REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
чи видаляти елементи автокорекції; готувати основний документ для злиття; друкувати чи створювати конверт, наклейку чи лист наклейок; встановлювати захист активного документа; встановлювати режим позначки виправлень для активного документа; виконувати, створювати, видаляти чи редагувати макрокоманду; надбудовувати інтерфейс користувача Word (меню, клавіатура і панелі інструментів); змінювати настройки Word для Windows.

У меню <Таблиця> знаходяться відповідні опції: <Вставити таблицю>, <Видалити ячейку>, <Об'єднати ячейку >, <Розбити ячейку>, <Виділити рядок>, <Виділити стовпець>, <Виділити таблицю>, <Автоформат таблиці>, <Висота і ширина ячейки>, <Заголовки>, <Перетворити текст>, <Сортування тексту>, <Формула>, <Розбити таблицю>, <Лінії сітки>. Ці написи означають відповідно: вставляти таблицю; видаляти виділені ячейки таблиці; поєднувати виділені ячейки таблиці; роз'єднувати раніше об'єднані ячейки таблиці; виділяти поточний рядок таблиці; виділяти поточний стовпець таблиці; виділяти всю таблицю; застосовувати настройку форматування до таблиці; змінювати висоту і ширину рядків і стовпців таблиці; переключати атрибут заголовка таблиці; перетворювати текст у таблицю; розташовувати виділення в зазначеному порядку; вставляти обраховане поле в ячейку таблиці; вставляти маркер кінця абзацу перед поточним рядком таблиці; переключати відображення ліній сітки таблиці.

У меню <Вікно> знаходяться відповідні опції: <Нове вікно>, <Упорядкувати все>, <Розбити>. Ці написи означають відповідно: відкривати інше вікно для активного документа; упорядковує вікна у вигляді мозаїки, що не перекривається; розбивати активне вікно по горизонталі і вирівнює частини, що вийшли.

У меню знаходяться відповідні опції: <Зміст>, <Знайти довідку по...>, <Покажчик>, <Приклади>, <Порада дня>, <Технічна підтримка>, <Про програму...>. Ці написи означають відповідно: відображати зміст довідки; шукати тему довідки по виділених чи набраних ключових словах; відображати покажчик довідки; перелічувати уроки по вивченню Word; відображати різні поради і рекомендації; відображати інформацію про доступну технічну підтримку Microsoft Word; відображати інформацію про програму і номер версії.

1. Короткий опис основних операцій роботи з текстом .

1. Для створення текстового файлу, документа чи документів Word, потрібно виконати одне з наступних дій:

Можливий варіант виконання операції

1

Вийти у верхнє меню редактора , натиснути і відпустити клавішу , вибрати пункт меню <Файл>,натиснути клавішу , вибрати пункт меню <Створити>, натиснути клавішу

2

Натиснути на комбінацію клавіш +, вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .

3

Натиснути на кнопку <Створити>,у верхньому меню, вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .

2. Для відкриття нового текстового файлу, документа, шаблона чи документів просто документів Word, потрібно виконати одне з наступних дій:

Можливий варіант виконання операції

1

Вийти у вірніше меню редактора , натиснути і відпустити клавішу , вибрати пункт меню <Файл>,натиснути клавішу , вибрати пункт меню <Відкрити>, натиснути клавішу

вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .

2

Натиснути на комбінацію клавіш +, вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .

3

Натиснути на кнопку <Відкрити>,у верхньому меню, вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .

3. Для збереження текстового файлу, документа, шаблона документів чи документів Word, потрібно виконати одну з наступних дій:

Можливий варіант виконання операції

1

Вийти у верхнє меню редактора , натиснути і відпустити клавішу , вибрати пункт меню <Файл>,натиснути клавішу , вибрати пункт меню <Зберегти>, натиснути клавішу, вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .

2

Натиснути на комбінацію клавіш +, вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .

3

Натиснути на кнопку <Зберегти>,у верхньому меню, вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .

4. Для висновку на принтер текстового файлу, документа, шаблона чи документів документів Word, потрібно виконати одну з наступних дій:

Можливий варіант виконання операції

1

Вийти у верхнє меню редактора , натиснути і відпустити клавішу , вибрати пункт меню <Файл>,натиснути клавішу , вибрати пункт меню <Печатка>, натиснути клавішу вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .

2

Натиснути на комбінацію клавіш +

, вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .

3

Натиснути на кнопку <Печатка>,у верхньому меню, вибрати потрібний файл і натиснути кнопку .

5. Для перевірки орфографії текстового файлу, документа, шаблона документів чи документів Word, потрібно виконати одну з наступних дій:

Можливий варіант виконання операції

1

Вийти у верхнє меню редактора , натиснути і відпустити клавішу , вибрати пункт меню <Сервіс>,натиснути клавішу , вибрати пункт меню <Орфографія>, натиснути клавішу,

.

2

Натиснути на клавішу .

3

Натиснути на кнопку <Орфографія>,у верхньому меню.

6. Відзначу так само ще дві дуже зручні кнопки на верхній панелі меню - <Скасувати>, <Повернути>.

Кнопка <Скасувати> призначена для скасування тільки що виконаної дії.

Кнопка <Повернути> призначена для видалення змін внесених кнопкою <Скасувати> , а так само для проведення однакових змін у декількох місцях великого документа .

2. Короткий опис роботи з фрагментами тексту .

1. Для виділення фрагмента в текстовому файлі, чи документі шаблоні документів Word, потрібно виконати наступні дії:

Можливий варіант виконання операції

1

Натиснути клавішу ,утримуючи її , за допомогою клавіш керування курсором , виділити потрібний фрагмент у тексті .

2

Встановити курсор маніпулятора миша на початок фрагмента в тексті , який треба виділити , потім натиснути на ліву клавішу маніпулятора і відзначити потрібний фрагмент у тексті , після чого відпустити ліву клавішу


 
Загрузка...