REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Файлові шлюзи і шлюзи друку

відбувається по змовчанню), то список серверів, що входять до складу цієї мережі, засвічується в полі Shared Printers автоматично. Щоб показати або сховати черги друку, що відносять до якогось із серверів, варто двічі клацнути на його імені. При виділенні черги в поле Shared Printers диспечер друку заповнює поле Printer. При безпосередньому наборі імені черги друку в поле Shared Printers варто поставити перед ім'ям комп'ютера дві обернені косі риси (\) і відокремити ім'я комп'ютера від імені черги друку одною косою рисою ().Наприклад, можна набрати \win_nthp4si. Не можна використовувати синтаксис NetWare, оскільки для черг друку в цій системі зовсім не передбачений який би то не був синтаксис.

 • Клацніть на кнопці ОК.

 • Якщо черги друку з мережі NetWare недоступний драйвер принтера, що повинен знаходитися на тій ж машині, то диспечер друку видає запит на установку відповідного драйвера. Для продовження клацніть на кнопці ОК.

 • У поле Driver діалогового вікна Select Driver виберіть потрібний драйвер принтера.

 • Наберіть шлях і каталог, у якому розміщуються драйвери принтерів Windows NT, у діалоговому вікні Windows NT Setup, а потім клацніть на кнопці Continue.

  Система Windows NT установить драйвер і відкриє вікно принтера для відповідної залученої черги друку.

  Після завантаження підхожого драйвера варто правильно встановити опції принтера. Після цього можна друкувати через чергу з мережі NetWare точно так само, як і на принтері зі складу мережі Windows NT.

  Настроювання параметрів друку

  Для користувачів, що зареєструвалися в системі Windows NT, параметри друку вже настроєні; такі ж параметри можна встановити й у чергах друку мережі NetWare. По змовчуванню заборонений прогін сторінки, включений друк шапки (порожньої сторінки) між двома різноманітними документами, включене сповіщення користувача про закінчення друку його документа. Зрадивши конфігурації утиліт стикування мереж, можна змінити згадані опції.

  Настроювання утиліт стикування мереж впливає на всі черги друку мережі NetWare, що використовуються з вашого комп'ютера, керованого Windows NT. Відповідні опції еквівалентні параметрам, що можна встановлювати за допомогою утиліти CAPTURL на листку системи NetWare.

  Щоб настроїти параметри друку, виконайте наступні дії:

 • Запустіть програму GSNW або CSNW у панелі управління.

 • У полі Print Options діалогового вікна Client Service for NetWare або Gateway Service for NetWare задайте опції принтера. Для того щоб заборонити принтеру прогін сторінки після друку документа, відключіть опцію Add Form Feed. Для того щоб скасувати відправлення сповіщення про закінчення друку документа, відключіть опцію Notify When Printed. Для того, щоб скасувати друк порожньої сторінки перед документом, відключите опцію Print Banner.

 • Коли ви приведете параметри друку у відповідність із вашими потребами, клацніть на кнопці ОК.

  Організація шлюзу

  Перед тим як на комп'ютері під управлінням Windows NT Server буде активований шлюз, варто подбати про наступне:

  • У мережі NetWare у вас повинен бути бюджет із усіма необхідними для доступу до потрібних вам ресурсів правами.

  • У системі NetWare Server повинна існувати група по імені NTGATEWAY із усіма необхідними правами доступу до необхідних ресурсів.

  • Бюджет користувача NetWare повинен бути членом групи NTGATEWAY. Після того як включене з'єднання через шлюз, воно не від'єднає доти, поки комп'ютер не відключить, або поки адміністратор системи Windows NT не заблокує ресурс спільного доступу або не деактивує шлюз. Вихід із системи Windows NT Server на відповідному комп'ютері сам по собі не від'єднує шлюз. Шляхом управління складом групи NTGATEWAY адміністратор мережі NetWare у змозі визначати, які з комп'ютерів під управлінням Windows NT Server можуть служити шлюзами в систему NetWare Server, а також, який доступ і до яких файлів буде даватися користувачам. Адміністратор мережі NetWare управі вирішувати одноосібно, чи може шлюз надавати доступ до файлів і черг друку в системі NetWare Server. Доступ до ресурсів мережі NetWare управляється адміністратором мережі або через шлюз, або безпосередньо засобами, що входять до складу мережі NetWare.

  • На комп'ютер під управлінням Windows NT Server, що функціонує в якості шлюзу, адміністратор вправі накласти колективні заборони, щоб обмежити окремим користувачам або групам мережі доступ до що розділяються ресурсам і файлам, що знаходяться на цьому комп'ютері.

  • Маніпулюючи групою NTGATEWAY, адміністратор може надати піклувальні права на каталоги і файли, до яких користувачам і групам дозволений доступ через шлюз. Контроль за доступом через шлюз неможливий.

  Щоб зробити сервер NetWare доступним бюджету комп'ютера-шлюзу, виконайте наступні дії:

 • Створіть бюджет групи NTGATEWAY на файловому сервері NetWare за допомогою утиліти SYSCON із складу NetWare.

 • За допомогою тієї ж утиліти SYSCON створіть бюджет користувача NetWare з ім'ям і паролем, що будуть використовуватися для входу в мережу з комп'ютера під Windows NT Server.

 • Включите бюджет комп'ютера-шлюзу в групу NTGATEWAY.

 • Надайте групі NTGATEWAY піклувальні права.

  Для організації Файлового шлюзу на комп'ютері під управлінням Windows NT Server зазначте том або каталог NetWare. Тому, каталоги і черги принтерів подані в Windows NT їхніми іменами у форматі універсальної угоди про найменування (Universal Naming Convention - UNC). Втім, підтримується також і синтаксис NetWare.

  LJNC-імена починаються з двох обернених косих рис (\), за яких іде ім'я віддаленого (у даному випадку приналежного до NetWare) серверу, а потім імена томів або каталогів, розділені одиночними оберненими косими рисами.

  Наприклад, якщо до складу Файлового серверу з ім'ям NW4 входить том THOR, на якому є каталог WINAPPSWORD, то UNC-ім'я цього каталога буде виглядати як \NW4THORWINAPPSWORD.

  Для організації шлюзу виконаєте наступні дії:

 • Запустіть програму GSNW із панелі управління на тому комп'ютері під управлінням Windows NT Server, якому має стати шлюзом.

 • Клацніть на кнопці Gateway у діалоговому вікні Gateway Service for NetWare. З'явиться діалогове вікно Configure Gateway.

 • Включіть у вікні Configure Gateway опцію Enable Gateway.

 • Наберіть ім'я бюджету шлюзу, що відноситься до файлового серверу NetWare, у поле Gateway Account. Пароль цього бюджету варто набрати як у поле Password, так (для підтвердження) і в поле Confirm Password.

  Перелік використаної літератури

 • Штольц К. Секреты сетей под Windows.-К.: Диалектика, 1996.-480 с.

 • Валда Хиллей. Секреты Windows NT Server 4.0 95.-К.: Диалектика, 1997.- 525 с.


 •  
  Загрузка...