REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
розробників, в більшості випадків - фірми "1С". Зломщики програм давно розв'язали проблему нейтралізації захисту бухгалтерських пакетів.

Піратські версії програм цього розробника та деяких інших, як правило, використовуються користувачем не з фаховою метою, а радше для ознайомлення, оскільки, по-перше, програми, зорієнтовані на російське законодавство, потребують переробки, по-друге, можуть працювати некоректно (у результаті невдалого злому), що підвищує ймовірність втрати цінної інформації про діяльність підприємства.

Водночас треба пам'ятати, що придбання ліцензійного ПЗ, крім купівлі, передбачає, як правило, допомогу, консультації розробника (дилера) при виборі і впровадженні ПЗ, супроводження протягом подальшого користування програмою (консультація, оновлення), знижки при купівлі нових версій. Як свідчить практика, економити на ПЗ, вдаючись до неліцензійного ПЗ, небезпечно для здорової роботи підприємства.

Таблиця 1

Останні та найпопулярніші розробки програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку, ціна, у.о.*

Розробник (великий дилер в Україні), місто, мережа розповсюдження і підтримки, інформація в Інтернеті

Коротка анотація до системи (деякі відмінні особливості)**

Знижки, пільги; вартість, спосіб і періодичність оновлення застарілих форм звітності

"1С" (Москва) Дистрибутори в Україні:ABBY (Київ),"Альфа-Ком" (Одеса), "Диск" (Київ, Львів)

"1С: Франчайзі Форт" http://www.1c.kiev.ua

"1С: Франчайзі Фаворит С"

1С: Бухгалтерія 7.5 Проф. (однокористув.), 180-200, можливість використання довгих кодів рахунків (субрахунків) і ведення багаторівневих планів рахунків, робота з кількома планами рахунків, кількісний і валютний облік, багатовимірний (до 5 різних розрізів) і багаторівневий (до 10 рівнів) аналітичний облік, консолідований облік.

Знижка 30-50% для зареєстрованих користувачів*** при обміні старих версій програми на нові, 75% для навчальних закладів для використання у навчальних процесах.Безкоштовно дискетами в офісі розробника/дилерів або через Інтернет, передплата CD з новими релізами, додатковими методичними посібниками і правовою підтримкою 60 у.о. на квартал

1С: Торгівля і Склад 7.5 Проф. (однокористув.), 225, Роздільний управлінський і фінансовий облік, облік складських операцій, оформлення закупівлі і продажу товарів, відстеження стану взаєморозрахунків з контрагентами, резервування товарів і контроль оплати, облік коштів, товарних кредитів і товарів на реалізації, формування деяких первинних документів, рахунків-фактур, книг продажів і купівель тощо.Для зміни конфігурації потребує певних навиків програмування макромовою.

1С: Бухгалтерія 6.0 Проф. (однокористув.), 150, Функціонально багато в чому схожа на версію 7.5, однак має обмеження, як-от: рівні вкладення (тут їх 4) тощо. На відміну від більш пізніх версій набагато простіша у конфігуруванні (не потребує особливих нави-ків програмування макромовою).

Корпорація "Парус" (Москва),
СП "Парус" (Київ)7 представників в Україні (Дніпропетровськ, Донецьк, Київ, Оде-са, Харків, Херсон, Севастополь)

http://www.ukrcom.sebastopol.ua/parus/

"Парус - Підприємство 4", 450, Комплексна система автоматизації управління для середніх компаній. У рамках цієї версії є спеціалізовані рішення для різноманітних сфер підприємницької діяльності: "Бюджет" (ціна: основний модуль + $266), "Гром. харчування" (+ $140), "Страхування" (+$123), "GAAP" (+$189) - ведення обліку й отримання звітності в МСБО, за раз впровадженими даними національного обліку, "Аптека" (+$218), "Готель" (+$123), "Магазин" (+$303), "Виробництво" (+$123), "Зарплата" (+$376), "Кад-ри" (+$379), "Склад" (+$238).

Прогресивна знижка (залежно від кількості робочих місць: 6-10 р.м. - знижка 15%, 11-20 - 20%, 21-50 - 30%, 51-100 - 35%, понад 100 - 40%); СП "Парус" (Київ): ліцензійне об-слуговування не більше 30% від вартості ПЗ на рік, вихід екстрених оновлень (у міру змін законодавства): для користувачів, які пе-ребувають на ліцензійному обслуговуванні, - близько 80 грн, для решти - у межах 180 грн, без враху-вання вартості носія; оновлення за допомогою дискет, E-mail.

"Парус - Корпорація 8", 450, Комплексна система автоматизації управління для середніх і великих компаній, а також компаній корпоративного типу. Крім основних модулів "Адміністратор", "Бухгалтерія", "Реалізація і склад", може комплектуватися спеціалізованими модулями: "Корпоративні фінанси", "Планування", "Консолідація", "Розрахунки з користувачами тепло- і електроенергією", "Фондовий відділ нафтобази", "Змінні звіти АЗС".

"АБ Система" (Львів)
51 офіційний парт-нер у 28 містах України, 8 дилерів

http://www.absystem.com

ОФІС 2000 PRO 2.3, 190,56 - в OЕM-поставці. До складу професійної версії, крім бухгалтерського модуля "Бухгалтерія 2000", входить також широкий набір корисного інструментарію для здійснення маркетингової діяльності й організації довідкової інформації (наприклад: телефонна книга, географічний довідник, планувальник/щоденник тощо), можливість організації документообігу; підтримується багатовалютність, наявність декількох складів, низка спеціальних режимів і можливостей. Постачається залежно від набору функцій у декількох варіантах: професійна, професійна розширена, профдует, мережна тощо.

Знижки до 70% при купівлі продуктів і оновлених версій; Кур'єрська пошта, E-mail, Інтернет, за бажанням користувача у міру ви-ходу нових версій не частіше 1 місяця, "стандартна" підтримка - безкоштовно.

ОФІС 2000 Асистент 50, 20 - в ЕОМ-поставці, асистент є спрощеним варіантом профе-сійної комплексної програми "ОФІС 2000" і є в секторі простих і недорогих програм для комплексної автоматизації діяльності невеликих фірм і приватних осіб. Програма призначена для автоматизації ведення обліку товарів на складі, виписування первинних документів, а також здійснення маркетингової діяльності.

"Софт-ТАКСІ" (Запоріжжя), в Україні 211 дилерів (у тому числі 22 консультаційні центри) у 58містах, близько 20 торгових агентів 15 навчальних центрів

http://www.softtaxi. com.ua

X-DOOR 5.0, 99. Містить набір інструментальних засобів, призначених для користувачів, які планують застосовувати власні методи обліку або аналізу на підприємстві, змінювати алгоритми роботи додатків і створювати нові.

Знижка близько 40% для зареєстрованих користувачів при придбанні нової версії, 80% для навчальних закладів. Безкоштовно через E-mail, Інтернет, кур'єрську пошту, дискети в офісі розробника/дилера. При впровадженні нових форм - екстрений випуск, при завершенні етапу розробки - раз на 1,5-2 міс.

RTX-DOOR 5.0, 29. Мережна програма для масового користувача, дозволяє виконувати користувальницькі додатки і вносити незначні зміни до наявних додатків.

X-DOOR 5.0, Комплект, 312. Складається з програми X-DOOR і повного набору можливих користувальницьких додатків.

Додатки: Бухгалтерський облік, Первинні документи, Основні засоби, Зарплата, Відділ кадрів, Складський облік, Відпуск товару, Податкова накладна, Партнери, Реалізатори, Синтетичний та аналітичний облік різного ступеня деталізації, розрахунок зарплати,облік основних засобів, формування та друк комплекту звітів для


 
Загрузка...