REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → INTERNET: головні принципи побудови та діяльності

інформації, ніж Gopher, оскільки він здійснює пошук ключових слів у всіх текстах документів. Запити посилаються в WAIS на спрощеній англійській мові. Це значно легше, ніж формулювати їх на мові алгебри логіки, і це робить WAIS привабливішим для користувачів-непрофесіоналів.

При роботі з WAIS користувачам не потрібно витрачати багато часу, щоб знайти необхідні їм матеріали.

У мережі Internet існує більше 200 WAIS - бібліотек. Але оскільки інформація представляється переважно співробітниками академічних організацій на добровільних засадах, велика частина матеріалів відноситься до області досліджень і комп'ютерних наук.

WWW - система для роботи з гіпертекстом. Потенційно вона є наймогутнішим засобом пошуку. Гіпертекст сполучає різні документи на основі наперед заданого набору слів. Наприклад, коли в тексті зустрічається нове слово або поняття, система, що працює з гіпертекстом, дає можливість перейти до іншого документа, в якому це слово або поняття розглядається детальніше.

WWW часто використовується як інтерфейс до баз даних WAIS, але відсутність гіпертекстових зв'язків обмежує можливості WWW до простого перегляду.

Користувач з свого боку може задіювати можливість WWW працювати з гіпертекстом для зв'язку між своїми даними і даними WAIS і WWW так, щоб власні записи користувача „інтегрувалися" в інформацію для загального доступу. Насправді цього, звичайно, не відбувається, але сприймається саме так(11).

Практично всі послуги мережі побудовані на принципі клієнт-сервер. Сервером в мережі Internet називається комп'ютер здатний надавати клієнтам (у міру приходу від них запитів) деякі мережні послуги. Взаємодія клієнт-сервер будується звичайно таким чином. По приходу запитів від клієнтів сервер запускає різні програми надання мережних послуг. У міру виконання запущених програм сервер відповідає на запити клієнтів.

Все програмне забезпечення мережі також можна поділити на клієнтське і серверне. При цьому програмне забезпечення серверу займається наданням мережних послуг, а клієнтське програмне забезпечення забезпечує передачу запитів серверу і отримання відповідей від нього.

Гіпертекстова технологія WWW

World Wide Web перекладається українською мовою як "Всесвітня Павутина". WWW є одним з найдосконаліших інструментів для роботи в глобальній світовій мережі Internet. Ця служба з'явилася порівняно недавно і все ще продовжує бурхливо розвиватися.

Найбільшу кількість розробок мають відношення до батьківщини WWW - CERN, European Particle Physics Laboratory; але було б помилкою вважати, що Web є інструментом, розробленим фізиками і для фізиків. Плідність і привабливість ідей, встановлених в основу проекту, перетворили WWW на систему світового масштабу, що надає інформацію навряд чи не у всіх областях людської діяльності і охоплюючи приблизно 30 млн. користувачів в 83 країнах світу.

Головна відмінність WWW від решти інструментів для роботи з Internet полягає в тому, що WWW дозволяє працювати практично зі всіма доступними зараз на комп'ютері видами документів: це можуть бути текстові файли, ілюстрації, звукові і відео ролики, і т.д(12).

WWW - це спроба організувати всю інформацію в Internet, плюс будь-яку локальну інформацію по вашому вибору, як набір гіпертекстових документів. Ви переміщаєтеся по мережі, переходячи від одного документа до іншого по посиланнях. Всі ці документи написані на спеціально розробленій для цього мові, яка називається HyperText Markup Language (HTML). Він десь нагадує мову, що використовується для написання текстових документів, але HTML простіший. Причому, можна використовувати не тільки інформацію, що надається, але і створювати власні документи. В останньому випадку існує ряд практичних рекомендацій до їх написання.

Вся користь гіпертексту полягає в створінні гіпертекстових документів, якщо вас зацікавив якій або пункт в такому документі, то вам достатньо натиснути кнопку миші і отримати потрібну інформацію. Також в одному документі можливо робити посилання на інші, написані іншими авторами або навіть розташованими на іншому сервері. Тоді як вам це представляється як одне ціле.

Гіпермедіа це надмножина гіпертексту. В гіпермедії проводяться операції не тільки над текстом але і над звуком, зображеннями, анімацією(12).

Експортні закони

Будь-який експорт підпадає під відповідальність і контроль відповідного відділу по експортних обмеженнях. Експорт даних - теж. В Internet, оскільки вона цілісна ( ну, як би) і глобальна, досить просто можна вивозити інформаційні продукти без відома власника або митників. Для конкретної і грунтовної розмови зв'яжіться з юристом. Згадаємо лише основні вимоги, виконання яких необхідне, щоб не мати проблем із законом.

Експортні закони засновані на двох пунктах:

1.Експорт чого б то ні було вимагає ліцензії.

2.Експорт послуг приблизно еквівалентний експорту компонентів, необхідних для надання таких послуг(7).

Перший пункт цілком очевидний: пересилка файлу і взагалі чого-небудь електронною поштою і як завгодно ще за межі країни повинен бути прикрито експортною ліцензією. На щастя є лазівка, звана ``загальна ліцензія'', яка усуває більшість перешкод. Загальна ліцензія дозволяє вивозити все, що не заборонено явно і можна віднімати в публічних бібліотеках. Отже все, що ви можете взнати на конференції або на заняттях в класі і на що не накладені обмеження з міркувань безпеки, швидше за все, підпадає під загальну ліцензію.

Проте, список заборонених пунктів таїть безліч сюрпризів і включає деякі речі, які можна вільно взнати, навчаючись в університеті. Експорт будь-якого мережного вузла, здатного знаходити альтернативні маршрути, тепер заборонений. Варто уважно ознайомитися з цим списком щоб уникнути непорозумінь і зіткнень із законом.

Другий пункт ще простіший. Якщо експорт якого-небудь устаткування, скажемо суперкомп'ютера, не дозволений, то заборонений і видалений доступ до цього устаткування ззовні цієї країни. Також є помилки щодо правової відповідальності оператора вузлового комп'ютера: об'єднання, Bitnet, що відає, після вивчення можливих правових перешкод, дійшло наступних висновків:

  • оператор мережі відповідальний за незаконний експорт, тільки якщо він знав про порушення та все ж не інформував про це компетентні органи;

  • оператор мережі не відповідальний за постійний контроль вашого використовування і визначення його законності(5).

Таким чином, персонал національних мереж, швидше за все, не переглядає ваші пакети, виглядаючи, що ж ви вивозите. Проте, якщо мережний оператор бачить ваші пакети, і в них міститься явне порушення яких-небудь інструкцій, то він зобов'язаний довести до відома керівництво.

Права власності

При передачі чого-небудь кому-небудь суперечка може розгорітися навкруги прав власності. Наявність національних меж, що перетинають лінію зв'язку, вносить в ситуацію ще більше смути. Авторські і патентні права сильно міняються від країни до країни. Ви можете знайти в мережі цікавий том забутої


 
Загрузка...