REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
використовується термін маршрутизатор (router) чи більш точно маршрутизатор IP. У сучасному варіанті терміни "gateway" і "application gateway" використовуються для позначення систем, що виконують перетворення з одного природного формату в іншій. Прикладом шлюзу може служити перетворювач X.400 - RFC 822 electronic mail.

Вузол (від англ. node – вузол). Точка приєднання до мережі, пристрій, підключений до мережі.

Проксі (від англ. proxy – проксі). Механізм, за допомогою якого одна система представляє іншу у відповідь на запити протоколу. Proxy-системи використовуються в мережному керуванні, щоб позбутися від необхідності реалізації повного стека протоколів для таких простих пристроїв, як модеми.

Повторювач (від англ. repeater - повторювач). Пристрій, що передає електричні сигнали з одного кабелю в іншій без маршрутизації чи фільтрації пакетів. У термінах OSI репітер являє собою проміжний пристрій фізичного рівня.

Хаб (від англ. Hub – хаб). Є обов'язковим (крім двукрапкової мережі) сполучним елементом мережі на крученій парі і засобом розширення топологічних, функціональних і швидкісних можливостей для будь-яких середовищ передачі. Найпростіші хаби є багато портовими повторювачами. Хаби можуть мати набір рознімань BNC, RJ-45, AUI, забезпечуючи вибір кабелю для передачі від джерела до приймача. До порту хаба можна підключити як окремий вузол, так і інший хаб. Хаби з набором різнотипних портів дозволяють поєднувати сегменти мереж з різними кабельними системами.

Stackable Hub - нарощуваний хаб - має спеціальні засоби з'єднання декількох хабів у стек, що виступає в ролі єдиного цілого. При цьому звичайно інтелектуальність одного хаба робить інтелектуальним весь стек. Відстань між хабами в стеці може бути коротким (локальний стік) і довгим, до сотень метрів (розподілений стік, більш гнучкий елемент для оптимізації кабельної системи).

Switched Hub – комутуючий хаб - подальший розвиток технології Ethernet, підвищувальне продуктивність роботи мережі. У цьому випадку керування доступом

до середовища практично переноситься з вузлів у центральний комутуючий пристрій, що забезпечує установлення віртуальних виділених каналів між парами портів - джерелами й одержувачами пакетів. Від вузлів-передавачів комутуючий хаб майже завжди готовий прийняти пакет або у свій буфер, або практично без затримки передати його в порт призначення (комутація з таким хабом двох комп'ютерів, що обмінюються "на лету" - On-the-fly Switching). Використовуючи обмін даними між собою через комутуючий хаб, комп'ютери не будуть завантажувати загальний трафік. Такі хаби також застосовуються для з'єднання між собою мереж Ethernet і Fast Ethernet.

Маршрутизатор (від англ. router - маршрутизатор). Система, що відповідає за прийняття рішень про вибір одного з декількох шляхів передачі мережного трафіку. Для виконання цієї задачі використовуються маршрутизуємі протоколи, що містять інформацію про мережі й алгоритми вибору найкращого шляху на основі декількох критеріїв, називаних метрикою маршрутизації ("routing metrics"). У термінах OSI маршрутизатор є проміжною системою Мережного рівня.

Designated Router (відзначений маршрутизатор). У кожній мережі, що має принаймні 2 маршрутизатори, мається відзначений маршрутизатор. Доповнений протоколом вітання (Hello Protocol),цей маршрутизатор генерує інформацію про стан каналу (link state advertisement) для мережі з множинним доступом і виконує ряд інших дій.

Neighboring Routers (сусідні маршрутизатори). Два маршрутизатори, підключені до однієї мережі. У мережах із множинним доступом, сусіди визначаються динамічно за допомогою протоколу OSPF Hello.

Трансівер (від англ. transceiver - трансівер). Приймач-передавач. Фізичний пристрій, що з'єднує інтерфейс хоста з локальною мережею, такий як Ethernet. Трансівери Ethernet містять електронні пристрої, що передають сигнал у кабель і знаходять колізії.

FTP: File Transfer Protocol. Використовуваний у Internet протокол (і програма)

передачі файлів між хост - комп'ютерами. FTAM: File Transfer, Access, and Management. Вилучений сервіс і протокол OSI для файлів.

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol. Протокол електронної пошти Internet.

Telnet. Протокол віртуального термінала в наборі протоколів Internet. Дозволяє користувачам одного хосту підключатися до іншого вилученому хосту і працювати з ним як через звичайний термінал.

Routing – маршрутизація. Процес вибору оптимального шляху для передачі повідомлення.

Ping: Packet internet groper. Програма, використовувана для перевірки приступності адресата шляхом передачі йому спеціального сигналу (ICMP echo

request - запит відгуку ICMP) і чекання відповіді. Термін використовується як дієслово: "Ping host X to see if it is up!".

1.4 ПРОТОКОЛИ, АДРЕСАЦІЯ Й ІМЕНА в Internet.

Протоколами називають розподілені алгоритми, що визначають, яким образом здійснюється обмін даними між фізичними пристроями чи логічними об'єктами. Під сімейством протоколів TCP/IP у широкому змісті звичайно розуміють весь набір реалізацій стандартів RFC (Requests For Comments), а саме:

Internet Protocol (IP);

Address Resolution Protocol (ARP);

Іntеrnеt Control Message Protocol (ICMP);

User Datagram Protocol (UDP);

Transport Control Protocol (TCP);

Routing Information Protocol (RIP);

Telnet;

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP);

Domain Name System (DNS) і інші.

Загальним і основним елементом цього сімейства є IP протокол. Усі протоколи Internet є відкритими і доступними. Більшість специфікацій протоколів доступно з RFC. Необхідно відзначити, що наприкінці 80-х років спостерігався справжній бум, викликаний розробкою Міжнародної організації по стандартизації комунікаційних протоколів - ISO (International Standard Organization). Розроблена ISO специфікація, названа моделлю взаємодії відкритих систем (OSI - Open Systems Interconnection), заполонила наукові публікації. Здавалося, що ця модель займе перше місце і відтіснить широко поширився TCP/IP. Але цього не відбулося. Однією з причин цього з'явилося ретельне пророблення протоколів TCP/IP, їхня функціональність і відкритість до нарощування функціональних можливостей, хоча до дійсного часу досить очевидно, що вони мають і безліч недоліків.

Кожен рівень моделей використовує визначений формат повідомлень. При переході повідомлення з вищого рівня на нижчий воно формується за правилами нижчого рівня і забезпечується заголовком, тобто повідомлення закладається в конверт. Фізичний і канальний рівень моделі TCP/IP аналогічні відповідним рівням OSI:

на фізичному рівні здійснюється фізичне з'єднання між комп'ютерною системою і фізичним середовищем передачі. Він визначає розташування кабельних контактів, напруги і т.п. Одиницею даних на цьому рівні є біт;

на канальному рівні здійснюється пакування даних для передачі і розпакування для прийому. Одиниця даних на цьому рівні називається фреймом;

на мережному рівні здійснюється маршрутизація даних у мережі. Одиницею даних цього рівня є датаграмма.

Адресація в Internet

Концепція протоколу IP представляє мережу як безліч комп'ютерів (хостів - hosts), підключених до деякої інтермережі. Інтермережа, у свою чергу, розглядається як сукупність фізичних мереж, зв'язаних маршрутизаторами. Фізичні мережі представляють із себе комунікаційні системи довільної фізичної природи. Фізичні

об'єкти (хости, маршрутизатори, підмережі)


 
Загрузка...