REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Файлові шлюзи і шлюзи друку

доступу за допомогою Gateway Service, виконаєте такі дії:

 • Запустіть програму GSNW з панелі управління.

 • Клацніть на кнопці Gateway у діалоговому вікні Gateway Service for NetWare.

 • Виділіть ресурс, до якого ви хочете встановити допуски, у списку, що фігурує у вікні Configure Gateway, а потім клацніть на кнопці Permissions. Якщо кнопка Permissions недоступна, то, як видно, шлюз не активний. Якщо відключена опція Enable Gateway, то шлюз варто активувати відповідно до раніше наведених у цій главі інструкціям. У діалоговому вікні Access Through Share Permissions можна надавати допуски новим користувачам і групам, змінювати допуски вже користувачів, що фігурують у списку, нарешті, видаляти групи й окремих користувачів із цього списку.

 • За допомогою кнопки Add у вікні Access Through Share Permissions можна додати користувача і список користувачів, допущених до ресурсу. У діалоговому вікні Add Users And Groups, у поле List Names From з'являться групи, що існують на комп'ютері або в домені. У межах цього вікна можна виділяти імена окремих користувачів, знаходити їх у складі груп, або ж відшукувати домен, до якого відносяться ті або інші групи або користувачі. Для комп'ютера або домену, за ім'ям якого іде зірочка (*), засвічуються локальні групи. У поле List Names From можна виділити який-небудь інший домен, причому список доменів у цьому вікні приводиться тільки в тому випадку, якщо ваш комп'ютер є членом домену в межах мережі Windows NT. У списку наведені так само домени, із якими у вашого домену встановлені довірчі відношення.

 • За допомогою кнопки Show Users можна одержати список імен користувачів виділеного комп'ютера або домену.

 • Щоб переглянути склад групи, виділіть групу і клацніть на кнопці Members. З'явиться діалогове вікно Local Group Membership, у якому перераховані члени груп. Для доменів, керованих Windows NT Server, у списку також фігурують глобальні групи, що входять до складу локальних. Для перегляду списку користувачів, що входять у глобальну групу, у вікні Local Group Membership виділіть ім'я групи і клацніть на кнопці Members. За допомогою кнопки Add того ж вікна можна додати групу в список діалогового вікна Add Users And Groups.

 • Щоб успішно додати в список групу або користувача, варто знати, до якого домену відноситься бюджет цієї групи або окремого користувача. Для пошуку домену, до котрого ці бюджети належать, серед доменів Windows NT Server варто клацнути на кнопці Search. Коли з'явиться діалогове вікно Find Account, у поле Find User Or Group потрібно набрати ім'я групи або користувача, а також зазначити домени, серед яких варто шукати; потім клацнути на кнопці Search. Щоб включити знайдені бюджети у вікно Add Users And Groups, їх варто виділити в поле Search Results і клацнути на кнопці Add. Можна також набрати їхні імена в поле Add Names.

 • Щоб додати в список групи або окремих користувачів, виберіть їхні імена в поле Names і клацніть на кнопці Add або двічі клацніть на імені відповідної групи або користувача. Можна також набрати їхні імена в поле Add Names, розділяючи їх крапкою з комою. Якщо бюджет групи або користувача знаходиться не на одному із тих комп'ютерів і не й одному із тих доменів, що перераховані в поле List Names From, то доведеться зазначити явно, де вони знаходяться. Для цього варто набрати ім'я комп'ютера або домену, за яким іде ім'я групи або користувача, відділяючи імена друг від друга оберненою косою рисою, наприклад, salesanniep. Набирати ім'я можна не чекаючи, поки система Windows NT засвітить існуючі групи в поле Names.

 • Якщо користувачі або групи добавляються в список допуску, то варто виділити вид допуску з поля Type Of Access; він буде застосований до груп і користувачів, перерахованим у поле Add Names.

 • Клацніть на кнопці ОК.

 • Клацніть на кнопці ОК у вікні Configure Gateway.

 • Клацніть на кнопці ОК у вікні Gateway Service for NetWare.

  Активування шлюзу друку

  Робота шлюзу друку багато в чому схожа на роботу тільки що описаного файлового шлюзу: як тільки на комп'ютері під управлінням Windows NT Server буде встановлена і запущена програма Gateway Service, принтери зі складу мережі NetWare стануть, доступні в мережі Windows NT точно так само, як і будь-які інші принтери спільного доступу. щопосилаються на шлюз друку завдання перенаправляются у відповідну чергу друку NetWare. Конфігурація шлюзу друку NetWare визначається за допомогою диспечера друку (Print Manager).

  Щоб мати можливість сконфігурувати робочі параметри шлюзу друку, його потрібно спочатку організувати. Всі звертання до принтерів мережі NetWare проводяться через користувацький бюджет, що був створений при організації шлюзу.

  Щоб сконфігурувати шлюз друку NetWare, виконайте такі дії:

 • На комп'ютері під управлінням Windows NT Server скористайтеся програмою-диспечером друку для під'єднання цього комп'ютера до черги друку мережі NetWare. Знаходячись у диспечері друку, клацніть на піктограмі принтера або вікні черги друку.

 • Виберіть пункт Properties у меню Printer або ж клацніть на кнопці Properties панелі інструментів.

 • Включіть опцію Share This Printer On The Network у вікні діалогу Printer Properties. Диспечер друку створить для принтера ім'я для спільного доступу, що підкоряється угодам MS-DOS про імена, що буде висвітлене в поле Share Name. Завдяки цьому до принтера зможуть підключатися комп'ютери, керовані MS DOS. При редагуванні цього імені, якщо в мережі Windows NT є клієнти під управлінням MS DOS, стежте за дотриманням вимог MS DOS до імен.

 • У поле Location наберіть опис місцезнаходження принтера, щоб користувачі мережі знали, де будуть друкуватися їхні документи.

 • Клацніть на кнопці ОК.

  Як тільки до черги друку встановлений режим спільного доступу, клієнти мережі вправі до неї звертатися. Клієнтам мережі Microsoft черги друку, що входять до складу мережі NetWare, доступні тією ж мірою, в якій і принтери мережі під управлінням власне Windows NT.

  Підключення до черги друку NetWare

  Якщо на вашому комп'ютері, керованому системою Windows NT, установлені програми Gateway Service for NetWare або Client Service for NetWare, то за допомогою диспечера друку або командного рядка ви в змозі встановлювати зв'язок із чергами друку, що входять до складу мережі NetWare. Підключитися до черг друку NetWare за допомогою диспечера друку можна в такий спосіб:

 • Виберіть команду Connect То Printer із меню Printer або ж клацніть на кнопці Connect Printer панелі інструментів.

 • Виберіть якийсь із принтерів у поле Shared Printers діалогового вікна Connect То Printer або наберіть ім'я комп'ютера і черги принтера в поле Printer. Для мереж NetWare у поле Shared Printers відображаються сервери і черги принтерів. Якщо в переліку об'єктів, що надають послуги друку, мережа NetWork значиться на першому місці (що


 •  
  Загрузка...