REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
фреймами, слайдами і томами, а також з курсором за допомогою маніпулятора "миша" або клавіатури.

Функція роботи з фреймами включає:

 • читання одного або кількох фреймів з пам'яті;

 • актуалізацію одного з фреймів;

 • показ усіх елементів фрейму на екрані;

 • показ вибраного елемента фрейму на екрані;

 • установлення першого або останнього елементи фрейму;

 • послідовний перегляд елементів фрейму;

 • зміна атрибутів елемента фрейму (координат. кольору);

 • вибір елементів фрейму через зазначення його на екрані;

 • приєднання додаткового коду до елемента фрейму;

 • вибір елемента фрейму за кодом;

 • запис фрейму, який змінився у файл:

 • видалення фрейму з пам'яті. Функції роботи з томами полягають у:

 • завантаженні змісту тома в пам'ять;

 • завантаженні малюнка з тома за іменем або порядковим номером;

 • показі малюнка на екрані у різних режимах.

Редактор підтримує векторний і растровий способи створення зображення Наявність шрифтів з алфавітом робить редактор зручним для вітчизняного користувача.

Графічний редактор дає змогу:

 • зображувати лінії, причому лінії можуть бути досить складними (наприклад, хвилястими), а прості лінії можуть мати різну товщину;

 • подавати зображення точками різного розміру.

Це растрове зображення призначене для коригування та створення слайдів. При цьому доступні режими зображення за допомогою точки, парних або непарних точок, а також зображення точкою із заданим шаблоном зафарбовування:

 • заливати, перефарбовувати, обмінювати два кольори;

 • зображати прямокутники, кола, замкнені багатокутники;

 • подавати зображення сплайнів, дуг (гіпербол, парабол, еліпсів), ламаних ліній;

 • вводити текстову інформацію різними шрифтами, вертикально або горизонтально з масштабуванням і тінями;

 • подавати зображення в режимі збільшення;

 • копіювати частини растрового екрана:

 • повертати вибраний елемент або зону растрового екрана.

Реалізація і система параметрів

Комплекс засобів для обробки даних складається і компонентів апаратного й програмного забезпечення.

Технічне забезпечення включає комплекс технічних засобів, призначених для введення графічної інформації, формування та виведення результатів у вигляді графічної інформації, редагування зображень.

Функціонально будь-який комп'ютер виконує операції введення, зберігання, обробки, виведення графічної інформації і відповідно містить технічні засоби для їх виконання.

Технічні засоби — це всі електричні та механічні складові частини комплексу технічних засобів комп'ютера: центральний пристрій, пристрої введення, виведення та передавання даних.

Уся апаратура, яка не входить безпосередньо до складу центрального пристрою об'єднується загальним терміном "периферійні пристрої". На рис. 25.1 наведено існуючі елементи комплексів технічних засобів що дають змогу створювати погрібну конфігурацію комп'ютерів.

ЦКомп'ютерна графікаентральні процесорні пристрої (ЦПП) розробляють на основі різних типів ЕОМ (рис. 1.28),

Критерій вибору ЕОМ зумовлений задачами, що розв'язуються. Наприклад, якщо потрібна висока точність обчислені, або якщо обробляються великі масиви даних, то доцільно використовувати супер-ЕОМ. Основним типом великих і супер-ЕОМ, які використовуються в сучасних САПР, є ЕОМ єдиної системи (ЄС ЕОМ).

Міні-ЕОМ та мікро-ЕОМ відкривають нові можливості для конструкторів і проектувальників, оскільки сучасні ЕОМ цих класів, об'єднані в мережі, наближаються до великих ЕОМ.

Комп'ютерна система керується центральним процесорним пристроєм, який е головним елементом комп'ютерної системи. Центральний процесорний пристрій (ЦПП — це пристрій, який розшифровує зміст команд у програмі й виконує (інтерпретує) їх. Іншими словами, ЦПП є засобом переробки графічної інформації, яка проходить етапи створення, обробки та зберігання моделей об'єктів.

До складу ЦПП входять три основні елементи:

1. Пристрій керування, який перекладає кожну комп'ютерну команду (інструкцію) в коректну послідовність: інтерпретує команди та передає відповідні сигнали, які активують інші частини комп'ютера.

2. Арифметико-логічний пристрій (АЛП), що обробляє елементарні операції додавання й віднімання, які є основою всіх математичних операцій виконуваних комп'ютером.

3. Оперативний пристрій запам'ятовування (ОПЗ), в якому розміщуються програми та дані у міру їх використання. Обсяг пам'яті вимірюється в мегабайтах. Кожний байт є одним символом коду команди і складається з восьми бітів (двійкових шифр). Більшими одиницями фізичної величини пам'яті гігагабайт. ОПЗ забезпечує швидке виконання програм і в більшості САПР або АСТПВ має обсяг до 128 Мбайт.

Пристрої введення графічної інформації

Джерелом графічної інформації є об'єктивна реальність: реальні механізми та машини як існуючі, так і створювані, а також процеси виробничої діяльності конструктора.

При звичайному неавтоматизованому проектуванні основним носієм конструкторської інформації є різні архівні та довідкові інформаційні матеріали, державні стандарти, нормалі, прейскуранти, складальні креслення, специфікації тощо. Основним засобом реєстрації цієї інформації є документи текстові та графічні, які зберігаються в проектних організаціях, бібліотеках, архівах.

При автоматизованому проектуванні за допомогою ЕОМ інформація в такому вигляді може існувати тільки зовні автоматизованої системи. Всередині системи інформація має бути подана в цифровому коді однією з її внутрішніх мов.

При автоматизованому проектуванні основним носієм інформації про форму, розміри, кінематичні зв'язки та інші властивості конструкцій, що розробляються є креслення, виготовлене за правилами технічного креслення. Сучасна мова технічного креслення —- одна з найбільш розвинених. формалізованих графічних мов. Вона дає змогу описувати практично будь-які форми та конструкції технічних об'єктів. Для успішного застосування графічне зображення перетворюється у форму, придатну для обробки комп'ютером.

Усі персональні комп'ютери оперують з графічною інформацією (ГІ), поданою в цифровій формі. Процес перетворення ГІ в цифрову форму складається з двох етапів:

 • читання та кодування. Читання ГІ зводиться до визначення координат елементів

(точок, ліній, фрагментів) у вибраній системі координат.

 • кодування — до перетворення зчитаної інформації в цифровий код за раніше прийнятими правилами з подальшою обробкою комп'ютером.

Пристрої введення інформації в комп'ютер призначені для перетворення даних і програм з доступної людському сприйняттю форми у внутрішню машинну форму. Для цього використовують: термінал -- клавіатурний пристрій типу друкарської машинки або відеотермінал — такий самий пристрій з телеекраном для перегляду інформації, що вводиться. Можуть


 
Загрузка...