REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
23и

0,10

85

840 х 1500

0.05

85

840^ 1500

0.10

85

840 х 1500

0.50

85

840 х 1500

0,05

45

840 х 1500

0,025

45

840 х 1500

Benson 112

0.10

150

Барабанний

340 (ширина)

Benson 122

0,10

150

Те саме

740 (ширина)

Benson 132

0,10

150

940 (ширина)

Benson 222

0,05

75

Планшетний

840 х 1200

Benson 232

0,05

75

Те саме

840 х 1200

КГА з програмним керуванням мають також ряд недоліків: низьку порівняно з ЕОМ швидкодію; недостатню надійність роботи, зумовлену застосуванням механічних пристроїв реєстрації та переміщення; програмно-командну несумісність різних типів КГА.

Досягнення в галузі оптоелектроніки, волоконної оптики, лазерної техніки, електроніки дають змогу підійти до створення КГА на основі принципіально нових рішень, які забезпечать високу швидкодію та оптимальну якість креслення як на звичайному, так і на спеціальному папері.

Є три великі класи КГА, які розрізняються за характером програмного керування: від ЕОМ, автономні та універсальні (рис. 1.32). Залежно від методу обробки вхідних сигналів бувають такі схеми керування: аналогові, цифро-аналогові та цифрові. За принципом дії виконавчого механізму бувають такі типи КГА:

  • електромеханічні — з двох координатною системою відліку та графічними методами реєстрації;

  • оптико-механічні - з електромеханічною розгорткою зображення та фотографічними методами реєстрації

  • електронно-променеві — з кроковою або сканувальною розгорткою зображення (електростатичними фотографічними методами реєстрації);

  • рядково-регістрові — з лінійною системою розгортки та комбінованими методами реєстрації.

На рис. 25.10 подано класифікацію пристроїв виведення ГІ залежно від видів зображень, Є також інші зображення:

  • статичні та динамічні (як в кіно та на телебаченні);

  • на постійному (папері, кальці, плівці) або тимчасовому носієві (екран ЕПТ дисплея);

  • плоскі або стереоскопічні, які дають ефект об'єму,

Найпоширеніші КГА двох тилів: перові планшетного та барабанного типів; електростатичні.

Креслярсько-графічний автомат план-щетного типу призначений для автоматичного креслення на паперових носіях графіків, діаграм машинобудівних та будівельних креслень, метеорологічних карт, функціональних та електричних схем, а також інших документів. Вихідні дані надходять від пристрою, який читає їх з перфострічки, магнітної стрічки або від інтерфейси введення — виведення ЄС ЕОМ.

Графічні реєструвальні пристрої барабанного типу призначені для креслення графіків деталей та конструкцій, які мають малі розміри по осі у і великі по осі х. Графічні пристрої планшетного типу дають змогу креслити ці документи, але в малих масштабах. За допомогою графічних пристроїв барабанного типу їх креслять з більшими розмірами по осі х і з більшою швидкістю, ніж пристроями планшетного типу (завдяки малим інерційним масам деталей, які обертаються і переміщуються). У графічних реєструвальних пристроях барабанного типу носієм інформації є рулонний папір з перфорацією або шорсткістю по краях, який переміщується по осі х завдяки обертанню транспортного барабана. Уздовж твірної барабана переміщуються три записувальних прилади, які керуються кроковим двигуном.

Комп'ютерна графіка

До цього часу не вирішена проблема перових графопобудовників, пов'язана з появою клякс, засиханням туші, а також з обмеженими швидкостями креслення.

Електростатичні КГА не мають недоліків перових КГА. Функціональний принцип електростатичних КГА показано на рис.1.35. Над відтворювальною головкою з дуже тонкими голками (до 16 голок на І мм) протягують папір, який здатний відтворювати електростатичний заряд. За допомогою нижнього та оборотного електродів з'являються короткі електростатичні імпульси на голках. Папір, який протягується, дістає відповідний заряд і при переміщенні через фарбувальну ванну (тонер) на ньому осідає фарба. Після відсмоктування надлишку барвника і закріплення (фіксації) зображення, папір виводиться з КГА в сухому вигляді із зображенням, що не витирається.

Електростатичні КГА мають досить високу розрізняльну здатність. Швидкість виведення графічної інформації більша, ніж у перового КГА, тому електростатичні КГА широко застосовують в автоматизованому проектуванні. Проте через складність електростатичних КГА їх досить рідко застосовують для одержання кольорових зображень.

Технічні характеристики КГА подано в табл. 1.4.

Такі технічні засоби, як центральні процесорні пристрої, пристрої введення ГІ, графічні дисплеїв трьох типів, автоматизовані робочі місця, пристрої виведення ГІ дають змогу створювати різноманітні конфігурації комп'ютерів.

Пакети прикладних програм

Пакет програм комп'ютерної графіки є засобом забезпечення взаємодії користувача з графічним терміналом. Він керує графічним взаємозв'язком користувача та системи, а також відіграє роль інтерфейсу між користувачем та прикладним програмним забезпеченням.

Розглянемо найбільш відомі пакети програм комп'ютерної графіки.

Широко застосовується система АutoCAD, розроблена в 1982 р. Вона використовується в різних галузях (зокрема, в машинобудуванні, архітектурі, електроні), де потрібні побудова та підготовка креслень, планів, схем, ілюстрацій. Система АutoCAD працює на різних типах персональних комп'ютерів, підтримує велику кількість різних графічних периферійних обладнань. Ця система настільки популярна, що створені різні об'єднання користувачів нею. Причина популярності — відкритість системи, можливість розроблення на основі системи АutoCAD своїх власних прикладних пакетів програм, в яких використовується інженерна графіка.

Застосування інтерактивних систем, в яких усі проектні та технологічні етапи робіт об'єднані загальною концепцією та технологією роботи, єдиним інтерфейсом та загальною структурою даних — це все реалізовано в інтегрованій системі автоматизованого проектування САDdу, розробленій фірмою Ziegler-Instruments Gmbh, Система САDdу випереджає інші професійні системи.

Інтеграція в пакеті САDdу досягається наявністю


 
Загрузка...