REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
src="i/21/c49634b09.gif">ихід Деактивація

ВИСНОВОК

Вирішуючи деяку задачу з використанням електронної таблиці або документу текстового процесора, ви одночасно визначаєте дані та задаєте необхідні функції і формули.Для нескладних задач з невеликими об'ємами даних такий шлях досить раціональний .Але з мірою накоичування інформації стає все трудніше працювати з великим числом електронних таблиць, або текстових файлів.В якийсь момент з доданням всього однієї трансзикції (будь то надходження наказу чи нове вкладання засобів в вашому "інвестиційному "портфелі")стає вже неможливо відстежувати усі файли.Крім того подібне додання може призвести до перевищення доступних об'ємів пам'яті вашої системи або пам'яті, що виділена для зберігання даних в вашій програмі.В зв'язку з тим, що більшість програм, що працюють з електронними таблицями, повинні завантажувати в оперативну пам'ять увесь файл електронної таблиці, саме недостатність виділяємих ресурсів, можливо і буде основною причиною, яка змусить вас звернутися до СУБД.

Зміна однієї формули чи способа форматування деяких даних може вимагати маси однакових виправлень у різних місцях. Якщо ви хочете виконати нові вирахування з істотними даними , то треба буде скопіювати та модифікувати

вихідний документ(або таблицю) або створити складну систему зв'язків з фа-

йлами, які містять ці дані.Але якщо ви зробили копію,то як забезпечити си-

нхронізацію даних в двох екземплярах?

Причини переходу до використання СУБД

Причина 1.У вас дуже багато окремих файлів, або деякі з них мають занадто

багато інформації, що заважає роботі з даними. До того ж працювати з такими об'ємами даних не дозволяють обмеження по пам'яті програми або системи.

Причина 2. Ви використовуєте дані різними способами: для інформації по конкретним домовленостям (наприклад рахунки-фактури), для залікового аналізу (наприклад,щоквартальні звіти про обсяги продаж) або для прогнозування окремих ситуацій.Тому ви мусите розглядати дані з різних сторін, що суттево заважає створенню єдиної структури представлення даних,що задовольняє всі ваші потреби.

Причина 3.Є необхідність в використанні одних і тих же даних кількома спе-

ціалістами.Скажімо, введеням, оновленням та аналізом інформації займаються різні люди. Якщо в електронну таблицю або документ вносити зміни одночасно може тільки одна людина, то з таблицею в базі даних можуть працювати одразу декілька користувачів. При цьому гарантується, що вони завжди мають справу з останніми версіями даних.

Причина 4. Ви повинні забезпечити захист даних від несанкціонованого до-

ступу, підтримувати їх цілісність та контролювати введені значення,так як до

даних мають доступ багато користувачів,а ця інформація використовується в роботі вашої фірми та взаємозв'язані.

Лістинг програми 1

Define window AutoTrade from 0,0 to 24,79

activate window AutoTrade

set talk off

clear

use c:foxpro1.dbf

define menu AutoTrade

define pad baza of AutoTrade prompt 'База автомобилей' at 1,5

define pad prodaza of AutoTrade prompt 'Продажа' at 1,25

define pad kakie of AutoTrade prompt 'Инфо' at 1,36

define pad exit of AutoTrade prompt 'Выход' at 1,43

On pad baza of AutoTrade activate popup vau

On pad prodaza of AutoTrade activate popup vau1

On pad kakie of AutoTrade activate popup vau2

on selection pad exit of AutoTrade cancel

Define popup vau

Define bar 1 of vau prompt 'Каталог'

Define bar 2 of vau prompt 'Добавить'

On selection bar 1 of vau do p3

On selection bar 2 of vau append

define popup vau1

Define bar 1 of vau1 prompt 'Цена'

define bar 2 of vau1 prompt 'Год выпуска'

define bar 3 of vau1 prompt 'Цвет'

define bar 4 of vau1 prompt 'Продать'

on selection bar 1 of vau1 browse all fields nomer,price

on selection bar 2 of vau1 browse all fields nomer,year

on selection bar 3 of vau1 browse all fields nomer,color

on selection bar 4 of vau1 do p1

Define popup vau2

Define bar 1 of vau2 prompt 'Поиск по марке авто'

Define bar 2 of vau2 prompt 'Вся информация'

on selection bar 1 of vau2 do p2

on selection bar 2 of vau2 do p4

activate menu AutoTrade

deactivate menu

deactivate window AutoTrade

procedure p1

a=' '

b= 0000

@ 10,10 say 'Введите название автомобиля для продажи' get a

@ 11,10 say 'Введите номер автомобиля' get b

read

Лістинг програми 2

scan for name = a .and. nomer=b

?

? name,' Продана'

endscan

delete all for name=a .and. nomer =b

pack

clear

return

procedure p3

define window catalog from 9,10 to 24,70

activate window catalog

display all nomer,name,model

wait

deactivate window catalog

clear

return

Procedure p4

define window vsedanni from 6,1 to 24,70

activate window vsedanni

display all

wait

deactivate window vsedanni

clear

return

Procedure p2

m=' '

@ 10,10 Say 'Введите название автомобиля для поиска ' get m

read

Scan for name = m

endscan

?

display all for name = m

wait

clear

return

Приклади екранних форм

бази даних

Мал.1

бази даних

Мал.2

бази даних

Мал.3

Список використаної літератури

1.Вейскас.Д, В26 Эффективная работа с Мicrosoft Access 97 – Спб: ЗАО "Издательство Питер",1999. – 976 с.:ил.

2.Кауфельд.Дж, К45 FoxPro для "чайников". – К.: "Диалекика", 1995.- 264 с., ил.

3.Microsoft Excel для Windows 95.Шаг за шагом: Практ. ПособПер. с англ.-

М:Издательство ЭКОМ,1997.- 432с.:ил.

4.Селиджтаун.М, В26 "FoxPro 2.5 Практическое пособие" - М: изд. "Москва-Пресс",1994.-296 с.:ил.; 3-е Издание.

11


 
Загрузка...