REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів



Головна Інформатика, комп'ютери, програмування → Географія світової комп’ютерно-інформаційної системи Інтернет

Міністерство освіти і науки України

Волинський державний університет ім. Лесі Українки

Факультет міжнародних відносин

Кафедра країнознавства і міжнародних відносин

Географія світової комп'ютерно-інформаційної

системи "Інтернет"

(КУРСОВА РОБОТА)

Виконав:

студент 1-го курсу

Савич А. В.

Наук. керівник:

к. г. н., доцент

Патійчук В.О.

Луцьк - 2001

Зміст

ВСТУП

 • Структура системи "Інтернет" як джерело найрізноманітнішої інформації та її функції .............................................................................. 5

 • Історія виникнення й розвитку інформаційної системи "Інтернет" ......... 17

 • Умови і фактори розвитку і поширення комп'ютерної системи "Інтернет"

  у сучасних умовах ...................................................................... 24

 • Аналіз розвитку й поширення системи "Інтернет" у регіональному

  зрізі ....................................................................................... 27

 • Особливості поширення мережі "Інтернет" в Україні .......................... 32

 • Проблеми і перспективи розвитку системи "Інтернет" ........................ 42

  ВИСНОВКИ

  ЛІТЕРАТУРА

  Вступ

  На початку 90-х про "Інтернет" говорили досить мало, особливо у нашій країні. Сьогодні ж практично не обходиться без постійного згадування про це наукове відкриття останньої чверті XX століття в таких засобах масової інформації як газети, радіо і телебачення.

  "Інтернет" - глобальна комп'ютерна мережа, що охоплює увесь світ. Сьогодні вона, має близько 15 мільйонів абонентів у більш ніж 150 країнах світу. Щомісяця розмір мережі збільшується на 7-10%. "Iнтернет" утворив як би ядро, що забезпечує зв'язок різних інформаційних мереж, що належать різним установам в усьому світі, одна з одною.

  "Інтернет", що служив колись винятково дослідницьким і навчальним групам, чиї інтереси простиралися лише до доступу до суперкомп'ютерів, стає усе більш популярним у світі, особливо у світі інформації.

  Відбувається це з кількох причин. По-перше, "Інтернет" міцно ввійшов у життя багатьох людей; по-друге, він не тільки претендує, але вже зайняв визначне місце серед традиційних ЗМІ. І очевидно, з огляду на дуже швидкий прогрес наукової думки в наш час, у найближче десятиліття, можливо у двадцятиліття, займе головне місце серед традиційних джерел інформації.

  На сьогоднішній день "Інтернет" включає і відображає майже всі сфери життя суспільства. Він значною мірою впливає на економічне, політичне і культурне життя як однієї країни, так і світу вцілому.

  Виходячи із актуальності цього феномену під назвою "Інтернет", ми вибрали об'єктом курсової роботи саме систему "Інтернет", її структуру та зміст.

  Предметом дослідження є відмінності поширення системи "Інтернет" в різних регіонах, її функції та умови розвитку.

  Мета дослідження: розглянути структуру та географію світової комп'ютерно-інформаційної системи "Інтернет".

  Виходячи з мети, були поставлені наступні завдання:

 • встановити суть поняття система "Інтернет", її структуру, та види;

 • розглянути й охарактеризувати основні чинники виникнення й розвитку інформаційної системи "Інтернет";

 • дослідити умови і фактори поширення "Інтернету" в сучасних умовах;

 • проаналізувати рівень розвитку системи "Інтернет" в регіональному зрізі;

 • показати особливості поширення мережі "Інтернет" в Україні;

 • виявити основні проблеми і перспективи розвитку комп'ютерно-інформаційної системи "Інтернет".

  В процесі написання курсової роботи були використані праці як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зокрема таких як: Гордієнко Г.В., Демінський С.О., Булгаков В.Б., Мелешко К.Б., Кушніренко А.Г., Леонов А.Г., Кузьменко М.А., Сек А.А., Сталенко С.М., Тимченко О.Л., Чубукова О.Д., а також матеріали з мережі "Інтернет" – www.referats.ru, www.uaportal.com, www.odsi.gov та інші.

  Були застосовані такі методи дослідження: порівняльний, літературний, статистичний, описовий, історичний та ін.

  Матеріали курсової роботи можуть бути використані в ході проведення семінарських і практичних занять із міжнародних економічних відносин та ін.

 • Структура системи "Інтернет" як джерело найрізноманітнішої

  інформації та її функції

  "Інтернет" уже досить давно і реально використовується як всесвітнє і всеохоплююче інформаційне середовище, на базі якого невдовзі формуватимуться практично всі ділові відносини: від систем роздрібної торгівлі до корпоративних розподілених мереж транснаціональних компаній.

  "Інтернет" змусив поглянути і на бізнес як на глобальний процес. Сьогодні електронна комерція (ЕК) розглядається як засіб, який надає всім рівні можливості з допомогою "Інтернету" брати участь у "процесі комуніціювання без кордонів" і змінювати структури своїх ділових відносин у глобальному масштабі. [11].

  Форма "бізнес – адміністрація" охоплює усі види і типи зв'язків між приватними компаніями й урядовими організаціями. Наприклад, у США всі деталі майбутніх урядових закупівель не є секретом і розголошені по всьому "Інтернеті". Компанії можуть відповісти на ці пропозиції знову-таки через "Інтернет". У даний час цей клас ЕК швидко стає на ноги, оскільки, приміром, у США сам уряд зацікавлений у зростанні обізнаності серед компаній про плани своїх закупівель і тому в збільшенні обсягів торгівлі за посередництва ЕК, що розглядається як засіб боротьби з неминучою корупцією при проведенні державних тендерів. Урядові та адміністративні органи в США йдуть навіть на ті, щоб у найближчі роки з допомогою методів і засобів ЕК збирати податки: приміром, на додану вартість (видів, яких у США предостатньо), а також корпоративні податки.

  Прикладом "бізнес-бізнес" може бути компанія, яка використовує мережу "Інтернет" для організації замовлень від постачальників, ведення рахунків і здійснення платежів. Цей тип знайшов підтримку у відповідних міжнародних організаційно-правових угодах, зокрема у питаннях захисту інформації. Дуже скоро компанії зрозуміють, що експлуатація ЕК для них - не лише радикальна зміна присутності на ринку і в обслуговуванні своїх клієнтів, а й потенційна можливість перевизначати ринок або ж створювати абсолютно нові ринки. [3]

  ЕК дозволяє постачальникам поліпшити конкурентноздатність, стаючи "ближче до клієнта". Багато які компанії використовують ЕК для здійснення "перед -" і "післяпродажного" обслуговування (транзакційного), а також для "перехоплення" клієнта з допомогою збільшення швидкості реакції на запити клієнта. З допомогою ЕК постачальники отримають можливість накопичувати детальну інформацію стосовно потреб кожного індивідуального клієнта і автоматично адаптувати вироби і послуги до їхніх індивідуальних потреб. Це призводить до ефекту "налаштованих" товарів (costumized products), тобто створення товарів і послуг, які максимально


 •  
  Загрузка...