REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
КУРСОВА РОБОТА

Текстовий редактор Word

Зміст

Вступ........................................................................................................4

Вікно програми 3

Робота з вікнами 3

Курсор уведення 4

Панелі інструментів 4

Координатні лінійки 6

Рядок стану 6

Режими відображення документа 6

Смуги прокручування 7

Вихід із Microsoft Word 7

Операції з документами 7

Створення нового документа 7

Відкриття документа 9

Збереження документа 9

Закриття документа 10

Форматування тексту 10

Зміна параметрів шрифту 11

Зміна інтервалу й положення символів 12

Зміна регістру символів 12

Форматування абзаців 13

Установлення позицій табуляції 14

Упорядкування переліків 16

Стилі форматування 18

Оформлення сторінок документа 19

Установлення параметрів сторінки 19

Уставлення розривів сторінок 21

Нумерація сторінок 22

Установлення колонтитулів 23

Створення багатошпальтового документа 24

Друкування документів 26

Уставлення графічних об'єктів 27

Уставлення таблиць 29

Вікно програми

Miсrosoft Word 2000 – текстовий редактор, програма для створення й редагування текстових документів. Подання WYSIWIG (від англійського "What You See Is What You Get") дозволяє переглядати на дисплеї готовий до друку документ без необхідності витрачати папір на пробний друк. Отформатовані символи відображаються на екрані так, як вони будуть виглядати після друку.

Д

Текстовий редактор Word

Мал.1


ля запуску Microsoft Word необхідно виконати подвійне натискання на його значку (мал.1).

Робота з вікнами

Багатовіконна організація Microsoft Word дозволяє одночасно працювати з декількома документами, кожний з яких розташований у своєму вікні. При уведенні й редагуванні тексту користувач працює з активним документом в активному вікні. Для переходу до іншого вікна документа необхідно натиснути на його імені на панелі задач або в меню Окно, що містить перелік усіх відкритих документів.

Текстовий редактор Word

Мал.2. Вікно програми Miсrosoft Word

Курсор уведення

Існують два поняття – курсор уведення і покажчик миші. Курсор уведення являє собою миготливу вертикальну смужку |. Він указує місце, в яке буде уводитися текст. Для його переміщення використовуються клавіші керування курсором або миша. Для переміщення курсору уведення за допомогою миші слід установити покажчик миші в потрібну позицію й натиснути клавішею миші.

Таблиця 1. Переміщення курсору уведення за допомогою клавіатури

Клавіша

Переміщення

Ctrl+

Ctrl+

Ctrl+

Ctrl+

PgUp

PgDn

End

Home

Ctrl+Home

Ctrl+End

На один рядок угору

На один рядок униз

На одну позицію ліворуч

На одну позицію праворуч

На один абзац угору

На один абзац униз

На одне слово ліворуч

На одне слово праворуч

На один екран угору

На один екран униз

У кінець рядку

У початок рядку

У початок документа

У кінець документаПанелі інструментів

П

Текстовий редактор Word

Мал.3


ід рядком меню розташовані панелі інструментів, що складаються з кнопок з малюнками. Кожній кнопці відповідає команда, а малюнок на цій кнопці передає значення команди. Більшість кнопок дублюють найбільш часто вживані команди, доступні в меню. Для виклику команди, зв'язаної з кнопкою, необхідно натиснути мишею на цій кнопці. Якщо навести покажчик миші на кнопку й трохи почекати, поруч з'явиться рамка з назвою команди.

За звичаєм під рядком меню знаходяться дві панелі інструментів – Стандартная і Форматирование. Щоб вивести, або забрати панель з екрану слід вибрати в меню Видпункт Панелиинструментов, а потім натиснути на ім'я потрібної панелі. Якщо панель присутня на екрані, то навпроти її імені буде стояти позначка .

Якщо для виведення усіх кнопок на панелі не достатньо місця, то виводяться кнопки, які були ужиті останніми. Якщо натиснути на кнопку Текстовий редактор Word у кінці панелі, то з'являться інші кнопки (мал.3). При натисканні на кнопку Добавить или удалить кнопки з'явиться меню (мал.4), в якому можна вивести або забрати кнопку з панелі.

Текстовий редактор Word

Мал.4

Також для зміни складу панелі інструментів можна у меню Сервис вибрати пункт Настройка. У діалоговому вікні необхідно вибрати укладку Команды. У переліку Категориинеобхідно вибрати групу кнопок, після чого у переліку Командыз'являються кнопки цієї групи. Щоб додати кнопку до панелі інструментів слід пересунути її з діалогового вікна в потрібну позицію меню. Процес установлення кнопки завершується натисканням кнопки Закрыть. Для видалення кнопки з панелі інструментів необхідно пересунути її в діалогове вікно Настройка.

К

Текстовий редактор Word

Мал.5


ерувати панелями інструментів зручно за допомогою контекстного меню (мал.5), яке викликається натисканням правої клавіші миші на будь-якій кнопці.

Координатні лінійки

Горизонтальна координатна лінійка розташована над робочим полем, вертикальна – ліворуч від робочого поля. З їхньою допомогою можна установлювати поля сторінок, абзацні відступи, змінювати ширину шпальт і установлювати позиції табуляції. За замовчанням координатна лінійка градуйована в сантиметрах. Виводяться/ забираються лінійки за допомогою команди Линейка в меню Вид.

Рядок стану

Рядок стану (мал.6) розташований у нижній частині вікна Microsoft Word. У ньому виводяться різні повідомлення й довідкова інформація.

Текстовий редактор Word

Мал.6. Рядок стану

Таблиця 2. Інформація в рядку стану

Індикатор

Значення

Стр 1

Разд 1

3/38

На 16,9см

Ст 28

Кол 36

ЗАП

ИСПР

ВДЛ

ЗАМ

украинский

Порядковий номер видимої у вікні сторінки документа

Номер розділу, в якому знаходиться видима сторінка

Номер видимої сторінки/ загальне число сторінок у документі

Відстань від курсору уведення до верхнього краю сторінки

Номер рядку, в якому знаходиться курсор

Номер позиції курсору в рядку

Індикатор режиму запису макрокоманди

Індикатор режиму редакторської правки

Індикатор режиму розширення маркірування

Індикатор


 
Загрузка...