-ра на рай. рівні з такими ф-ми:

  • заг. облік руху коштів на розрахункових рахунках

  • облік внутрібанковських розрахунків

  • складання всіх типів звітності

Ощадбанк функ-є за другою моделлю підключення в СЕП.

Тема 3: ІС ДФУ

1.Основні задачі, структура і концепція функціонування.

2.Організація інформаційної бази (ІБ) в ДФУ

3. Системи обробки даних при формуванні держбюджету

4.ІС в податкових адміністраціях (ПА).

5.ІС казначейства України (ІСК)

1.Основні задачі, структура і концепція функціонування.

Основна задача ІС ДФУ – автоматизація фукцій по формуванню і контролю за виконанням держ.. бюджету в розрізі його статей і безпосередніх виконавців.

Структура ІС ДФУ – включає 3 рівні:

державний, обласний, районний.

Крім того, виділяються окремі структури, які складають бюджет і контролюють його виконання: МінФін, Податкова адміністація, казначейство.

Бюджет планується першочергово на районному рівні, узагальнюється на обласному і державному.80% статей на всіх рівнях однакові, але на кожному є свої особливості по формуванню.

Концепція функціонування: на кожному рівні в кожній вертикалі створюється локальна ситсема обробки даних, яка автоматизує функції через АРМи. Передача інформації зверху вниз і знизу вверх – по комутованим каналам зв"язку.

2.Організація інформаційної бази (ІБ) в ДФУ

Позасистемна ІБ ДФУ включають 1) нормативні акти, до яких відносяться закони України, 2) постанови КабМіну, обласних, районних, державних установ 3) відомчі інструктивні матеріали

*класифікатори бувають загальнодержавні і відомчі

*планова інформація, яка поступає від міністерства економіки чи обласних чи районних планових комісій

*оперативна інформація від бюджетних і госпрозрахункових установ у вигляді розрахунків чи звітів (поступає по каналам зв"язку чи на машинних носіях чи на папері)

Внутрішньосистемна ІБ

*центральна БД – створюється на кожному рівні ієрархії ДФУ

*локальна БД – організується на АРМ-ах спеціалістів

В ЦБД та ЛБД створюються і підтримуються три типи файлів:

1.нормативно-довідкова інформація

2.оперативна інформація

3.архіви

Засоби комунікації:

1.апаратні – ЕОМ, через які організується передача даних в мережах по каналам зв"язку, розвиток яких організується через систему ел пошти або відкриту передачу даних через модем

2.програмні – загальносистемні оболочки; пакети прикладних програм; сервісні пакети

3. Системи обробки даних при формуванні держбюджету

При формуванні держ бюджету виконуються 2 етапи технологічної обробки:

1.виконання розрахунків окремих статей бюджету

2.отримання зведених показників і документів бюджету

На 1 розв"язується комплекс різнорідних задач (розрахунків). Вони вирішуються за такими методиками:

1.Нормативний метод – на кожний вид витрат бюджету встановлюється норма, яка фіксуєтьтся в нормативно-довідкові БД.

2.Дослідно-статистичний (базовий) – вхідні дані беруться з архівних даних за попередні роки. Розрахунки виконуються за допомогою Статграф.

1.Метод узагальнення (накопичення) сум – узагальнені потреби в топливі, ресурсах, поданих в заявках низових структур (використовується на верхніх структурах)

2.Розрахунковий метод – де не можуть бути застосовані 3 попередні методи, тобто коли процес немає закономірностей і не може бути формалізований. В більшості використовується на районному рівні.

На рівні Мінфіна при формуванні держ бюджету використовуються методи прогнозування.

На 2 етапі технології формуються зведені документи, в яких відображається загальні суми витрат по кожній статті бюджету. Для вирішення таких задач використовуються методики, запропоновані мінфіном для складання бюджету на наступний рік. Цими методиками часто задаються нормативні коефіціенти приросту/зниження показників в порівнянні з попереднім роком. Всі сформовані документи видаються на друк і після затвердження на районному рівні передаються на обл рівень. На обл рівні складається консолідований бюджет, в який входять 2 частини: районний бюджет; бюджет витрат підприємств обласного підпорядкування. При формуванні держ бюджету результати можуть видаватися за 3 видами:

1.у вигляді затверджених форм, таблиць

2.таблиці для аналізу, які можуть формуватися користувачем за допомогою електронних таблиць

3.формування відповідей на задані запити системі

Протягом планового періоду, починаючи з моменту затвердження бюджету проходять його коригування. На кожне коригування поступає документ у формі закону чи постанови. На основі таких документів вносяться зміни в ІБ, яка відображає структуру державного чи муніципального бюджету. Затверджений бюджет формується в БД в окремий файл, який використовується для контролю за виконанням держ бюджету. Виконавці на районному рівні – юридичні особи і державні установи. Виконавці на обл рівні – районний рівень + юридичні особи на обласному рівні.

4.ІС в податкових адміністраціях (ПА).

Основна задача ІС в ПА – автоматизація функцій контролю за поповненням бюджетів і фондів в розрізі статей бюджету і джерел їх поповнення.

ПА на аналітичному рівні веде контроль за нарахованими сумами, які підлягають відрахуванням до бюджету і фактичними надходженнями коштів на рахунки. В ПА створена ІС, яка включає 3 рівні: державний, обласний, районний. На кожному з 3 рівнів – центральна БД і локальні БД. В ЦБД підтримуються:

1.текстові файли нормативних актів

2.файли розрахункових таблиць

3.довідники, до яких відносяться:

*національний реєстр платник


 
Загрузка...