REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників для фахівців з документознавства

89

Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників для фахівців з документознавства

Спеціальність 7.020.105 "Документознавство та інформаційна діяльність"

Кафедра Соціально-гуманітарних наук та документознавства

ДИПЛОМНА РОБОТА

ТЕМА: "Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників
для фахівців з документознавства"

Пояснювальна записка

Дипломник: Колесник Ігор Віталійович

Керівник: Дробот Ірина Володимирівна,

ст. викладач

Консультанти: Коник Аркадій Григорович,

гол. програміст РУВР

До захисту на ДЕК допустити

Завідувач кафедри

соціально-гуманітарних наук

та документознавства Т.В.Нікітіна

ЗМІСТ

Скорочення 4

Вступ 5

РоЗДІЛ 1. ОГЛЯД ТА характеристика сучасних мультимедійних та електронних продуктів,
які використовуються в освіті 8

1. Сучасні мультимедійні та електронні навчальні технології 8

2. Гібридні бібліотеки 8

3. Електронні бібліотеки 15

4. Інформаційно-пошукові системи Internet 26

5. Електронні посібники, як сучасна технологія в освіті 33

ІІ. Загальні вимоги та інструментальні засоби створення ЕЛЕКТРОННого ПОСІБНИКа 44

1. Загальні вимоги до розробки електронного посібника 44

2. Технології створення електронних посібників 50

3. Огляд інструментальних засобів створення електронного посібника 55

4. Аналіз інструментальних засобів створення електронного посібника 62

5. Рекомендації по вибору та використанню інструментальних засобів створення електронного посібника 71

ІІІ. Інформаційне-документаціне забезпечення електронного посібника ФАХІВЦЯ з документознавства 73

1. Вивчення та аналіз аналогічних розробок 73

2. Опис електронного посібника для фахівців з документознавства 75

3. Характеристики електронного посібника 80

4. Переваги та недоліки електронного посібника 81

5. Розрахунок економічної ефективності електронного посібника 83

Література 87

Скорочення

HTML – HyperText Markup Language, мова розмітки гіпертекста

RTF – Rich Text Format, універсальній текстовий формат

WWW – World Wide Web, всесвітня павутина, всесвітня інформаційна мережа

XML – Extensible Marup Language

БД – база даних

ДН – дистанційне навчання

ДПА – довідково-пошуковий апарат

ЕБ – електронна бібліотека

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина

ЕП – електронний посібник

ЕПД – електронний посібник для фахівців з документознавства

ІПС – інформаційно-пошукова система

КІ – користувальницький інтерфейс

НДРС – наукова-дослідницька робота зі студентами

ПЗ – програмне забезпечення

РЕБ – російська електронна бібліотека

РФ – російська федерація

СУБД – система управління базами даних

ЧІУ – Черкаський інститут управління

ДО. – Дистанційна освіта

Вступ

В даний час бурхливого розвитку комп'ютерних технологій усе більш актуальною задачею є розробка і використання в навчальному процесі електронних навчальних систем, що розробляються з застосуванням гіпертекстових і мультимедійних технологій. Такі системи називаються інтерактивними навчальними Web-матеріалами та можуть використовуватися не тільки для денної, заочної та самостійної форм навчання, але і знайти широке застосування в дистанційній формі навчання.

Мета виконання дипломної роботи полягає у проведенні досліджень та створенні інформаційно-документаційної бази даних для розробки електронного посібника для фахівців з документознавсва та інформаційної діяльності (ЕПД).

Базою проведення досліджень та практичної розробки електронного посібника для фахівців з документознавства та інформаційної діяльності є Черкаський інститут управління.

Актуальність проведення досліджень створенню інформаційно-документаційної бази ЕПД обумовлена необхідністю створення сучасних мультимедійних електронних посібників з метою удосконалення навчального процесу для різних форм навчання та більш ефективного використання бібліотечного фонду і Інтернету в навчальних закладів, зокрема, в ЧІУ та його структурних підрозділах.

Завдання дипломної роботи – створення ЕПД як універсальної методичної розробки для студентів спеціальності 7.020105 "Документознавсво та інформаційна діяльність", яка може використовуватися при вивченні широкого кола питань документаційного забезпечення і документообігу в фахових навчальних курсах з документознавства та комп'ютерного забезпечення діловодства та інших дисциплін.

Об'єктом дослідження є навчально-методичний комплекс спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність".

Під час дипломного дослідження був здійсненний аналіз існуючих електронних та мультимедійних розробок, які використовуються у освітній діяльності та можливості застосування сучасних інформаційних технологій при створенні інформаційно-документаційної бази для спеціалізованого електронного посібника.

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій все більш актуальним стає використання мультимедійних та Інтернет-технологій, які усе більше проникають в різні сфери нашого життя. Більшість користувачів персональних комп'ютерів починають освоєння мультимедіа з ігри, але цією областю не вичерпуються багаточисленні можливості його використання.

    Серед основних областей застосування засобів мультимедіа виділяють: ділову сферу; сферу розваги й освіти. В даний час значна частина освітніх, розважальних, інформаційно-довідкових програм на споживчому ринку відноситься до категорії мультимедіа.

В дусі мультимедіа створюється і малотиражна продукція рекламно-інформаційного характеру – каталоги, електронні посібники, довідники, презентації. Приклади використання мультимедіа можна найти в мультимедіа-енциклопедіях "Eyewitness History of the World", "Cinemania" "Encarta", "Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия" і багатьох інших.

Енциклопедії, альманахи, збори довідників, діалогові ігри, освітні програми і кінофільми із супровідним сценарієм, біографіями акторів, примітками режисера й оглядами роблять мультимедіа однієї з найбільш цікавих і творчих областей комп'ютерного світу.

Однак, використання мультимедіа, і персональних комп'ютерів узагалі, не обмежується сферою ділового застосування. Комп'ютер усе ширше вторгається й у сферу розваги і персональної освіти. Створюються мультимедіа-продукти, розраховані на саме широке коло споживачів.

Споживчою сферою застосування мультимедіа є інтерактивні CD-ROM, інтерактивні ігри та онлайнові послуги.

Розвиток глобальної комп'ютерної мережі показав перспективність і необхідність віддаленого навчання студентів за допомогою інтерактивних електронних посібників, встановлюваних на серверах, підключених до локальної комп'ютерної мережі чи мережі Інтернет. Більш ширше розповсюдження таких інформаційних технологій в освіті дозволяє не тільки підвищити інтенсивність і ефективність


 
Загрузка...