REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
інтерфейсу для роботи з різними базами даних (ОРUS, Оrасlе, dbase, Fох Ваsе), розрахунковими та експертними системами, можливістю підключення до систем різних прикладних модулів, розроблених мовами Сі, Фортран, Паскаль, макроасемблер.

Система САDdу забезпечує автоматизацію проектування в машинобудуванні, електротехніці, архітектурі та геодезії.

Система САDdу — "Електротехніка" включає базовий модуль САDdу, який є ядром системи і містить драйвери для принтерів та плотерів, графічних відеоадаптерів, шрифти та загальні графічні функції, що використовуються в усіх модулях САDdу, модуль САDdу — "Електроніка-1" для проектування принципіальних та монтажних схем виробів електротехнічної промисловості. Модуль САDdу автоматично завантажує та підтримує специфічне для конкретного проекту графічне середовище, викреслює в потрібних місцях елементи, коректно підписує та зв'язує їх відповідно до схеми та правил з'єднання.

Система САDdу — "Електротехніка-1" автоматично генерує креслення монтажної схеми, вводячи в неї за бажанням користувача резервні клеми у заздалегідь заданих вільних місцях креслення.

Модуль САDdу — ''Електротехніка-1 " забезпечує одержання належної для проекту технічної документації: автоматично генеруе по сторінках специфікації елементів, контактів та клем. Ці специфікації є дуже важливим джерелом інформації для проектувальників.

Система забезпечує виведення креслень і технічної документації на плотери й лазерні принтери у різних формах.

Система САDdу — "Архітектура" містить такі модулі: для розробки поповерхових планів будинків; для створення тривимірної моделі будинку, що проектується, проектування та розрахунку даху;

розрахунку кошторисної вартості будівництва.

Система САDdу — "Геодезія" призначена для обробки даних у таких галузях, як геодезія, топографія, проектування шляхів, землеустрій. Вона містить такі модулі: для перетворення даних польових вимірювань; інформації, здобутої за допомогою електронних приладів; для будівництва топографічних карт та планів місцевості; для створення тривимірної цифрової моделі місцевості; для проектування шляхів, розбивки осей та розрахунку об'ємів виїмки грунту.

Пакет "Компас — 4.0", розроблений у Санкт-Петербурзі, дає змогу:

 • виготовляти креслення, оформлені відповідно до ЄСКД;

 • мати широкий вибір бібліотек параметричних елементів як для загального машинобудування, так і для проектування електричних, гідравлічних та пневматичних схем;

 • забезпечувати сумісність із системами АutoCAD;

 • виводити креслення великих форматів на невеликі графопобудовники з наступним склеюванням;

 • проектувати оснастку та розробку операційних ескізів;

 • розробляти керуючі програми та їхній графічний контроль з імітацією обробки для широкого набору обладнання з ЧПК безпосередньо за кресленнями, розробленими за допомогою системи "Компас".

Пакет 'ТЕОМОД" (Москва) — об'єктно-орієнтовна бібліотека тривимірної графіки та геометричного моделювання мови ТурбоПаскаль. Вона містить засоби для подавання, обробки й відображення складної геометричної інформації про тривимірні об'єкти.

Пакет 'ТЕОМОД" дає змогу:

 • виконувати наукові та технічні розрахунки на основі геометричних моделей тривимірних об'єктів;

 • візуалізувати на екрані тривимірні об'єкти.

Пакет "ГЕОМОД" розрахований насамперед на розв'язання нетрадиційних задач геометричного моделювання. Будучи бібліотекою процедур, цей пакет може бути доданий до існуючого програмного забезпечення користувача, "ГЕОМОД" застосовується у багатьох галузях: наукових дослідженнях; проектуванні в промисловості; робототехніці та штучному інтелекті; демонстраційних програмах та моделюванні в навчанні; створенні комп'ютерних тренажерів; комп'ютерних іграх.

Система проектування деталей тіл обертання RОТАТIОN — це комплекс програмних та інформаційних засобів, які забезпечують проектування деталей типу: вал, втулка, фланець, зубчасте колесо в середовищі системи АutoСАD.

Система містить ряд програм, написаних мовою АutоLISP, систему екранних, слайдових та падаючих "меню", а також таблиці, які мають потрібні параметри для генерації стандартних і нормалізованих елементів тіл обертання.

Система дає змогу:

 • генерувати зображення деталей типу тіл обертання в потрібному масштабі шляхом послідовного вибору окремих елементів з графічної о "меню" та автоматичним стискуванням їх;

 • автоматично вибирати та генерувати зображення типових виглядів: розрізів і перерізів, включаючи канавки для виходу шліфувальних кіл, канавки для виходу; різьб, галтелі; перерізів шліцьових валів з прямокутним, евольвентним і трикутним профілями; канавок для виходу фрез або довбачів для нарізання зубчастих коліс; елементів шпонкових з'єднань;

 • автоматично вимірювати стандартні елементи конструкції деталей типу тіл обертання;

 • проставляти діаметральні розміри ступенів деталей, що проектуються як у режимі замовчування, так і в режимі з зазначенням положення розмірних ліній. Значення діаметральних вимірів мають посадки та допуски для гладких елементів валів, а також діаметри різьб з зазначенням кроку різьби та ступеня точності для різьбових елементів.

Висновок

На сьогодняшній день КГ віграє одну з найголовніших ролей в створюванні різноманітних речей, починаючи з архітектурних закінчуючи мікросхемами, грає головну роль в робототехніці від створення робота, його моделювання, до дістанційнаго керування ним. Дякуючи постійному вдосконаленню пристроїв вводу –виводу, розширенню роздільної здатності, градацій кольору – КГ все більш наближається до найточнішого проетування, модєлювання, більш наочного сприйняття об'єкта.

ЗКомп'ютерна графікаМІСТ

 • Вступ.

 • Принципи модулювання.

  2.1 Геометричне моделювання в площині.

  2.2 Геометричне моделювання в просторі.

 • Програмне забезпечення 

  Сама курсова робота була написана Ткаченко Артемом Ігоровичем,

  студент НТУУ "КПІ"

  Група ДЕ-72,

  кафедра Електронних Приладив та Пристроїв,

  здана на п'ять (5) професору ДЕНБНОВЕЦЬКОМУ Станіславу Володимировичу 21.06.01 (завідуючий кафедри).

  78 сторінок на УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. •  
  Загрузка...