REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
бувають з регенерацією зображення та запам'ятовуючі.

Перевагою дисплеїв на запам'ятовуючих трубках є можливість генерувати зображення довільної складності з чіткими лініями й літерами без мерехтіння, а недоліками — збільшення часу для креслення зображення при необхідності багаторазової його побудови, слабий контраст (світлотінь), а також обмежена можливість використання барв.

Якщо час формування зображення перевищує цикл регенерації ("насичена" картинка), то зображення починає мерехтіти, що є головним недоліком розглянутих дисплеїв.

Зовсім інший принцип дії має растровий графічний дисплей, в якому креслення, складене спочатку з ліній, перетворюється в автономному пристрої запам'ятовування, потім переноситься на екран. Зображення на екрані будується електронним променем, який по рядках прокреслює його і подає сигнал туди, де має виникнути точка, яка засвітиться. Так можна дістати майже 2 мли зображених точок (пікселів).

У растровому графічному дисплеї зникає небезпека мерехтіння екрана, бо електронний промінь пробігає по рядках усю площину екрана зі сталою швидкістю. Таким чином, КІЛЬКІСТЬ ТОЧОК, ЯКІ ВИСВІТЛЮЮТЬСЯ, НЄ впливає на швидкість побудови зображення на екрані. Недоліками такого дисплея є низька розрізняльна здатність; статичне враження від зображення на екрані гірше, оскільки з'являється так званий "ефект драбини" при відтворенні похилих або кривих ліній.

Інтерактивні графічні комплекси. На практиці широко застосовують інтерактивні графічні комплекси, які називаються атоматичними робочими місцями (АРМ). Вони призначені для підготовки, перетворення та редагування текстової й графічної інформації, одержання документації на машинних носіях, розв'язання схематичних і конструкторських задач в автономному режимі. За допомогою їх розв'язують також задачі щодо організації обміну інформацією з САПР, побудованих на основі потужних ЕОМ. Узагальнену структуру АРМ подано на рис. 1.31.

Комп'ютерна графіка

У 80-х роках промисловість випускала АРМ-М-01, АРМ-М-02, АРМ-М-03, АРМ-М-04, АРМ-Р-02, АРМ-Р-03, АРМ-Р-04, АРМ-Р-05 і АРМ-Р-01. Пізніше почали впроваджувати продуктивніші міні-ЕОМ типу СМ-4, "Наїрі-41" та досконаліші операційні системи, які забезпечують багато-використовуваний режим роботи: максимальне віддалення периферійних пристроїв комплексів АРМ від ЕОМ і наближення їх до робочого місця користувача.

Вимоги практики стимулюють розвиток графічних засобів. Пристрої введення в комплекси АРМ є фактично представниками першого покоління графічних засобів і комплексів АРМ, вони відображають тільки початковий етап розвитку. Досягнення в галузі мікроелектроніки, обчислювальної техніки, програмування дають змогу виявити напрями в яких вдосконалюватимуться технічні засоби автоматизації введення інформації.

Пристрої виведення графічної інформації

РКомп'ютерна графікаозвиток комп'ютерної графіки почався з розробки пристроїв виведення графічної інформації. До таких пристроїв належать: екранні пристрої відображення в графічних дисплеях із запам'ятовуючою трубкою (екраном), з регенерацією зображення, з растровим екраном, креслярсько-графічні автомати (КГА), пристрої для одержання твердих копій.

Креслярсько-графічні автомати з цифровим програмним керуванням дають змогу автоматизувати найбільш трудомістку операцію проектування — виготовлення технічної документації і, крім того, одержувати результати в звичайній формі (у вигляді креслень, графіків, схем), креслити діаграми, виконувати контрольне зображення результатів розрахунку.

Розроблено найрізноманітніші за принципом дії КГА, які працюють як в автономному режимі від машинних носіїв інформації, так і безпосередньо від ЕОМ за керованими каналами зв'язку. Найбільш досконалими КГА планшетного та барабанного типів є ЄС-7051, ЄС-7052, ЄС-7053, ЄС-7054, АП-7251, АП-7052, АП-7053, які працюють в автономному режимі та з ЕОМ (табл.1.4 ).

Основним виготовлювачем КГА за кордоном є фірма Саlіfоrnіа Соmрutег Рrоducts (США), яка випускає швидкодіючі автомати типу Саl Соmр.

Табл.1.4

Щифр

графопобудовника

Країна

Точність, мм

Максимальна швидкість креслення

Тип КГА

Розміри поля, мм

В 3930

СНД

0,05

100

Барабанний

880 (ширина)

ЄС-7051

Те саме

0.05

50

Планшетний

1050 х 1000

СС-7052

0,10

200

380 (ширина)

0,05

100

СС-7053

0,10

і 50

841 (ширина)

ЄС-7054

0,05

100

1600 у. 1500

Игекан-2

0,125

87

394 х 841

Итекан-3

0,10

80

Барабанний

420 (ширина)

0.125

100

Aristomat 8310

ФPН

0,05

500

Планшетний

500 х 500

Aristomat 8320

Те саме

0.05

500

Те саме

І200х 1500

Aristomat 8340

0.04

500

1200 х 1500

Aristomat 8350

0,04

500

1600 х 2000

Aristomat 8360

0.04...0,08

500

2000 х 3000

Aristomat 8370

0,04..,0,08

500

2500 х 3000

Aristomat 8371

0,04..,0,08

500

3000 х 4000

Aristomat 8448

0,04...0,08

66

1200^ 1500

Benson 1 11

Франція

0,10

140

Барабанний

340 (ширина)

Benson 121

Те сяме

0,10

127

Те саме

740 (ширина)

Benson 210

0,10

87

Планінетннй

480 х 750

0.10

85

Те саме

840 х 1500

Benson


 
Загрузка...