REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників для фахівців з документознавства

економічній частині дипломної роботи виконано розрахунок економічного ефекту за рік, який складає 4685 грн (це тільки для фахівців з документознавства).

Слід відмітити що ЕП може бути корисний не тільки для фахівців з документознавства, але для інших спеціальностей, які вивчають аналогічні предмети, що дозволяє додатково заощадити додаткові кошти.

Результати дипломної роботи в розділі загальні вимоги до розробки ЕП можуть використовуватися базою для розробки ЕП різного направлення.

Практична розробка – це ЕПД задуманий як універсальна методична розробка для студентів спеціальності 7.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" при вивченні широкого кола питань документаційного забезпечення і документообігу, який немає аналогів і може використовуватися в дистанційному навчанні.

ЕПД охоплює достатній аспект дисциплін (Загальні норми і правила оформлення документів, види документів, їх характеристика та зразки, організація діловодства, етика секретарської праці, короткий словник термінів, найбільш вживані словосполучення, зразки документів, архівознавство, бібліографія, мережні технології, комп'ютерна графіка, автоматизований документообіг корпоративних систем, організація архівної справи, спеціальні системи документування, організація інформаційної діяльності) і може бути корисним не тільки для студентів-діловодів, але й для студентів інших спеціальностів, для секретарів і спеціалістів служб документаційного забезпечення, управління різних організацій при самостійному підвищенні кваліфікації і з різною комп'ютерною підготовкою.

ЕПД розробляється як відкрита система, яка в подальшому дає змогу доповняти систему новими розділами, а також вносити в неї необхідні зміни.

Використання ЕПД в учбовому процесі дозволить підвищити ефективність використання бібліотечного фонду ЧІУ і структурних підрозділів, а також значно зменшити час використання Internet для пошуку інформації з широкого кола питань при вивченні достатньої кількості навчальних дисциплін, що відноситься до діловодства.

Створений ЕПД в подальшому стане основою інформаційної електронної бібліотеки інституту, яка буде використовуватись для різних форм навчання студентів.

Література

 • Антопольский А.Б, Вигурский К.В. Концепція електронних бібліотек // Електронні бібліотеки. № 2.2/99.

 • Архипов В.Ю. Інформаційно-пошукові системи Internet. // Секретарська справа. – 2001. – № 2. – С. 85-89.

 • Водески Р. Графика для Web. Бибилия дизайнера.: Пер. с анг. – К.:Діалектика. - 1997.

 • Ганенко А.П., Милованов Ю.В. Оформление текстовых и графических материалов: Учеб. пособие – М.- 2001. – 352 с.

 • Ершова Т.В., Хохлов Ю.Е. Информационное общество и будущее библиотеки // Российская государственная библиотека. – М.- 2001.

 • Єршова Т.В., Чубів Ю.Е. Міжвідомча програма Російські електронні бібліотеки підходи і перспективи // Електронні бібліотеки. - №2.2/99.

 • Крегман Д. Пушков А. Мультимедиа своими руками. – Санкт-Петербург.- 1999.

 • Кузнецов С.Л. Выбор и опытное внедрение системы электронного архива // Секретарское дело.- 2001.-№ 3. - С. 44-47.

 • Максимович Г.И. Электронные библиотеки. // Делопроизводство. - 2001. - № 1. - С. 85-89.

 • Меррей Р. Компоненты цифровой библиотеки и их взаимодействие //Доклад на конференции и выставке (OnLine'99), -Лондон, -8.-1999 г.

 • Опенгейм Ч., Смітсон Д. Що таке гібридна бібліотека? // Новітні інформаційні технології та бібліотека – К.: Британська Рада в Україні. – С. 8-9.

 • Пауль Д. Перри "Секреты Worl Wide Web". –К.: Изд. Группа BHV,

  - 1997

 • Петров М. Информационные системы: Учебник для вузов. – СПб: - 2001. – 688 с.

 • Мелюхин И.С. Проблемы информации //Состояние и тенденции развития рынка комерческих онлайнових услуг.-№2.-96

 • Сюнтюренко В. Електронні інформаційні ресурси: проблеми створення і використання // Електронні бібліотеки.-№2.-1999.

 • Фионова Л.Р., Артемова С.Г. Вариант построения электронного пособия по основам документоведения // Делопроизводство.-2001.

  - № 2.- С. 63-66.

 • Борис Б. Энциклопедия Windows.-СПб.: Питер.-1998.-816с., ил.

 • Тейт Windows 2000 для системного администратора. -СПб.: Питер.-2001.-786с.,ил.

 • Петоров М. Попов С. Adobe illustator 7.-М.: БИДОМ.-1998.-560с., ил.

 • Шикин Е.В.Компьютерная графика.-М.:Диалог-Мифит.-1995.-288с.

 • Гайван А.В. Компьютерная графика: -М: Принт. –1994.

 • Водески Р. Графика для Web.-К: Диалектика.-1998.

 • Крегман Д.Л. Мультимедиа своими руками. –СПб. –1999.-528с.,ил.

 • Дериева И.И. Использование Microsoft Office: Диалектика. –Киев. – 1996

 • Васильев Д.В. Делопроизводство на компьютере. –1996.

 • Буров Е. Компьютерні мережію –Львів:БаК.-1999.

 • Кент Питер Internet. –М.: Компьютер ЮНИТИ. –1996.

 • Колесников А. Microsoft Office в бюро. –К.-1996.

 • Павлов В.А. Компьютеризация юридических процессов. –М. –1995

 • Полевого Н.С. Компьютерные технологии в юридической деятельности –М.:БЕК.-1994.

 • Кульгин М. Технологии корпоративных систем. –СПб.: Питер.-2000

  Матеріали Інтернет:

 • http://distance.education.ru/index.htm;

 • http://www.semi.com.ua/dist_obuch.html;

 • http://www.distancelearning.ru/index.htm;

 • http://www.ime.ru/distant.htm;

 • http://www.anechka.kiev.ua/bublik/edit/map.html;

 • http://www.ukrlibword.kiev.ua./cont-all.html;

 • http://users.kpi.kharkov.ua/lre/bde/dopol/russia/bachtina.htm;

 • http://hypno-do.chat.ru/index.htm;

 • http://mesi.ru/niiot/broshur/broshur.htm;

 • http://www.slovnyk.org/doc/index.html;

 • http://kture.kharkov.ua/Events/Conferences;

 • http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/6/f06_04.html;

 • http://robot0.ge.uiuc.edu/~carlosp/cs317/cft.HTML;

 • http://www.ncsa.uiuc.edu/sdg/software/mosaic/docs/fill-out-forms/over-view.HTML;

 • http://www.medumiv.lviv.ua; •  
  Загрузка...