REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Особливості текстового процесора Word ’97. Створення та редагування документів

Міністерство освіти і науки України

Київський Національний Торговельно-Економічний Університет

Реферативна робота на тему:

"Особливості текстового процесора Word '97. Створення та редагування документів"

Виконав:

Студент 1-го курсу,

ФЕМП

Спеціальності

Менеджмент ЗЕД

Денної форми

навчання

Андрусенко В.В.

Перевірила:

Викладач

Цюцюра С.В.

Київ-2000

План:

Вступ

Етапи роботи з документом

 • Інтеграція можливостей програм

 • Використана література

  Вступ

  Word '97 являє собою текстовий процесор, за допомогою якого можна підготувати різноманітні документи будь-якої складності: від звичайних листів і довідок до виразно оформлених рекламних листків і каталогів, статей і книг. В документі Word 97 можна розміщувати текст, малюнки, таблиці, діаграми і графіки.

  Текстовий процесор Word 97 призначений для роботи під керівництвом сучасних операційних систем, таких як Windows '95 або Windows '98. Працюючи в Word 97, користувач може застосовувати всі можливості і переваги цих операційних систем: швидкісні характеристики роботи в 32-бітному середовищі; стандартизований інтерфейс; зручність обміну даними з іншими програмами; використання різноманітних шрифтів та ін.

  Текстовий процесор Word '97 отримав велику популярність у вітчизняних користувачів, майже витіснивши всі інші програмні продукти такого ж цільового призначення. І це не випадково. Порівняно з Лексиконом Word надає дуже багато додаткових можливостей і зручностей. Наприклад, він володіє суттєво більшою наочністю – документ на екрані виглядає так, як в надрукованому вигляді.

  Word '97 як складова частина Microsoft Office 97 має можливість інтеграції з іншими компонентами цієї і більш ранніх версій пакету. В документах Word '97 можна легко розміщувати дані(таблиці, графіки), створені в середовищі Excel, PowerPoint і Access. За форматом Word '97 повністю сумісна з своїми попередніми версіями – при передачі файлів документів між ними не потрібно застосовувати конвертори.

  Серед можливостей, які надаються в Word '97 слід виділити наступні: досить зручна система довідникової допомоги, запровадження і пов'язування графічних об'єктів, редагування малюнків засобами самого Word '97, форматування абзаців і символів, автоматизоване форматування документів на основі стилів, зручність побудови і редагування таблиць, гнучкі засоби структурної перебудови документу, засоби контролю орфографії і граматичної правильності тексту, наявність конвертерів для зв'язку з іншими прикладними програмами.

  Використовуючи засоби таких прикладних програм Windows, як Paint, Microsoft Equation, Microsoft WordArt, Microsoft Graph, в програмі Word '97 можна створювати малюнки, формули, текстові ефекти, а також діаграми різноманітних типів на основі табличних даних.

  Порівняно з попередниками Word '97 має наступні особливості:

  Покращення діалогу пошуку, відкриття і управління файлами згідно з форматом інтерфейсу Windows;

  • Подальше вдосконалення системи довідникової системи на основі технології IntelliSense;

  • Можливість автоматичної перевірки орфографії з виділенням помилок;

  • Можливість використання ресурсів роботи як в локальній мережі так і в мережі WWW;

  • Підвищення зручності автоматичного форматування документу при введенні тексту: виділення заголовків, створення нумерованих і маркірованих списків, а також обмежувальних ліній;

  • Шаблони, які використовуються при створенні файлів, для зручності розділені на групи: Публікації, Листи і Факси, Записки, Звіти, Інші документи, Загальні, аналогічні групи шаблонів з англійськими назвами;

  • Word '97 отримав більш розширені можливості редактора електронної пошти.

  Але слід відмітити, що в Word '97 порівняно з більш старими версіями менш зручною реалізація функції зміни джерел зв'язку з графічними і іншими типами об'єктів. Також слід відмітити порівняно низьку швидкість при роботі з головними і вкладеними документами. Довідникова система Word '97 досить зручна і наочна. В принципі вона дає можливість користувачу розібратись з вирішенням будь-якої прикладної задачі розробки документа. Але через багатогранність і високий розвиток засобів, які надаються в Word '97, самостійне освоєння техніки вирішення тієї чи іншої задачі може зайняти дуже багато часу.

  2. Етапи роботи з документом

  Підготовка документу об'єднує в собі наступні етапи: створення нового або відкриття вже створеного файла документу, запис файла та друк.

  При створенні нового документу Word завжди спирається на шаблон. Якщо не вказати шаблон, то в якості основи використовується шаблон "Обычный", який зберігається в файлі NORMAL.DOT. можна вибрати інший шаблон, з існуючого в складі Word '97, або створити свій.

  Для створення документів стандартної структури в складі Word '97 існують шаблони, які для зручності розділені на групи: "Публикации", "Письма и Факсы", "Отчеты", "Другие документы", "Записки", "Общие". Обов'язковими елементами шаблонів є набір стилів, формат документу, а також стандартні для документів даного типу текст і графіка. Крім того, шаблони можуть містити макроси, елементи авто тексту і установки, зроблені при настройці команд, панелей інструментів і клавіатури. Будь-які елементи шаблону при необхідності можуть бути змінені.

  При відкритті вже існуючого на даний момент файла документу його вміст завантажується в основну пам'ять і стає доступним для редагування. Якщо файл документу створений або відредагований в іншому текстовому процесорі, то при його відкритті виконується конвертування в формат, прийнятний для редагування в

  Word '97.

  Редагування – це зміна вмісту документу шляхом перестановки, заміни, вставки і знищення фрагментів документу. Елемент документу, до якого застосовуються ці дії, попередньо має бути виділеним. Операції вирізання, копіювання і вставки тексту можуть бути виконані за допомогою команд меню або за допомогою існуючих кнопок панелі інструментів "Стандартная"(Standart). В Word '97 існує зручний спосіб переміщення фрагментів тексту за допомогою мишки – "drag-and-drop" (перемістити і покласти).

  Форматування документу – це зміна його зовнішнього вигляду. Параметри форматування можна встановлювати до і після набору тексту. В Word '97 розрізняють форматування символів і форматування абзаців. Поняття символ


 •  
  Загрузка...