REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників для фахівців з документознавства

документознавства, яка оновлюється практично щодня на відмінну від періодичних видань та спеціалізованої літератури тим паче навчально-методичної літератури, що містить найчастіше застарілу інформацію.

ЕПД містить 38 онлайнових посилань на ресурси Інтернет, це посилання на бібліотеку документознавства, на різні пошукові системи, на портали які містять юридичну інформацію тощо.

3. Характеристики електронного посібника

Як інструментальний засіб доцільно використовувати електронний посібник, що задовольняє наступним вимогам:

 • простота використання електронного посібника;

 • широкий діапазон застосування (можливість використання для підготовки тестів з широкого спектру дисциплін);

 • вбудовані мультимедійні можливості;

 • компактність;

 • низькі системні вимоги (досить Windows 95/98/2000/XP/NT).

Для створення інтерактивних електронних посібників необхідні знання, крім знань за курсом, необхідно мати спеціальні навички в області застосування Інтернет-технологій, або допомогу відповідного фахівця. При використанні для розробки навчальних матеріалів кожного з великої кількості наявних інструментальних засобів створення і редагування HTML-документів, наприклад, таких як Netscape Composer чи Microsoft FrontPage, вимагаються базові знання про гіпертекст і визначені навички в області програмування.

Крім того, для додавання Web-документам інтерактивних властивостей, що дозволяють оперативно реагувати на інформацію, введену користувачем, автору будуть потрібні ще більш глибокі знання Інтернет-технологій, пов'язані з необхідністю написання програм-оброблювачів з використанням Java, JavaScript чи CGI-додатків.

Таким чином, створення навчальних матеріалів для дистанційного навчання в Web-мережі пред'являє дуже високі вимоги до кваліфікації викладача-розроблювача в області практичного використання сучасних інформаційних технологій.

У протилежному випадку необхідна спільна робота колективу фахівців різного профілю. Ці обставини істотно підвищують трудомісткість створення навчальних Web-посібників і, деякою мірою, стримують процес розвитку такої форми дистанційної освіти.

4. Переваги та недоліки електронного посібника

Кожна інструментальна розробка має свої недоліки та переваги. Розглянемо переваги розробленого електронного посібника для діловодів та його недоліки, які потребують усунення або удосконалення.

Основною перевагою ЕПД є його різнонаправлена функціональність, яка полягає в тому, що він може бути корисним не тільки для студентів як методичний навчальний посібник, а й для секретарів та фахівців служб документаційного забезпечення управління різних організацій при самостійному підвищенні кваліфікації.

До переваг ЕПД відносяться такі його риси:

 • зручність при роботі з матеріалом за рахунок можливості застосування розвитої системи гіперпосилань;

 • можливість розміщення ЕП в мережі Internet;

 • можливість великого числа програмних засобів для перегляду HTML документів;

 • наявність достатньо могутнього програмного забезпечення для створення таких документів;

 • наявність головного інтерфейсу;

 • тематика розбита по розділам;

 • ЕП розроблений на українській мові;

 • можливість поновлення ЕПД новими розділами та вносити в неї необхідні зміни;

 • можливість використання ЕПД в дистанційній освіті;

 • простота використання електронного посібника;

 • широкий діапазон застосування (можливість використання для підготовки тестів з широкого спектру дисциплін);

 • компактність;

 • низькі системні вимоги (досить Windows 95);

 • наявність голосарія;

 • наявність онлайнових посилань.

До недоліків ЕПД можна віднести:

 • відсутність використання деяких мультимедійних компонентів – звука, відео тощо;

 • відсутність використання тестів та перевірок знань студентів;

 • відсутність внутрішньої пошукової системи та справки.

Вказані недоліки характерні для першої редакції розробленого ЕПД, однак в подальшій розробці передбачається використання мультимедійних засобів та удосконалення ЕПД по визначеним недолікам.

5. Розрахунок економічної ефективності електронного посібника

Будь-якої розробки передує розрахунок втілення об'єкта розробки, зокрема для розробки ЕПД необхідно провести аналіз ефективності використання ЕПД в навчальному процесі.

Ефективність втілення ЕПД в навчальний процес може бути розглянута в таких напрямках:

 • економія Internet-ресурсів, тобто часу перебування в Internet;

 • використання бібліотечного фонду ІУБ і філіалів на отримання та використання періодичних видань та навчально-методичної літератури;

 • підготовку викладачами та публікації в редакційно-видавничому відділі ЧІУ конспектів лекцій та методичних посібників;

 • розсилка методично-навчальних матеріалів для студентів дистанційної форми навчання;

 • та ін.

Проведемо стислі економічні розрахунки та аналіз ефективності використання ЕПД для одного з перелічених напрямків, наприклад, використання Internet-ресурсів.

Тільки на кафедрі "Документознавство та інформаційна діяльність" в ЧІУ та в філіалах на даний час навчається 366 студентів. На пошук необхідної інформації в мережі Internet студенти витрачають в середньому 4 години на рік (згідно відповідної тематики учбово-навчального плану). Один час роботи в мережі Internet коштує приблизно 3,20 грн.

Виходячи з таких показників, елементарні розрахунки доводять, що рентабельність проекту складає:

P = T  C  N = 4  3,20  366 = 4684,8 грн.

де T – час перебування в Internet;

С – собівартість перебування в Internet;

N – кількість студентів/

Проведені розрахунки показують, що при реалізації даного проекту можливо заощадити приблизно 4685 грн. (і це тільки для студентів-діловодів).

Якщо мати на увазі, що ЕП може бути корисний не тільки для фахівців з документознавства, але для інших спеціальностей, які вивчають аналогічні питання з навчальних предметів, то використання ЕПД студентами інших спеціальностей дозволить заощадити додаткові кошти.

Висновки

Використання електронних посібників як сучасних інформаційних технологій в освіті дозволить внести суттєві зміни в процес навчання.

Аналіз питань використання сучасних засобів показує, що достатньо слабо розробляються і запроваджується ЕП в мережі Internet. В дипломній роботі запропонована розробка ЕПД, як універсальний засіб для дистанційного навчання, в ЧІУ, в мережі Internet.

ЕП відносяться до достатньо складних програмним продуктам і потребують для реалізації не тільки засобів комп'ютерної графіки, але й спеціалізованих інструментальних засобів розробки.

На основі проведеного порівнюючого аналізу авторських систем, в якості інструментальних засобів практичної реалізації дипломного проекту, розробку ЕПД виконували на мові HTML.

Крім того, в


 
Загрузка...