REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників для фахівців з документознавства

За допомогою діалогових вікон можна ввести всі ознаки, які відповідають даному стилю. З отриманих даних програма складає відповідну команду, яка потім вводить у редактор подібно записній книжці. Програмний код стилю повинен бути записаний у рядок без прогалин, що дуже ускладнює наступну обробку. Для JavaSripts і VBScript існують асистенти, за допомогою яких натисненням на мишу можна створювати прості сценарії.

5. Рекомендації по вибору та використанню інструментальних засобів створення електронного посібника

Якщо розробник ЕП не володіє технологією програмування, насамперед не знає мову HTML для такого користувача є в наявності широкий вибір інструментальних засобів (наприклад HTML Assistantрів, WebEditPro 3.1, Coffecup HTML-Editor ++98 5.1, Site Builder, PageMill, Macromedia DreamWeaver, HTMLed Pro, HTML HyperEdit, Allaire Homesite, FrontPage 98 їх переваги та недоліки приведені вище) які дозволяють за допомогою Мастерів створювати HTML сторінки та посібники, не володіючи технологією програмування.

Однак потрібно відмітити що найбільш компактним і професійним створенням ЕП та Web-сторінки є безпосередньо програмування на мові HTML.

Можна створювати ЕП та web-сторінки без знання мови HTML, тому що тексти HTML можуть створюватися різними спеціальними редакторами і конвертерами. Однак, я адресую цю частину роботи тим, хто пише безпосередньо на HTML. Писати безпосередньо на HTML неважко. Можливо, це навіть легше, ніж вивчати HTML редактор чи конвертер, що часто обмежені у своїх можливостях, містять помилки чи роблять поганий HTML код, що не працює на різних платформах.

Мова HTML існує в декількох варіантах і продовжує розвиватися, але конструкції HTML імовірніше всього будуть використовуватися і надалі. Вивчаючи HTML і пізнаючи його глибше, створюючи документ на початку вивчення HTML і розширюючи його наскільки це можливо, Ви зможете створювати документи, що можуть бути переглянуті багатьма броузерами Web, як зараз, так і в майбутньому. Це не виключає можливості використання інших методів, наприклад, метод розширених можливостей, наданий Netscape Navigator, Internet Explorer чи деякими іншими програмами. Якщо це дійсно служить Вашим цілям і Ви хочете сформувати власну думку про названі програми, користуйтесь їм. Але робота з HTML – це спосіб засвоїти особливості створення документів у стандартизованій мові, використовуючи розширення, тільки коли це дійсно необхідно.

HTML був ратифікований World Wide Web Consortium. Він підтримується декількома широко розповсюдженими броузерами, і, можливо, стане основою майже всього що має відношення до Web програмного забезпечення.

ІІІ. Інформаційне-документаціне забезпечення електронного посібника ФАХІВЦЯ з документознавства

1. Вивчення та аналіз аналогічних розробок

Розробці електронного посібника для фахівців з документознавства передувала значна робота з вивчення аналогів як у ЧІУ, так і за матеріалами спеціалізованих періодичних видань і в мережі Internet.

За результатами пошуку інформації в Інтернеті й в інших навчальних закладах аналогів розробки методики створення електронного підручника для фахівців з документознавства, а також спеціалізованого ЕПД, який би охоплював разом з тим кілька напрямків з питань діловодства й інформаційних технологій, не знайдено.

По результатах вивчення аналогів в ЧІУ створена інформаційна база розроблених у ЧІУ гіпертекстових посібників і систем.

За минулі роки в Черкаському інституті управління в рамках науково-дослідної роботи зі студентами (НДРС), а також під час дипломного проектування було виконано 10 розробок, які використовують гіпертекстові технології. Однак, це або презентації інституту чи спеціальностей, або електронні посібники, що охоплюють, як правило, питання лише одного навчального курсу, зокрема, "Інформатика і комп'ютерна техніка" та "Периферійні пристрої".

В Черкаському інституті управління в рамках НДРС чи при дипломному проектуванні були виконані такі розробки:

1) Презентація Черкаської академії менеджменту, студенти Голубець А. (гр. ІТ51), Соломатін И. (гр. МЕ71), Міняйло А. (гр. КМД81) – керівник Пантелєєва Н.Н. – 1 місце на конференції НДРС 2000 р., використовується як презентаційний матеріал.

2) Інформаційний довідник накопичувачів даних, студент Міняйло А. (гр. КМД81), керівник Пантелєєва Н.Н. – 2 місце на конференції НДРС 2000 р., використовується в курсі "Периферійні пристрої", вимагає відновлення.

3) Енциклопедія периферійних пристроїв засобами гіпертекстових технологій, студенти Корнієнко С. (гр. ІТ61), Чемерис Р. (гр. ІТ61), НДРС 2000 р., ), керівник Пантелєєва Н.Н. – НДРС 2001 р., використовується в курсі "Периферійні пристрої".

4) Інформаційний каталог підприємств хімічного і нафтохімічного комплексу України, диплом студента Корнієнко С. (гр. ІТ61), 2001 р. – у навчальному процесі не використовується.

5) Гіпертекстовий підручник за курсом "Інформатика і комп'ютерна техніка", викл. Гадецкая З.М. – розробка не довершена і продовжується в даний час у рамках поточної НДРС. Підручник призначений для вивчення курсів ІКТ і ОІВТ студентами практично всіх спеціальностей.

6) Рекламний ролик спеціальності "Економіческая кібернетика", студент Міняйло А. (гр. ІТ71), керівник Гадецкая З.М., НДРС 2001 р. – використовується як презентаційний матеріал спеціальності.

7) Web-сайт Черкаського інституту управління, студент Дорош В.П. (гр. ІТ61)., Маломуж В.В. (гр. ІТ71) і ін., керівник Пантелєєва Н.Н. – 1 місце на конференції НДРС 2001 р., представляє ЧІУ в Інтернеті.

8) Інтерактивний звіт лабораторної роботи з курсу СУБД, студент Масенко А. (КМЕ91), керівник Пантелєєва Н.Н. – використовується в курсі СУБД.

9) Електронний підручник по багатопроцесорним обчислювальним системах, студент Масенко А. (КМЕ91), керівник Дробот .В. – використовується при вивченні курсу ТЗПЗП.

10) Розробка Web-сайта спеціальності "Економіческая кібернетика", студент Терещенков А. (гр. ІТ01), керівник Одокіенко С.Н. – 2 місце на конференції НДРС 2001 р., використовується як сторінка Web-сайта ЧІУ.

Деякі з перерахованих електронних посібників (2, 3, 8, 9) використовуються зараз в навчальному процесі, однак по напрямку розглянутих у них питань вони охоплюють, як правило, питання тільки одного навчального курсу і призначені в основному для студентів спеціальності "Економічна кібернетика" та студентів з документознавства (2, 3).

2. Опис електронного посібника для фахівців з документознавства

Електронний посібник для фахівців з документознавства був розроблений на кафедрі "Документознавства та інформаційна діяльність" Черкаського інституту управління. Він був задуманий як універсальна методична розробка для студентів спеціальності 7.020105 "Документознавство й інформаційна діяльність" для вивчення широкого кола питань з документаційного забезпечення і документообігу а також питань з багатьох спеціалізованих комп'ютерних дисциплін, що викладаються у вищому навчальному закладі для студентів-діловодів.

Розробка ЕПД


 
Загрузка...