REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників для фахівців з документознавства

виконувалась згідно таким сформульованим вимогам до електронного посібника:

1. Модульність. Модульність побудови для полегшення вибору оптимального маршруту вивчення дисципліни, кожен модуль – це логічно завершений відрізок теми.

2. Відкритість. Навчальний посібник розробляється як відкрита система, що дозволяє доповнювати його новими розділами чи вносити необхідні зміни. Це дуже важливо, тому що правила оформлення управлінських документів, наприклад за останні три роки, коректувалися чотири рази.

3. Дружній інтерфейс. Використання дружнього інтерфейсу, що дозволяє зосереджуватися на досліджуваній проблемі, а не на правилах роботи з комп'ютером (чи навчальною середою).

Виконати вище перераховані вимоги дозволяє комплексне використання наступних мов:

 • Мова розробки версії HTML 4.0;

 • Мова програмування Java, JDK 1.2;

На навчальних етапах розробки ЕПД мовою HTML створюється структура документа та сценарій, що зв'язує статичний зміст сторінки і різних убудованих об'єктів з діями користувача. Використання мов програмування Java, JDK 1.2 дозволять на наступних етапах створення ЕПД доповнити його мультімедійними елементами.

Розроблений навчальний посібник призначений для використання в операційних системах Microsoft Windows 95 /98 /2000 /NT /XP як у локальному варіанті (запускається з машини користувача), так і в мережному при використанні ресурсів Web Server.

Застосування розробленого посібника повинно підвищити якість підготовки як студентів в області документознавства, так і практичних працівників – секретарів-референтів, діловодів секретарів та інших працівників, що працюють в апараті управління та займаються складанням та оформленням документів.

Вигляд головного інтерфейсу електронного посібника.

Рис.1

Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників для фахівців з документознавства

2.1. Інформаційне забезпечення ЕПД

Теоретичний матеріал посібника являє собою структурований взаємозалежний гіпертекст, розбитий на окремі глави і додаток зі зразками правильного оформлення різних управлінських документів:

 • Загальні норми і правила оформлення документів

 • Види документів, їх характеристика та зразки

 • Організація діловодства

 • Етика секретарської праці

 • Короткий словник термінів

 • Найбільш вживані словосполучення

 • Зразки документів

 • Архівознавство

 • Бібліографія

 • Мережні технології

 • Комп'ютерна графіка

 • Автоматизований документообіг корпоративних систем

 • Корисні Web-посилання

 • Організація архівної справи

 • Спеціальні системи документування

 • Організація інформаційної діяльності

  Технологія гіпертексту досить широко застосовується розроблювачами, тому що має досить вагомі аргументи для цього, а саме:

  • зручність при роботі з матеріалом за рахунок можливості застосування розвитої системи гіперпосилань;

  • можливість використання основних мультимедійних компонентів: звуку, відео, графіки;

  • можливість розміщення документів у мережі INTERNET;

  • наявність великого числа програмних засобів для перегляду HTMl-документів;

  • наявність достатню могутнього програмного забезпечення для створення таких документів;

  В основі гіпертексту лежить розширена модель енциклопедії – століттями відпрацьованого засобу інформаційної підтримки освіти.

  Перехід між главами здійснюється за допомогою головного меню, доступ до якого мається з будь-якого місця посібника (при завантаженні версії, організованої за допомогою фреймової структури). Якщо глава великого обсягу, у ній мається власне меню. Крім того, навігацію і перехід між окремими главами можна здійснити за допомогою перехресних гіпертекстових посилань.

  За весь цикл навчання студенти спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" вивчають 45 предметів, у ЕПД з всього в даний момент охоплює 10 предметів. Але ЕПД є відкритою системою що в подальшому дозволить доповнювати електронний посібник необхідним матеріалом.

  2.2. Документаційне забезпечення ЕПД

  Головною метою при створенні ЕПД було підбір матеріалу який містив документаційний аспект і комп'ютерний.

  Основну теоретичну частину ЕПД займають питання, які відносяться до документознавства (12 глав) і лише (3 глави) які відносяться до комп'ютерних дисциплін.

  В ЕПД розглядається більш як 210 питань, по різним тематикам, має також глосарій який містить 160 слів, містить зразки документів, які оформлені по всіх правилах документознавства, всього 58 документів.

  В таблиці наводиться предмети які розглядаються в ЕПД.

  Таблиця 1

  Назва предмету

  ЕПД

  1

  Організація архівної справи

  +

  2

  Організація інформаційної діяльності

  +

  3

  Автоматизований документообіг корпоративної

  системи

  +

  4

  Інформаційні ресурси і комунікації

  -

  5

  Глобальні комп'ютерні мережі

  +

  6

  Інформаційні системи управління та обліку

  -

  8

  Комп'ютерна графіка та видавнича система

  +

  9

  Обчислювальна техніка та програмування

  -

  1 0

  Інформаційні системи

  -

  11

  Системи управління базами даних

  -

  12

  Загальне документознавство

  +

  13

  Організація та технологія діловодства

  +

  14

  Документна лінгвістика

  -

  15

  Організація офісної діяльності

  -

  16

  Комп'ютерне забезпечення діловодства

  +

  17

  Архівознавство

  +

  18

  Організаційно технічні та периферійні засоби

  -

  19

  Комп'ютерні мережі

  +

  Позначки:

  + - розглядається в ЕПД

  - - не розглядається в ЕПД

  2.3.Використання онлайнових ресурсів Інтернет

  Не менш важливим в ЕПД є використання онлайнових посилань на ресурси Інтернет, посилання на корисні Web сайти, що дозволить ефективніше використовувати час Інтернету і пошуку необхідної інформації.

  Використання в ЕПД таких онлайнових посилань, наприклад, як http://www.rada.kiev.ua, http://www.liga.kiev.ua, http://www.eos.ru дозволить студентам отримувати найсучаснішу інформацію по інформаційно-документаційному та правовому забезпеченню


 •  
  Загрузка...